Projectes

7 de febrer 2024

Erasmus+ logo proyectos Cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea programa botó

IMPORTANT: com a novetat de la convocatòria de 2024 per a les Associacions de Cooperació d’àmbit no universitari, s’estableix un número màxim de 10 sol·licituds per universitat. Es prioritzarà per ordre de recepció de la fitxa completa en el Servei de Relacions Internacionals, tenint preferència els sol·licitants que no tinguen un projecte Erasmus+ vigent i només s’admetrà una sol·licitud per persona. La data màxima per a fer-nos arribar la fitxa serà el 16 de febrer de 2024 per a la convocatòria de 5 de març, i el 15 de setembre per a la de l’1 d’octubre.

Tots els terminis de presentació de sol·licituds especificats s’expressen en hora de Brussel·les.
* En cas de sol·licitar alguna proposta, pots posar-te en contacte amb el Servei d’RR.II.
Tel. 5-0672 i 96 665 8683

Més informació en la Guia Erasmus+ per a 2024 en la següent adreça:
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Acció clau 2: Cooperació entre organitzacions i institucions

Associacions per a la cooperació

  Subprogrames Dates presentació sol·licituds On presentar les sol·licituds
Associacions de cooperació En els àmbits de l’educació, la formació i la joventut 5 de març de 2024 a les 12.00 hores SEPIE
En l’àmbit de l’esport 5 de març de 2024 a les 17.00 hores EACEA
En l’àmbit de la joventut 1 d’octubre de 2024 a les 12.00 hores EACEA
  Subprogrames Dates presentació sol·licituds On presentar les sol·licituds
Associacions a petita escala En els àmbits de l’educació escolar,  l’educació i la formació professionals, l’educació d’adults i la joventut 5 de març de 2024 a les 12.00 hores SEPIE
1 d’octubre de 2024 a les 12.00 hores SEPIE
En l’àmbit de l’esport 5 de març de 2024 a les 17.00 hores EACEA

 

Acció clau 2: Cooperació entre organitzacions i institucions
  Subprogrames Dates presentació sol·licituds On presentar les sol·licituds
Associacions d’excel·lència Centres d’excel·lència professional 7 de maig de 2024 a les 17.00 hores EACEA
Acció Erasmus Mundus 15 de febrer de 2024 a les 17.00 hores EACEA

 

Acció clau 2: Cooperació entre organitzacions i institucions
  Subprogrames Dates presentació sol·licituds On presentar les sol·licituds
Associacions per a la innovació Aliances per a la innovació 7 de març de 2024 a les 17.00 hores EACEA

 

Acció clau 2: Cooperació entre organitzacions i institucions
  Subprogrames Dates presentació sol·licituds On presentar les sol·licituds
Desenvolupament de les capacitats en l’àmbit de l’educació superior, l’educació i la formació professionals, la joventut i l’esport En l’àmbit de l’educació superior 8 de febrer de 2024 a les 17.00 hores EACEA
En l’àmbit de l’educació i la formació professionals 29 de febrer de 2024 a les 17.00 hores EACEA
En l’àmbit de la joventut 6 de març de 2024 a les 17.00 hores EACEA
En l’àmbit de l’esport 5 de març de 2024 a les 17.00 hores EACEA

 

Acció clau 2: Cooperació entre organitzacions i institucions
  Subprogrames Dates presentació sol·licituds On presentar les sol·licituds
Activitats esportives
Esdeveniments esportius europeus sense ànim de lucre 5 de març de 2024 a les 17.00 hores EACEA

 

Accions Jean Monnet
  Subprogrames Dates presentació sol·licituds On presentar les sol·licituds
Accions i xarxes Jean Monnet En l’àmbit de l’educació superior 1 de febrer de 2024 a les 17.00 hores EACEA
En altres àmbits de l’educació i la formació 1 de febrer de 2024 a les 17.00 hores EACEA

 
 
Botó damunt icona