Programa DESTINO PDI

17 de maig 2024

NOU (01/06/2023): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu d’ajudes per a activitats d’internacionalització de la docència de la UMH – Destino-PDI – Docència 2023


(09/05/2023): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat provisional d’ajudes concedides del programa d’ajudes a la mobilitat per a activitats d’internacionalització de la docència en la UMH– Programa DESTINO-PDI – Docència 2023

Pots consultar el llistat a continuació:

El termini per a presentar al·legacions serà fins al 18 de maig de 2023 a través de la seu electrònica a través del propi expedient electrònic que es troba en «Els meus tràmits/ Els meus expedients». Punxant en «Detall» de l’expedient, opció «Esmenar/altres tràmits».


(06/03/2023): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria del programa d’ajudes a la mobilitat per a activitats d’internacionalització de la docència – Programa DESTINO-PDI Docència 2023

Les persones interessades a esmenar els errors indicats o formular al·legacions poden fer-ho del 6 al 17 de març de 2023 a través de la seu electrònica de la UMH, el Registre General, Auxiliars dels campus.


(31/01/2023): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica la convocatòria del programa d’ajudes a la mobilitat per a activitats d’internacionalització de la docència – Programa DESTINO-PDI Docència 2023

Pots consultar les bases de la convocatòria en el següent enllaç:

El termini de presentació de sol·licituds serà del 30 de gener al 10 de febrer de 2023

Les estades d’aquesta convocatòria hauran de realitzar-se fins al 22 de desembre de 2023

La documentació a aportar serà la següent:

 1. Sol·licitud emplenada i signada
 2. Documents acreditatius dels mèrits al·legats.
 3. Carta d’invitació de la institució de destí. Es podrà aportar qualsevol document, tant en suport físic com electrònic, sempre que vengen subscrits per la persona autoritzada i es faça expressa referència al sol·licitant i a l’activitat de docència proposada.
 4. Acord de Mobilitat de l’Annex III, emplenat i signat pel sol·licitant (no es requereix la signatura de l’organització de destí en el moment de presentar la sol·licitud)

 
Passos a seguir per a presentar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica:

 1. Clicar a “Tramitar”.
 2. Introduir usuari i contrasenya de personal UMH.
 3. Emplenar les dades personals en cas de faltar alguna dada.
 4. Quan es carregue la «Instància general», en l’apartat “Sol·licitud” triar:
 5. – En el camp “Dirigit a”: el Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat.
  – En el camp “Exposa-Sol·licita”: indicar Presente sol·licitud per a participar en la convocatòria del Programa ajudes a la mobilitat per a activitats d’internacionalització – «Programa DESTINO-PDI–Docència 2023”.

 6. Adjuntar documentació requerida.
 7. Clicar a “Presentar en Registre”.

Convocatòries anteriors