Mobilitat

La Unitat de Mobilitat, depenent orgànicament del Vicerectorat de Relacions Internacionals, té com a principal funció la gestió de programes de mobilitat nacional i internacional destinada als estudiants de la UMH, amb la finalitat de realitzar estades per a estudis en universitats nacionals i estrangeres, i estades per a pràctiques, dins del Programa LLP/ERASMUS, en institucions estrangeres.

Per a fomentar la internacionalització dels estudiants, PAS i PDI de la UMH, la Unitat de Mobilitat gestiona el Pla UMH d’aprenentatge d’anglès.

Els programes de mobilitat que gestiona la Unitat són:

Mobilitat internacional:

  • Programa LLP/ERASMUS per a estades amb finalitats d’estudis o pràctiques dins del marc europeu.
  • Programa DESTINE per a estades amb finalitats d’estudi fóra del marc europeu.
  • Programa VULCANUS de pràctiques a Japó, per a estudiants d’Enginyeria.

Mobilitat nacional:

  • Programa SICUE / Beques SÉNECA per a estades amb finalitats d’estudis en universitats espanyoles.

Unitat de mobilitat

  • Mónica Candela – Mobilitat d’estudiants UMH Outgoing – Gestió econòmica.
  • Laura Graella Serrà – Programa DESTINE estudiants – Pla UMH d’aprenentatge d’anglès.
  • Alfredo Pellín – Mobilitat d’estudiants Incoming.
  • Susi Olivares – Mobilitat d’estudiants – Programa SICUE.

Edifici de Rectorat i Consell Social – Planta Baixa
Avinguda de la Universitat, s/n – 03202 Elx (Espanya)
Telèfon: + 34 966.658.710 – Fax: + 34 966.658.705
E-mail: movilidad@umh.es

Segueix-nos en