ERASMUS PAS – Estades formatives

10 de maig 2024

Erasmus PAS logoLogo Cofinançat pel Programa Erasmus PAS Unió Europea


Enllaços d’interés:


Convocatòria 2023/2024

NOU (7/11/2023): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat provisional d’ajudes concedides de la convocatòria del programa ERASMUS+ (605Kb .pdf) modalitat formació (STT) per a Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis del curs 2023/2024.


(6/11/2023): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses a tràmit (470Kb .pdf) de la convocatòria del programa ERASMUS+ modalitat formació (STT) per a Personal d’Administració i Serveis del curs 2023/2024.


(11/10/23): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses a tràmit de la convocatòria del programa ERASMUS+ modalitat formació (STT) per a Personal d’Administració i Serveis del curs 2023/2024.

Els interessats podran esmenar errors en la documentació requerida del 13 al 26 d’octubre de 2023

Les persones excloses provisionalment que hagueren realitzat la seua sol·licitud d’admissió en aquest procediment mitjançant la Seu Electrònica, hauran d’esmenar els errors o formular les reclamacions a través del propi expedient electrònic que es troba en «Els meus tràmits/ Els meus expedients». Punxant en «Detall» de l’expedient, opció «Esmenar/altres tràmits». La resta de persones excloses hauran d’esmenar per escrit a través de les oficines de Registre de la UMH o mitjançant els llits establits en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


(08/09/23): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx convoca el Programa de Mobilitat ERASMUS+, modalitat formació (STT) per a personal d’administració i serveis (PAS) per al curs 2023-2024 . Les persones interessades a sol·licitar les ajudes poden fer-ho a través de la Seu Electrònica de la UMH (https://sede.umh.es), en el Registre General o Auxiliars. Pots consultar el text complet de la convocatòria a continuació:

El termini de presentació de sol·licituds serà del 8 al 21 de setembre de 2023.

Les estades d’aquesta convocatòria hauran de realitzar-se fins al 31 de juliol de 2024.

 
La documentació a aportar serà la següent:

 1. Sol·licitud emplenada i signada
 2. Documents acreditatius dels mèrits al·legats.
 3. Carta d’invitació de la institució de destí. Es podrà aportar qualsevol document, tant en suport físic com electrònic, sempre que vengen subscrits per la persona autoritzada i es faça expressa referència al sol·licitant i a l’activitat docent o formació proposada
 4. Acord de Mobilitat de l’Annex IV, emplenat i signat pel sol·licitant (no es requereix la signatura de l’organització de destí en el moment de presentar la sol·licitud)

Passos a seguir per a presentar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica:

  1. Clicar a “Tramitar”.
  2. Introduir usuari i contrasenya de personal UMH.
  3. Emplenar les dades personals en cas de faltar alguna dada.
  4. Quan es carregue la «Instància general», en l’apartat “Sol·licitud” triar:

– En el camp “Dirigit a”: el Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat.
– En el camp “Exposa-Sol·licita”: indicar Presente sol·licitud per a participar en la convocatòria del Programa de Mobilitat Erasmus+ modalitat…(indicar la modalitat que s’està sol·licitant)”.

 1. Adjuntar documentació requerida.
 2. Clicar a “Presentar en Registre”.

Convocatòries anteriors