Projectes

Tots els terminis de presentació de sol·licituds especificats s’expressen en hora de Brussel·les.
* En cas de sol·licitar alguna proposta, pots posar-te en contacte amb el Servei de RR.II. Tel. 955 22 20 98

Convocatòria de propostes per a 2022-Programa Erasmus+ -EAC/A09/2021 (2021/C 473/09) (388Kb Castellà .pdf)

Més informació en la Guia Erasmus+ per a 2022 en la següent adreça:
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Acció clau 2: Cooperació entre organitzacions i institucions
  Subprogrames Dates presentació sol·licituds On presentar les sol·licituds
Associacions de cooperació En els àmbits de l’educació, la formació i la joventut, excepte les presentades per ONG europees 23 de març de 2022 a les 12.00 hores SEPIE
En els àmbits de l’educació, la formació i la joventut presentades per ONG europees 23 de març de 2022 a les 17.00 hores EACEA
En l’àmbit de l’esport 23 de març de 2022 a les 17.00 hores EACEA

 

Acció clau 2: Cooperació entre organitzacions i institucions
  Subprogrames Dates presentació sol·licituds On presentar les sol·licituds
Associacions a petita escala En els àmbits de l’educació escolar,  l’educació i la formació professionals, l’educació d’adults i la joventut 23 de març de 2022 a les 12.00 hores SEPIE
4 d’octubre de 2022 a les 12.00 hores SEPIE
En l’àmbit de l’esport 23 de març de 2022 a les 17.00 hores EACEA

 

Acció clau 2: Cooperació entre organitzacions i institucions
  Subprogrames Dates presentació sol·licituds On presentar les sol·licituds
Associacions d’excel·lència Centres d’excel·lència professional 7 de setembre de 2022 a les 17.00 hores EACEA
Acadèmies de Professors Erasmus+ 7 de setembre de 2022 a les 17.00 hores EACEA
Acció Erasmus Mundus 16 de febrer de 2022 a les 17.00 hores EACEA

 

Acció clau 2: Cooperació entre organitzacions i institucions
  Subprogrames Dates presentació sol·licituds On presentar les sol·licituds
Associacions per a la innovació Aliances per a la innovació 15 de setembre de 2022 a les 17.00 hores EACEA
Projectes amb visió de futur 15 de març de 2022 a les 17.00 hores EACEA

 

Acció clau 2: Cooperació entre organitzacions i institucions
  Subprogrames Dates presentació sol·licituds On presentar les sol·licituds
Desenvolupament de les capacitats En l’àmbit de l’educació superior 17 de febrer de 2022 a les 17.00 hores EACEA
En l’àmbit de l’educació i la formació professionals 31 de març de 2022 a les 17.00 hores EACEA
en l’àmbit de la joventut 7 d’abril de 2022 a les 17.00 hores EACEA

 

Acció clau 2: Cooperació entre organitzacions i institucions
  Subprogrames Dates presentació sol·licituds On presentar les sol·licituds
Activitats esportives Desenvolupament de capacitats en l’àmbit de l’esport 7 d’abril de 2022 a les 17.00 hores EACEA
Esdeveniments esportius europeus sense ànim de lucre 23 de març de 2022 a les 17.00 hores EACEA

 

Accions Jean Monnet
  Subprogrames Dates presentació sol·licituds On presentar les sol·licituds
Accions i xarxes Jean Monnet En l’àmbit de l’educació superior 1 de març de 2022 a les 17.00 hores EACEA
En els altres camps de l’educació i la formació 1 de març de 2022 a les 17.00 hores EACEA

 
 
Botó a dalt icona