ERASMUS+ Estudis 2019/2020

23 de juny 2023

Logo Erasmus+ ERASMUS+ Estudis 2019/2020Cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea programa botón


NOU (16/12/20): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses i el llistat definitiu d’ajudes assignades per a estudiants ERASMUS+ de la convocatòria d’ajudes complementàries per a estudiants UMH que hagen participat en el programa de mobilitat internacional Erasmus+ en la modalitat d’estudis i de pràctiques durant el curs acadèmic 2019/2020 i que el seu retorn s’haja vist afectat per la situació del COVID-19.

Llistat definitiu d’ajudes assignades (400 Kb .pdf)


Anterior (24/12/20): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses i el llistat provisional d’ajudes assignades per a estudiants ERASMUS+ de la convocatòria d’ajudes complementàries per a estudiants UMH que hagen participat en el programa de mobilitat internacional Erasmus+ en la modalitat d’estudis i de pràctiques durant el curs acadèmic 2019/2020 i que el seu retorn s’haja vist afectat per la situació del COVID-19.

Aquells estudiants que desitgen presentar al·legacions poden fer-ho fins al dia 7 de desembre de 2020 a través de Registre General o auxiliars mitjançant instància Exposa/Sol·licita.


(29/09/2020): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández d’Elx convoca ajudes complementàries per a estudiants UMH que hagen participat en el programa de mobilitat internacional Erasmus+ en la modalitat d’estudis i de pràctiques durant el curs acadèmic 2019/2020 i que el seu retorn s’haja vist afectat per la situació del COVID-19.

El termini per a sol·licitar les ajudes serà del 29 de setembre al 14 d’octubre de 2020.

Pots consultar el text íntegre de la convocatòria a continuació:

Les sol·licituds s’han de presentar, degudament emplenades i signades, mitjançant el formulari disponible dirigides al Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat, a través de la Seu Electrònica.Anterior (27/04/2020): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu d’ajudes assignades per a estudiants ERASMUS+ Estudios de la 2a convocatòria de beques destinada a finançar estades Erasmus+ a estudiants que realitzaran la seua mobilitat en 2019/2020.

Pots consultar el llistat definitiu ací (248Kb .pdf)


Anterior (17/01/2020): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses i el llistat provisional d’ajudes assignades per a estudiants ERASMUS+ Estudios de la 2a convocatòria de beques destinada a finançar estades Erasmus+ a estudiants que estan realitzant la seua mobilitat en 2019/2020. Aquells estudiants que desitgen presentar al·legacions poden fer-ho fins al dia 28 de febrer de 2020 a través de Registre General o auxiliars mitjançant instància Exposa/Sol·licita.


Anterior (29/01/2020): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández d’Elx publica la 2a convocatòria d’ajudes del Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) i ajudes complementàries UMH per a estudiants participants en el programa de mobilitat Internacional ERASMUS+ amb finalitats d’estudis 2019/2020.
El termini per a sol·licitar les ajudes serà fins a l’11 de febrer de 2020.

Les sol·licituds s’han de presentar, degudament emplenades i signades, mitjançant el formulari disponible dirigides al Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat, a través del Registre General de la UMH (Edifici Rectorat), dels Registres Auxiliars (situats en els CEGECAS), a través de la Seu Electrònica o per qualsevol altre procediment contemplat en el 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en virtut del que es disposa en la disposició final setena, disposició derogatòria única, apartat 2, últim paràgraf, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Extracte del DOGV (192Kb .pdf)


Anterior (02/10/2019): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu d’ajudes assignades per a estudiants ERASMUS+ Estudios de la convocatòria de beques destinada a finançar estades Erasmus+ a estudiants que realitzaran la seua mobilitat en 2019/2020.

Pots consultar el llistat definitiu ací (2,44Kb .pdf)


Anterior (10/09/2019): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses i el llistat provisional d’ajudes assignades per a estudiants ERASMUS+ Estudios de la convocatòria de beques destinada a finançar estades Erasmus+ a estudiants que realitzaran la seua mobilitat en 2019/2020. Aquells estudiants que desitgen presentar al·legacions poden fer-ho fins al dia 23 de setembre de 2019 a través de Registre General o auxiliars mitjançant instància Exposa/Sol·licita.


Anterior (19/07/2019): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández d’Elx convoca les ajudes del Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) i ajudes complementàries UMH per a estudiants participants en el programa de mobilitat Internacional ERASMUS+ amb finalitats d’estudis 2019/2020.

El termini per a sol·licitar les ajudes serà del 22 de juliol al 2 d’agost de 2019.

Les sol·licituds s’han de presentar, degudament emplenades i signades, mitjançant el formulari disponible dirigides al Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat, a través del Registre General de la UMH (Edifici Rectorat), dels Registres Auxiliars (situats en els CEGECAS), a través de la Seu Electrònica o per qualsevol altre procediment contemplat en el 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en virtut del que es disposa en la disposició final setena, disposició derogatòria única, apartat 2, últim paràgraf, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Extracte del DOGV (191Kb .pdf)


Anterior (17/05/2019): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu de places assignades en la 2a convocatòria ERASMUS+ Estudios per al curs 2019/2020.

Llistat llistat definitiu de places assignades (9,58Kb .pdf)

Ací pots consultar els llistats ordenats per facultats:


Anterior (08/04/2019): El Vicerectorat de Relacions Internacionals publica el llistat provisional de places assignades de la 2a convocatòria ERASMUS+ amb finalitats d’estudis per al curs 2019/2020. Els estudiants disposen d’un termini de 10 dies hàbils per a realitzar al·legacions, així com acceptar/ renunciar a la plaça assignada (231Kb .docx). El termini és fins al 23 d’abril de 2019.

Ací pots consultar el llistat ordenat per facultats:


Anterior (25/03/2019): El Vicerectorat de Relacions Internacionals publica e llistat de sol·licituds admeses, excloses i pendents d’esmenar de la 2a convocatòria del programa ERASMUS+ Estudios per al curs 2019/2020 (953Kb .pdf). Les persones que hagen d’esmenar la seua sol·licitud o desitgen presentar al·legacions tenen fins al pròxim 3 d’abril de 2019 mitjançant instància Exposa/Sol·licita en Registre General, auxiliars o Seu electrònica. Les persones la sol·licitud de les quals ha sigut admesa no han de realitzar cap tràmit fins a la resolució definitiva de places assignades.


Anterior (12/04/2019): El Vicerectorat de Relacions Internacionals publica el llistat provisional d’ajudes adjudicades del Programa de “Beques Santander ERASMUS” per al curs 2019/2020. Les persones que desitgen presentar al·legacions tenen fins al pròxim 17 d’abril de 2019 mitjançant instància Exposa/Sol·licita en Registre General, auxiliars o Seu electrònica.

Veure llistat provisional d’ajudes (2,66Mb .pdf)


Anterior (12/04/2019): Convocatòria ajudes Programa “Beques Santander ERASMUS” per al curs acadèmic 2019/2020.

Inscripció:
becas-santander.com/program/becas-santander-erasmus-espana-2019-2020 (408Kb .pdf)

El termini per a realitzar la sol·licitud és fins al 28 de febrer de 2019.

Veure bases reguladores de les ajudes (408Kb .pdf)


Anterior (26/02/2019): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu de les places assignades en la 1a convocatòria Erasmus+ Estudios per al curs 2019/2020.

Ací pots consultar els llistats ordenats per facultats:

Es convoca a tots els estudiants que hagueren obtingut plaça en algun dels destins publicats, a les sessions informatives que se celebraran en els diferents Campus de la UMH tal com s’indica en la següent taula:

CAMPUS

DATA

LLOC I HORA

Orihuela (Salesas) 12 de març de 2019

Aula: 2.2A

13.30 hores

Orihuela (Desamparados)

12 de març de 2019

Aula: 0.1- Edifici Tudemir

16.00 hores

Altea

13 de març de 2019

Aula: 1.1 – Edifici Albir

10.00 hores

Sant Joan

13 de març de 2019

Aula: 0.3. – Edifici Marie Curie

13.00 hores

Elx

14 de març de 2019

Aula: 1.5 – Edifici Arenals

13.00 hores


NOU (25/02/2019): Segona convocatòria Erasmus+ amb finalitats d’estudis per al curs 2019/2020

El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica la segona convocatòria Erasmus+ amb finalitats d’estudis per al curs 2019/2020. Els estudiants interessats a sol·licitar plaça tenen per a fer-ho fins dijous que ve 7 de març a través del seu accés identificat, i fins al divendres 8 de març per a entregar la documentació en Registre General o Auxiliars o en qualsevol de les vies recollides en la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú.

Pots consultar el llistat de places disponibles per facultats (725Kb .pdf), els requisits i criteris d’adjudicació, així com la resta d’informació relativa a la convocatòria en el text complet (22,3Mb .pdf)


Anterior (15/02/2019): Test de nivell d’idiomes per a programes de mobilitat de la UMH

Divendres que ve 1 de març de 2019 se celebrarà la prova de nivell destinada a membres de la UMH que desitgen sol·licitar plaça en algun programa de mobilitat de la UMH i necessiten acreditar el seu nivell d’anglés, francés, alemany o italià. Es farà a través del Centre d’Idiomes de la UMH i els resultats podran ser presentats per a participar en la 2a convocatòria Erasmus+ que es publicarà pròximament.

 • Data test de nivell: divendres 1 de març de 2019.
 • Termini per a matricular-se: fins al dimarts 26 de febrer.
 • Taxes: 12 euros per cada test de nivell.

Els horaris, el formulari de participació i la resta d’informació es poden consultar en la web del idiomasumh.és/és/test-de-nivell/erasmus


Anterior (14/02/2019): Vistes les bases de la 1a Convocatòria del Programa ERASMUS + 2019/2020 i analitzades les al·legacions presentades, el Vicerectorat de Relacions Internacionals:

 1. Publica el Llistat de places assignades (15,3Mb .pdf):
 2.  

 3. – Informa que els estudiants beneficiaris d’una plaça ERASMUS hauran de presentar la seua acceptació / renuncia (238Kb .docx) a la plaça assignada des del 6 al 13 de febrer de 2019. En el cas de no rebre l’acceptació o renúncia en el termini establit, s’entendrà que l’estudiant renuncia a la seua plaça (annex III)
 4.  

 5. – Comunica que, finalitzat el termini establit en l’apartat anterior, es procedirà a realitzar el moviment de llistes i la subhasta de les places* (205Kb .pdf) que hagueren quedat vacants. Els criteris establits per al moviment de llistes i de la subhasta s’indiquen en el (annex IV).

  La data i hora per als moviments de llistes i les subhastes seran:

  CAMPUS DATA LLOC I HORA
  Altea 18 de febrer de 2019 Aula 1.1 – Edifici Albir

  11.00 hores

  Sant Joan 18 de febrer de 2019 Aula 8 – Edifici Balmis

  13.00 hores

  Elx 19 de febrer de 2019 Aula 1.4 – Edifici Arenals

  16.00 hores

  Orihuela (Desamparados) 20 de febrer de 2019 Aula 0.1 – Edifici Orcelis

  11.00 hores

  *Veure llistat de places vacants (668Kb .pdf)

  IMPORTANT: En cas que l’interessat no poguera acudir al moviment de llistes i subhasta pública de les places, podrà acudir una altra persona a realitzar aquest tràmit presentant la corresponent autorització a més de fotocòpies dels DNI de la persona que autoritza i autoritzada.


Anterior (18/01/19): – El Vicerectorat de Relacions Internacionals publica el llistat provisional de places assignades (15Mb .pdf) en la 1a convocatòria Erasmus+ Estudios per al curs 2019/2020 i els criteris aplicats per a l’adjudicació d’aquestes places. Els estudiants interessats a presentar al·legacions disposen de termini fins a l’1 de febrer.

Ací pots consultar els llistats ordenats per facultats:

Anterior (12/12/2018): El Vicerectorat de Relacions Internacionals publica el llistat de sol·licituds admeses, excloses i pendents d’esmena en el programa Erasmus+ Estudios per al curs 2019/2020 (32,5Mb .pdf). Les persones que hagen d’esmenar la seua sol·licitud o desitgen presentar al·legacions tenen fins al pròxim 27 de desembre mitjançant instància Exposa/Sol·licita en Registre General, auxiliars o Seu electrònica. Les persones la sol·licitud de les quals ha sigut admesa no han de realitzar cap tràmit fins a la resolució definitiva de places assignades.


Anterior (15/11/2018): Important: Modificació en el nombre de places oferides per a la Medical University of Łódź. Per motius reestructuració de la Universitat de Łódź, ens han informat que per al curs 2019/2020 només admetran a 2 estudiants.


Anterior (12/11/2018): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica la convocatòria Erasmus+ 2019/2020 i actualitzat el llistat de places (578Kb .pdf) Erasmus+ per al curs 2019/2020 (ordenat per facultats).

El Vicerectorat de Relacions Internacionals publica la convocatòria Erasmus+ Estudios per al curs 2018/2019. Pots consultar les bases de la convocatòria en el text complet (24,3Mb .pdf) (requisits, criteris de concessió, condicions del programa, etcètera) i presentar la teua sol·licitud en línia fins al 27 de novembre, a través de l’accés personalitzat. Tota la documentació que haja d’aportar-se es presentarà a través del Registre General de la UMH o dels Auxiliars dels CEGECAS com a data límit el 28 de novembre de 2018 a les 14:00h.

La documentació a aportar serà la següent:

 1. Sol·licitud signada (una vegada realitzada la inscripció EN LÍNIA, l’estudiant ha de descarregar el PDF, imprimir-lo i signar-lo). Adjuntar una fotografia recent grandària carnet.
 2. Fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència.
 3. Còpia de l’expedient acadèmic personal (sense validesa acadèmica).
 4. Còpia del certificat o document acreditatiu de coneixements d’idiomes. Aquells estudiants que hagen realitzat el test de nivell d’algun idioma el 16 de novembre de 2018, hauran de presentar còpia del resguard del pagament de taxes de la prova. El Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat verificarà aquesta dada i adjuntarà el resultat de la prova.
 5. Curriculum vitae, en el seu cas. (Veure annex II Llistat de places amb entrevista)
 6. Certificació Buddy, en el seu cas.
 7. Certificació alumne Promotor, en el seu cas.

Pots resoldre els teus dubtes contactant amb o amb el Servei de Relacions Internacionals (Edifici La Gàl·lia – 1a planta).