This error message is only visible to WordPress admins

Error: Connected account for the user globalumh does not have permission to use this feed type.

Try using the big blue button on the "Configure" tab to reconnect the account and update its permissions.

SICUE

Alumnes SICUE classeEl programa SICUE (Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols) permet a l’estudiant de les universitats espanyoles poder realitzar una part dels seus estudis en una altra universitat diferent a la seua, amb garanties de reconeixement acadèmic i d’aprofitament, així com d’adequació al seu perfil curricular. Aquest sistema d’intercanvi té en compte el valor formatiu de l’intercanvi, en fer possible que l’estudiant experimente sistemes docents diferents, inclosos el règim de pràctiques, així com els diferents aspectes socials i culturals d’altres Autonomies i ciutats autònomes.

 

Convocatòria 2021/2022


(08/09/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica la convocatòria d’ajudes UMH per a estudiants participants en el programa de mobilitat nacional SICUE 2021/2022.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la data de publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Pots descarregar el document a través del següent enllaç:
Convocatòria ajudes UMH per a SICUE 2021/2022 (421kb .pdf)
Extracte de la publicació en el DOGV (205Kb .pdf)


(10/05/2021): Dijous que ve 13 de maig a les 13 hores i per a tots aquells estudiants que han obtingut una plaça SICUE 21/22 es realitzarà una SESSIÓ INFORMATIVA EN LÍNIA on es tractaran qüestions sobre tota la documentació SICUE (Acords Acadèmics inclosos) i se us donaran indicacions sobre els tràmits que heu de realitzar a partir d’ara.
 
Els assistents hauran d’entrar a l’adreça de Meet (que s’ha fet arribar als interessats) amb el seu correu electrònic UMH.

Les persones que no van poder assistir a la sessió informativa, poden veure-la a continuació:
Veure vídeo sessió informativa SICUE (Castellà,120 min. sol usuaris UMH)


(30/04/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu de places adjudicades per al programa SICUE per al curs 2021/2022. (153Kb .pdf)

En breu es convocarà als estudiants amb plaça definitiva assignada a sessions informatives específiques sobre la mobilitat SICUE 21/22 i la preparació dels Acords Acadèmics.

(19/04/2021): En relació a la convocatòria del Programa SICUE 2021/2022, i una vegada finalitzat el termini de presentació d’acceptacions i renúncies, es procedirà a realitzar el moviment de llista i subhasta de places vacants per a tots aquells que estiguen interessats a assistir.

Consulta el llistat de places vacants (1,13Mb Castellà .pdf)

Atés que tot el procés es realitzarà de manera telemàtica, tots els assistents hauran d’entrar a la direcció de Meet, indicada més a baix, ateses les següents instruccions:
– Entrar amb l’adreça de correu electrònic de la UMH
– Tindre les càmeres obertes i els micròfons tancats.
– Tindre el DNI amb si durant tot el procés

CAMPUS DATA LLOC I HORA
Oriola (Desamparados) /
Altea
21 d’abril de 2021 En línia:
meet.google.com/eca-mewv-gek

16.00 hores

Elx /
Orihuela (Salesas)
21 d’abril de 2021 En línia:
meet.google.com/eca-mewv-gek

16.30 hores

Sant Joan 21 d’abril de 2021 En línia:
meet.google.com/eca-mewv-gek

17.15 hores

NOVETAT (31/03/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals procedeix a la publicació de la CORRECCIÓ D’ERRORS detectats en el llistat provisional de places assignades (Annex II, 529Kb .pdf) publicat el passat 26 de març de 2021 amb número de registre 2021.

NOVETAT (26/03/2021): Amb data 26/03/2021 s’ha publicat en el BOUMH:
El llistat provisional de places assignades (Annex II, 529kb .pdf)

Es concedeix als interessats un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà a la publicació de la present per a la presentació de possibles AL·LEGACIONS. Les possibles al·legacions es realitzaran mitjançant instància Exposa-Sol·licita dirigida al Servei de Relacions Internacionals i es podran presentar en el Registre General de la UMH (edifici Rectorat), en els Registres Auxiliars (situats en els CEGECA), a través de la Seu Electrònica o per qualsevol altre procediment contemplat en 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en virtut del que es disposa en la disposició final setena, disposició derogatòria única, apartat 2, últim paràgraf, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Aquells alumnes que hagen resultat provisionalment beneficiaris d’una plaça SICUE, hauran de presentar en el termini i pels mitjans indicats (PREFERENTMENT COM A DOCUMENT ADJUNT A INSTÀNCIA GENERAL PER SEU ELECTRÒNICA) en l’apartat anterior el seu (ACCEPTACIÓ/RENÚNCIA a la mateixa (Annex III, 1,13Mb .pdf)

En cas de no rebre l’acceptació o renúncia en el termini establit, s’entendrà que l’estudiant renuncia a la seua plaça.

NOVETAT (18/03/2021): Publicació en BOUMH del Llistat de sol·licituds admeses i excloses convocatòria del programa SICUE per al curs acadèmic 2021/2022 (1,38Mb .pdf)

NOVETAT (15/03/2021): Ens acaben de comunicar RESTRICCIONS/SUSPENSIONS a la mobilitat a causa de la situació sanitària:

 • UNIVERSITAT DE CADIS: la seua Facultat de Medicina ens comunica que ha decidit suspendre el Programa de Mobilitat SICUE per al Curs 2021-2022
 • UNIVERSITAT COMPLUTENSE DE MADRID: Les Facultats de Medicina i de Treball Social de la Universitat Complutense de Madrid han cancel·lat la realització de pràctiques per a alumnes provinents de programes mobilitat durant el curs 2021/2022.
 • UNIVERSITAT DE GRANADA: la seua Facultat de Medicina comunica que en el curs 2021-2022 no poden admetre estudiants de 6é curs de mobilitat nacional entrant per a fer el rotatori als hospitals de Granada. Si podran fer-ho als hospitals de Jaén i Almeria (que depenen de la Facultat granadina).
 • UNIVERSITAT DE LA LAGUNA: la Facultat de Ciències de la Salut i l’Escola d’Infermeria La nostra Senyora de la Candelaria de la ULL han decidit suspendre la mobilitat SICUE (entrant-sortint) per al pròxim curs acadèmic 2021-2022, afectant els Graus en Medicina i Fisioteràpia.
 • UNIVERSITAT DE NAVARRA: La Facultat de Medicina de la Universitat de Navarra ha decidit cancel·lar durant el curs 2021-2022 els programes SICUE tant per a alumnes d’altres universitats com per als seus.
 • UNIVERSITAT D’EXTREMADURA: No acollirà alumnes per als rotatoris clínics, en principi durant el primer semestre curs 2021-22, de les titulacions dels Graus en Medicina i Grau en Fisioteràpia de la seua Facultat de Medicina (Badajoz).
 • UNIVERSITAT REI JOAN CARLES:
  • Grau de Fisioteràpia, se suspén la mobilitat quan incloga el Pràcticum I i II per al curs 2021/2022
  • En el Grau de Teràpia Ocupacional, se suspén la mobilitat quan incloga el Pràcticum I i II per al curs 2021/2022
  • Suspeses les activitats d’Intercanvi SICUE per al Grau en Medicina, per al curs pròxim 2021/2022

Davant aquesta situació us oferim, als estudiant que haguéreu sol·licitat algun d’aqueixos destins, la possibilitat de canviar el destí o destins en la vostra sol·licitud (que pogueren veure’s afectats per aqueixes restriccions o cancel·lacions segons el cas) per un altre o altres destins en els quals poguéreu estar interessats.

S’atendran peticions per a aqueixa nova selecció prioritzada fins dimecres que ve 17 de març 2021 (inclusivament).

Us recordem el link al text de la convocatòria en el qual podeu consultar l’Annex de places oferides:
Descàrrega la Resolució Rectoral publicada en el BOUMH (.pdf 943 kb)


NOVETAT (09/02/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx ha publicat la convocatòria del programa de mobilitat nacional SICUE (places) per al curs acadèmic 2021/2022. El programa SICUE permet a l’estudiantat de les universitats espanyoles poder realitzar una part dels seus estudis en una altra universitat diferent a la seua, amb garanties de reconeixement acadèmic i d’aprofitament, així com d’adequació al seu perfil curricular.

Pots consultar les bases de la convocatòria, els criteris de concessió i procediment de sol·licitud (942kb .pdf)

Pots consultar el catàleg de places en l’Annex II del text de la convocatòria

La sol·licitud es realitzarà EN LÍNIA, a través de l’accés personalitzat dels estudiants.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 12 de febrer fins al 4 de març, tots dos inclusivament.

La documentació a aportar serà la següent:

 1. Sol·licitud signada (una vegada realitzada la inscripció EN LÍNIA, l’estudiant ha de descarregar el PDF, imprimir-lo i signar-lo).
 2. Fotocòpia del DNI.
 3. Extracte sense validesa acadèmica de l’expedient (disponible en l’accés personalitzat de l’estudiant), que incloga les qualificacions obtingudes a 15 d’octubre de 2020.

Tota la documentació que haja d’aportar-se es presentarà a través de la SEU ELECTRÒNICA del Registre General de la UMH o dels Registres Auxiliars dels CEGECAS.

AVÍS IMPORTANT
A l’hora de realitzar la sol·licitud en línia des dels accessos personalitzats utilitze preferentment el navegador Internet Explorer.

Qualsevol altre navegador és susceptible de crear problemes i fer impossible la descàrrega del PDF amb la sol·licitud acabada que els estudiants han de remetre al Servei de RRII per Seu electrònica al costat del seu extracte d’expedient i el seu DNI.


Llistat d’acords bilaterals de la UMH

A continuació pots consultar el llistat d’acords bilaterals de la UMH per al curs 2021-2022 (208Kb .Castellà pdf)


Sessions informatives SICUE 2021/2022

El dijous, 5 de novembre de 2020, el Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat ha desenvolupat les sessions informatives en línia sobre els programes de mobilitat ERASMUS, SICUE i DESTÍ per al curs 2021/2022.

A continuació pots consultar la presentació utilitzada durant les sessions informatives:
Presentació sobre programes de mobilitat curs 2021-2022 (870kb Castellà .pptx)

D’ací a poc compartirem un document de preguntes i respostes per a aclarir tots els dubtes plantejats en les sessions.


Convocatòries anteriors