ERASMUS PAS – Estades formatives

Erasmus PAS logoLogo Cofinanciat per al Programa Erasmus PAS Unió Europea


Enllaços d’interés:


Convocatòria 2021/2022

NOU (15/03/2022): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat provisional de sol·licituds admeses, excloses i pendents d’esmenar de la 2a convocatòria del programa ERASMUS+ modalitat formació (STT) per a personal d’administració i serveis (PAS) curs 2021/2022.

Les persones interessades a presentar al·legacions poden fer-ho fins al 30 de març de 2022 a través de la seu electrònica de la UMH, el Registre General, Auxiliars dels campus.


NOU (21/02/2022): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica la 2a convocatòria del Programa de Mobilitat ERASMUS+, modalitat formació (STT) per a personal d’administració i serveis (PAS) per al curs 2021-2022. Les persones interessades a sol·licitar les ajudes poden fer-ho a través de la Seu Electrònica de la UMH (https://sede.umh.es/), en el Registre General o Auxiliars. Pots consultar el text complet de la convocatòria a continuació:

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 4 de març de 2022.

Les estades d’aquesta convocatòria hauran de realitzar-se fins al 22 de desembre de 2022.

La documentació a aportar serà la següent:

 1. Sol·licitud emplenada i signada
 2. Documents acreditatius dels mèrits al·legats.
 3. Carta d’invitació de la institució de destí. Es podrà aportar qualsevol document, tant en suport físic com electrònic, sempre que vengen subscrits per la persona autoritzada i es faça expressa referència al sol·licitant i a l’activitat de formació proposada
 4. Acord de Mobilitat de l’Annex IV, emplenat i signat pel sol·licitant (no es requereix la signatura de l’organització de destí en el moment de presentar la sol·licitud)

Passos a seguir per a presentar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica:

 1. Clicar a “Tramitar”.
 2. Introduir usuari i contrasenya de personal UMH.
 3. Emplenar les dades personals en cas de faltar alguna dada.
 4. Quan es carregue la «Instància general», en l’apartat “Sol·licitud” triar:
  1. – En el camp “Dirigit a”: el Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat.
  2. – En el camp “Exposa-Sol·licita”: indicar Presente sol·licitud per a participar en la 2a convocatòria del Programa de Mobilitat Erasmus+ modalitat formació”.
 5. Adjuntar documentació requerida.
 6. Clicar a “Presentar en Registre”.

ANTERIOR (13/12/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu d’ajudes concedides de la 1a convocatòria del programa ERASMUS+ modalitat formació (STT) per a personal d’administració i serveis (PAS) curs 2021/2022.


ANTERIOR (03/12/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat provisional d’ajudes concedides de la 1a convocatòria del programa ERASMUS+ modalitat formació (STT) per a personal d’administració i serveis (PAS) curs 2021/2022.


ANTERIOR (21/11/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses de la 1a convocatòria del programa ERASMUS+ modalitat formació (STT) per a personal d’administració i serveis (PAS) curs 2021/2022.


ANTERIOR (20/10/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat provisional de sol·licituds admeses, excloses i pendents d’esmenar de la 1a convocatòria del programa ERASMUS+ modalitat formació (STT) per a personal d’administració i serveis (PAS) curs 2021/2022.

Les persones interessades a presentar al·legacions poden fer-ho fins al 4 de novembre de 2021 a través de la seu electrònica de la UMH, el Registre General, Auxiliars dels campus.


ANTERIOR (14/09/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica la 1a convocatòria del Programa de Mobilitat ERASMUS+, modalitat formació (STT) per a personal d’administració i serveis (PAS) per al curs 2021-2022. Les persones interessades a sol·licitar les ajudes poden fer-ho a través de la Seu Electrònica de la UMH (https://sede.umh.es/), en el Registre General o Auxiliars. Pots consultar el text complet de la convocatòria a continuació:

Termini de presentació de sol·licituds fins al 27 de setembre de 2021.

Resum de la convocatòria:

Les estades d’aquesta convocatòria hauran de realitzar-se fins al 30 de maig de 2022.

Els sol·licitants hauran de ser membres de la plantilla de personal de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, Personal d’Administració i Serveis (PAS), tant funcionaris com contractats, que es troben en actiu en el moment de la presentació de la sol·licitud i de la realització de l’estada.

Es podran sol·licitar ajudes per a la realització d’estades breus anara d’Espanya, en una organització establida en un país participant en el programa Erasmus+ (Annex III-. Llistat de països participants) (170Kb Castellà .pdf)

L’estada es desenvoluparà sobre la base de l’Acord de Mobilitat de l’Annex IV (101Kb Anglés .docx) (modalitat formació) prèviament acordat amb la institució de destí i haurà de realitzar-se en un país diferent al de la institució d’origen i de residència del sol·licitant.

La duració de l’estada no ha de ser inferior a 2 dies ni superior a 2 mesos, excloent els dies de viatge.

Les sol·licituds de l’Annex II (39Kb Castellà .docx) es podran presentar a través de la Seu electrònica, del Registre General o Auxiliars. Termini de presentació de sol·licituds fins al 27 de setembre de 2021.


Convocatòries anteriors