Programes Intensius Combinats (BIPs)

28 de maig 2024

El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació convoca el Programa Intensiu Combinat (BIP per les seues sigles en anglés) destinat a estudiants i a personal de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx i els seus centres mixtos. Aquest programa s’engloba en una nova acció de mobilitat del Programa ERASMUS+, Programes Intensius Combinats, el propòsit dels quals és conjuminar aprenentatge i treball en equip en línia amb mobilitat de curta duració, de manera que els participants, de diverses universitats europees, es formen a través de la seua col·laboració virtual i duguen a terme una estada de curta duració en una de les universitats sòcies.

Els programes intensius combinats desenvolupen la capacitat d’elaborar i posar en pràctica l’ensenyament i aprenentatge innovador en les institucions d’educació superior participants.

NOU (10/11/23): Llistat definitiu de sol·licituds admeses i el link a l’arxiu (454Kb .pdf)

(19/10/23): Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses (1,13Mb.pdf)

(08/09/23): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx convoca ajudes per a participar en Programa Erasmus+ acció: Programes Intensius Combinats – BIPs per a l’any 2023

Pots consultar els requisits de participació i la resta d’informació de la convocatòria en el text complet i en la seua publicació en el DOGV:

El termini per a presentar sol·licituds serà de l’11 al 22 de setembre de 2023

Documents:


(03/07/23): Resolució definitiva de les places dels Programes intensius combinats – BIP per a l’any 2023 (240Kb .pdf)

(21/06/23): Consulta el llistat provisional de places assignades (234Kb .pdf)

(13/06/23): Consulta el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses (245Kb .pdf)

(24/05/23): Consulta la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria de publicació (136Kb .pdf)

(19/04/23): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació llança la primera convocatòria de PROGRAMES INTENSIUS COMBINATS (BIPs) per al curs acadèmic 2023.

Logotip Neurotech Programes Intensius Combinats (BIPs) 2021


Destins i places:

Es convoquen un total de 12 places per a participar en els següents Programes Intensius Combinats:

Les places estan destinades per a estudiants amb matrícula en vigor en qualsevol dels graus, màsters i programes de doctorat de la UMH, així com personal de qualsevol dels seus departaments, instituts i serveis, incloent-hi el personal d’altres institucions adscrit mitjançant conveni a un centre mixt de la universitat.

Pots consultar el text complet de la convocatòria a continuació:

Les sol·licituds s’han de presentar, degudament emplenades i signades, mitjançant la sol·licitud disponible dirigides al Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat (consultar model) a través la Seu Electrònica de la UMH.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 3 de maig de 2023

Documentació a aportar:

En el cas de l’estudiantat:

  1. Sol·licitud signada (Annex II-a (245Kb .docx)
  2. Acreditació de matrícula.
  3. Extracte de l’expedient acadèmic.
  4. Si és el cas, acreditació de gaudir de contractes competitius per a la formació de professorat o personal investigador.

En el cas del personal:

  1. Sol·licitud signada (Annex II-b (245Kb .docx)
  2. Breu descripció de la contribució de l’activitat formativa per a millorar la seua activitat professional (Annex III (247Kb .docx)

Passos a seguir per a presentar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica:

  1. Clicar a “Tramitar”.
  2. Introduir usuari i contrasenya de l’estudiantat/personal UMH.
  3. Emplenar les dades personals en cas de faltar alguna dada.
  4. Quan es carregue la «Instància general», en l’apartat “Sol·licitud” triar:

– En el camp “Dirigit a”: el Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat.
– En el camp “Exposa-Sol·licita”: indicar Presente sol·licitud per a participar en la convocatòria del Programa Intensiu Combianados (BIP) per a l’any 2023”.

5. Adjuntar documentació requerida.

6. Clicar a “Presentar en Registre”.


Convocatòries anteriors