Docència en anglès

19 de febrer 2024

El present programa gestiona el reconeixement de la docència en anglés del PDI de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, sense perjudici que professorat extern a la universitat puga impartir docència en anglés en un Màster universitari sota la directa supervisió i responsabilitat dels directors de Màster.

Objectius del Programa

Incrementar la dimensió internacional dels processos formatius de la UMH oferint als seus estudiants:

  • Assignatures optatives impartides en llengua anglesa per PDI de la UMH en les Titulacions de Grau.
  • Assignatures de titulacions de Màster Universitari impartides en llengua anglesa per PDI de la UMH.

Convocatòria 2017/2018