Projectes

4 de desembre 2023

Tots els terminis de presentació de sol·licituds especificats s’expressen en hora de Brussel·les.
* En cas de sol·licitar alguna proposta, pots posar-te en contacte amb el Servei de RR.II.
Tel. 5-0672 i 96 665 8683

Més informació en la Guia Erasmus+ per a 2022 en la següent adreça:
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Acció clau 2: Cooperació entre organitzacions i institucions
  Subprogrames Dates presentació sol·licituds On presentar les sol·licituds
Associacions per a la cooperació En els àmbits de l’educació, la formació i la joventut, excepte les presentades per ONG europees 22 de març de 2023 a les 12.00 hores SEPIE
En el cas de les associacions en l’àmbit de la joventut presentades per organitzacions en aquest àmbit, a excepció de les ONG europees 4 d’octubre de 2023 a les 12.00 hores EACEA
En l’àmbit de l’esport 22 de març de 2023 a les 17.00 hores EACEA

 

Acció clau 2: Cooperació entre organitzacions i institucions
  Subprogrames Dates presentació sol·licituds On presentar les sol·licituds
Associacions a xicoteta escala En els àmbits de l’educació escolar,  l’educació i la formació professionals, l’educació d’adults i la joventut 22 de març de 2023 a les 12.00 hores SEPIE
4 d’octubre de 2023 a les 12.00 hores SEPIE
En l’àmbit de l’esport 22 de març de 2023 a les 17.00 hores EACEA

 

Acció clau 2: Cooperació entre organitzacions i institucions
  Subprogrames Dates presentació sol·licituds On presentar les sol·licituds
Associacions d’excel·lència Centres d’excel·lència professional 7 de juny de 2023 a les 17.00 hores EACEA
Acció Erasmus Mundus 16 de febrer de 2023 a les 17.00 hores EACEA
     

 

Acció clau 2: Cooperació entre organitzacions i institucions
  Subprogrames Dates presentació sol·licituds On presentar les sol·licituds
Associacions per a la innovació Aliances per a la innovació 3 de maig de 2023 a les 17.00 hores EACEA
Projectes amb visió de futur 15 de març de 2023 a les 17.00 hores EACEA

 

Acció clau 2: Cooperació entre organitzacions i institucions
  Subprogrames Dates presentació sol·licituds On presentar les sol·licituds
Desenvolupament de les capacitats En l’àmbit de l’educació superior 16 de febrer de 2023 a les 17.00 hores EACEA
En l’àmbit de l’educació i la formació professionals 28 de febrer de 2023 a les 17.00 hores EACEA
En l’àmbit de la joventut  8 de març de 2023 a les 17.00 hores EACEA

 

Acció clau 2: Cooperació entre organitzacions i institucions
  Subprogrames Dates presentació sol·licituds On presentar les sol·licituds
Activitats esportives Desenvolupament de capacitats en l’àmbit de l’esport 22 de març de 2023 a les 17.00 hores EACEA
Esdeveniments esportius europeus sense ànim de lucre 21 de febrer de 2023 a les 17.00 hores (gran escala)

22 de març de 2023 a les 17.00 hores

EACEA

 

Accions Jean Monnet
  Subprogrames Dates presentació sol·licituds On presentar les sol·licituds
Accions i xarxes Jean Monnet En l’àmbit de l’educació superior 14 de febrer de 2023 a les 17.00 hores EACEA
En els altres camps de l’educació i la formació 14 de febrer de 2023 a les 17.00 hores EACEA

 
 
Botón arriba icono