Demana cita prèvia i realitza els teus tràmits en línia

INCOMING, TRÁMITES

Cita previa

23 de maig 2024

Cita prèvia Servei Relacions Internacionals UMH disseny

En la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en el Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat l’atenció es realitzarà de manera prioritària per correu electrònic a través de les següents adreces o bé a través dels telèfons que trobaràs en el directori del servei. Pot sol·licitar cita prèvia d’atenció presencial per correu electrònic a , en el cas en el qual no puga atendre’s pels mitjans anteriors. 
MOBILITAT INTERNACIONAL D’ESTUDIANTS ERASMUS, SICUE I DESTINO

ESTUDIANT VISITANT: o

MOBILITAT PDI I PAS:

PROGRAMES EUROPEUS:

PROGRAMA ERASMUS+ INTERNACIONAL, AMB PAÏSOS ASSOCIATS:

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I VOLUNTARIAT:

EXÀMENS OFICIALS:

Així mateix, es recorda el següent:

Qualsevol tràmit administratiu s’ha de realitzar a través de la seu electrònica de la UMH. En el cas concret de voler presentar una sol·licitud o escrit dirigit a aquest servei (o qualsevol òrgan o entitat de la UMH), aquest s’ha de realitzar mitjançant una instància general

D’acord amb el Reial decret, se suspenen termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perda vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d’aquest. (…). Els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets quedaran suspesos durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que s’adoptaren.

Es pot consultar la informació institucional de la UMH sobre la mesures adoptades davant aquesta situació ací.