Convocatòries

23 de gener 2024

La Universitat Miguel Hernández d’Elx, en col·laboració amb la Direcció General de Cooperació i Solidaritat de la Generalitat Valenciana, dins de la seua política per a contribuir a la millora del desenvolupament dels pobles més desfavorits, assumeix el compromís d’alinear-se amb les estratègies nacionals i globals en la política i programes de cooperació al desenvolupament prenent com a referència l’agenda 2030.

A continuació pots accedir a les convocatòries posades en marxa pel Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació:

Ajudes/Premis per a TFG, TFM, TD i pràctiques sobre ODS

Consulta ací les convocatòries obertes sobre les ajudes de la UMH per a impulsar Treballs fi de grau, Treballs fi de màster i pràctiques en el marc de la promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.


Projectes d’investigació sobre ODS

Consulta ací la convocatòria interna per a l’assignació de crèdit a projectes d’investigació lligats a la Cooperació Internacional al Desenvolupament, en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Aquesta convocatòria s’emmarca en la línia d’investigació del Programa de Cooperació al Desenvolupament que anualment signa la UMH amb la Generalitat Valenciana a través de la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, d’acord amb la seua política per a contribuir a la millora del desenvolupament dels pobles més desfavorits, i el seu compromís d’alinear-se amb les estratègies nacionals i globals en la política i programes de cooperació al desenvolupament prenent com a referència l’Agenda 2030.


Premis solidaris en els quals participen estudiants de la UMH

Convocatòria de premis a projectes solidaris en els quals participe l’estudiantat de la UMH. L’objecte de la present convocatòria, és impulsar la participació dels estudiants de la UMH en projectes d’entitats sense ànim de lucre.


Càtedra prosperitat UMH

Consulta ací les convocatòries obertes i les ajudes que ofereix la Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible Prosperitat de la UMH.


Convocatòries tancades

Consulta ací altres convocatòries anteriors realitzades per la UMH.


Convocatòries i premis d’altres entitats

Consulta ací altres convocatòries de beques i premis d’entitats externes a la UMH.