INTERNACIONALITZACIÓ

15 de gener 2024

L’Àrea d’Internacionalització de la Universitat Miguel Hernández serveix de suport al Vicerectorat d’Internatzionalització y cooperació en accions estratègiques per a potenciar la visibilitat i la projecció internacional de la UMH, atraure estudiants i personal docent i investigador d’universitats estrangeres de prestigi i facilitar la participació de la comunitat universitària en programes de mobilitat internacional.

Per a això, l’Àrea d’Internacionalització s’encarrega de:

  • Identificar i realitzar el seguiment d’oportunitats per a donar suport a la política d’internacionalització de la UMH.
  • Coordinar les accions transversals per a l’establiment de les accions estratègiques d’internacionalització.
  • Informar i assessorar la comunitat universitària sobre convocatòries i accions en l’àmbit de les relacions transnacionals, la cooperació internacional i els programes acadèmics conjunts.
  • Gestionar les convocatòries d’ajudes de mobilitat internacional per al PDI i el PAS.