Vicerectors adjunts i directors

VICERECTORA ADJUNTA DE RELACIONS INTERNACIONALS PER A ACCIONS DE MOBILITAT

África Martínez Poveda UMHMaría d’Àfrica Martínez Poveda és vicerectora adjunta de Relacions Internacionals per a accions de mobilitat:

     • Promoure la mobilitat del col·lectiu d’estudiants de la Universitat i potenciar i coordinar la recepció d’estudiants estrangers i nacionals en aquesta
     • Coordinar i elaborar les convocatòries dels diferents programes de mobilitat dels estudiants, elaborar les memòries i informes respectius (SICUE, ERASMUS, DESTÍ, Ciències sense Fronteres).
     • Coordinar la cerca de noves eines de mobilitat.

Àfrica Martínez també és professora titular de la Universitat Miguel Hernández en l’àrea d’Economia, sociologia i política agrària i membre del grup d’investigació d’Economia, Política i Desenvolupament Agroambiental i del Medi rural. Autora de diversos articles sobre aquest àrea, ha visitat universitats de l’estranger per a completar la seua labor investigadora. A més, Àfrica Martínez és secretària de la junta de PDI.

Contacte:
Telèfon: +34 966 658 522
Correu: Contacta per email
Veure fitxa UMH


VICERECTOR ADJUNT DE RELACIONS INTERNACIONALS PER A la PROJECCIÓ INTERNACIONAL

José Luis González-Esteban UMHJosé Luis González-Esteban és vicerector adjunt de Relacions Internacionals per a projecció internacional:

     • Incrementar la presència i potenciar la visibilitat i projecció internacionals de la Universitat a Llatinoamèrica i països no comunitaris, establint acords i aliances estables que promoguen els interessos de tots els col·lectius de la Universitat.
     • Potenciar la incorporació de docents i investigadors procedents d’aquestes àrees.

José Luis González-Esteban és periodista, professor titular de Periodisme en la UMH, imparteix docència de Periodisme Polític en el Grau, així com en el Màster d’Innovació en Periodisme i en el Programa de Doctorat de Ciències Socials i Jurídiques. Està inscrit al Departament de Ciències Socials i Humanes de la UMH, és doctor en Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid i màster en Dret Comunitari per la UCLM. 

Contacte:
Telèfon: +34 966 658 522
Correu: Contacta per email
Veure fitxa UMH


DIRECTOR D’ÀREA D’INTERNACIONALITZACIÓ

José Manuel Blanes Martínez UMHJosé Manuel Blanes Martínez és director d’Àrea d’Internacionalització 

     • Incrementar la presència internacional de la Universitat, especialment en països de la Unió Europea, Amèrica del Nord i Àsia, establint acords i aliances que promoguen els interessos de tots els col·lectius de la Universitat.
     • Promoure la mobilitat i la formació lingüística del personal docent investigador i del personal d’administració i serveis.
     • Fomentar el desenvolupament de la docència de postgrau en un perfil internacional, promocionant especialment la docència en anglés.
     • Coordinar amb el Vicerectorat de Relacions Internacionals les accions destinades a la planificació de la internacionalització dels diferents centres de la UMH, així com gestionar les sol·licituds relacionades.
     • Potenciar i donar suport a l’establiment de dobles estudis de grau i de postgrau amb universitats, institucions d’educació superior i entitats no acadèmiques en cooperació amb el Vicerectorat d’Estudis.
     • Coordinar la gestió adequada de la comunicació de dades en rànquings internacionals en col·laboració amb la secretària general de la UMH i el Vicerectorat d’Estudiants i Coordinació.
     • Orientar les polítiques internes de la UMH amb la finalitat de millorar el posicionament de la UMH en els rànquings internacionals.

José Manuel Blanes és professor titular de la Universitat Miguel Hernández del departament de Ciència de Materials, Òptica i Tecnologia Electrònica. És membre del grup d’investigació en Electrònica Industrial de la mateixa universitat. 

Contacte:
Telèfon: +34 966 658 522
Correu: Contacta per email
Veure fitxa UMH


DIRECTOR DE L’ÀREA DE COOPERACIÓ Al DESENVOLUPAMENT I VOLUNTARIAT

Juan José Ballesta Payá UMHJuan José Ballesta Payá és el director de l’Àrea de Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat i subdirector de la Càtedra institucional “Seu UMH a Ruanda”. Les seues funcions són:

     • Gestionar les activitats de voluntariat dels membres de la UMH en l’àmbit del voluntariat social
     • Organitzar les campanyes de voluntariat en la seu de la UMH a Ruanda
     • Tramitar les accions de la Cooperació al Desenvolupament de la UMH a Ruanda
     • Coordinar els convenis de Cooperació al Desenvolupament entre la UMH i la Generalitat Valenciana
     • Potenciar els Objectius del Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides en l’entorn universitari

Contacte
Telèfon: +34 966 658 473
Correu: Contacta per email
Veure fitxa UMH


DIRECTORA DE L’ÀREA DE DOCTORAT INTERNACIONAL 

María Pastor Valero UMHMaría Pastor Valero és directora de l’Àrea de Doctorat Internacional per a:

     • Coordinar acords per a obtenció de dobles, múltiples doctorats internacionals, i co-tuteles de Doctorat internacional amb universitats i institucions d’educació superior
     • Gestionar, en col·laboració amb el Vicerector adjunt de Doctorat, l’obtenció, i homologació de títols de postgrau (màster i doctorat) d’estudiants estrangers
     • Impulsar l’establiment de dobles títols de Màster amb institucions estrangeres d’educació superior
     • Dissenyar, promoure, i col·laborar en la implantació d’estudis de postgrau per a estudiants d’Iberoamèrica, Àfrica, i països no comunitaris
     • Coordinar els Col·legis Doctorals Tordesillas
     • Donar suport a l’Acord entre la UMH i la Fundació de Suport a la Investigació de l’Estat de Sao Paulo (FAPESP, el Brasil). Dissenyar, promoure i potenciar el mecenatge de cooperació públic-privada, per al finançament de projectes d’investigació internacional entre la UMH i institucions acadèmiques i d’investigació superior estrangeres.

María Pastor Valero és professora titular de la Universitat Miguel Hernández en l’àrea de Medicina Preventiva i Salut Pública, membre del Grup d’Investigació d’Epidemiologia clínica, polítiques de salut i salut global i  de la Comissió del Programa de Doctorat en Salut Pública, Ciències Mèdiques i Quirúrgiques de la Facultat de Medicina. És coordinadora del Col·legi Doctoral Tordesillas de Salut Pública i Història de la Ciència de la UMH.

Contacte:
Telèfon: +34 965 919 331
Correu: Contacta per email
Veure fitxa UMH


DIRECTOR DEL PROGRAMA ESPILL IBEROAMÈRICA

Joaquín Julián Pastor Pérez UMHJoaquín Julián Pastor Pérez és director del Programa Espill Iberoamèrica per a:

     • Seleccionar les universitats de destí per a implantar el programa pilot de postgrau ESPILL IBEROAMERICA.
     • Desenvolupar la planificació dels màsters i doctorats ESPILL a implantar en les universitats de destí.
     • Desenvolupar la planificació de micro màsters de la Universitat Miguel Hernández a implantar conjuntament amb els màsters ESPILL triats.
     • Elaborar els convenis de cooperació amb les universitats destine per a regular els aspectes acadèmics i econòmics dels acords de màsters i doctorats ESPILL, i micro màsters de la UMH.
     • Representar al vicerector de Relacions Internacionals en totes les gestions relacionades amb la implantació i gestió del programa Espill en les institucions acadèmiques i governamentals de destí.

Joaquín Julián Pastor Pérez és Catedràtic d’Escola Universitària del Departament d’Enginyeria a l’Escola Politècnica Superior d’Orihuela (EPSO) i director del grup d’investigació de nous materials per a la construcció.

Contacte:
Tel. +34 966 749 640
Correu: Contacta per email
Veure fitxa UMH