Docència en anglès

El present programa gestiona el reconeixement de la docència en anglés del PDI de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, sense perjudici que professorat extern a la universitat puga impartir docència en anglés en un Màster universitari sota la directa supervisió i responsabilitat dels directors de Màster.

Objectius del Programa

Incrementar la dimensió internacional dels processos formatius de la UMH oferint als seus estudiants:

  • Assignatures optatives impartides en llengua anglesa per PDI de la UMH en les Titulacions de Grau.
  • Assignatures de titulacions de Màster Universitari impartides en llengua anglesa per PDI de la UMH.

Convocatòria 2017/2018