Programa SPRINT

28 de maig 2024

PROGRAMA SPRINT PER A PROJECTES INTERNACIONALS D’INVESTIGACIÓ (SPRINT-UMH-FAPESP)

UMH FAPESP programa SPRINT logo

NOU (15/03/2024): En virtut del referit conveni, i com primera acció per a promoure aquesta col·laboració en mobilitat internacional, la FAPESP i la UMH fan pública aquesta convocatòria anunciada simultàniament de propostes per a l’intercanvi d’investigadors en els termes i condicions del SPRINT, segona edició 2024 (fapesp.br/sprint/)

L’objecte principal d’aquest programa és proporcionar finançament per a la fase inicial de col·laboracions conjuntes d’investigació internacional (finançament inicial o sement) mitjançant la mobilitat col·laborativa del PDI de la UMH i investigadors de l’Estat de São Paulo finançats per la FAPESP, amb la finalitat de desenvolupar un projecte d’investigació conjunt a llarg termini.

La data límit per a entregar les vostres propostes és el 24 de juny 2024 (inclòs)

Annexos a la convocatòria:


Convocatòries anteriors