SICUE

Alumnes SICUE classeEl programa SICUE (Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols) permet a l’estudiant de les universitats espanyoles poder realitzar una part dels seus estudis en una altra universitat diferent a la seua, amb garanties de reconeixement acadèmic i d’aprofitament, així com d’adequació al seu perfil curricular. Aquest sistema d’intercanvi té en compte el valor formatiu de l’intercanvi, en fer possible que l’estudiant experimente sistemes docents diferents, inclosos el règim de pràctiques, així com els diferents aspectes socials i culturals d’altres Autonomies i ciutats autònomes.
Preguntes freqüents programa SICUE (143Kb Castellà .pdf)


Convocatòria 2021/2022

NOU (17/03/2022):S’ha publicat en el BOUMH el llistat provisional de sol·licituds admeses, excloses i pendents d’esmenar en la Convocatòria del programa de mobilitat nacional SICUE 22/23.

Es concedeix als interessats un termini de 10 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà a la publicació de la present, per a l’esmena d’errors o l’aportació de la documentació requerida. L’esmena es realitzarà a través de les oficines de Registre de la UMH o mitjançant els llits establits en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La presentació en el registre electrònic de la UMH es realitzarà PREFERENTMENT per la SEU ELECTRÒNICA, accedint al tràmit Instància general que es troba disponible en el següent enllaç: sede.umh.es/procedimientos/instancia-general/, i dirigida a: U05500108-Servei de Relacions Internacionals i Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat.


(09/02/2022): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx ha publicat la convocatòria del programa de mobilitat nacional SICUE (places) per al curs acadèmic 2022/2023. El programa SICUE permet a l’estudiantat de les universitats espanyoles poder realitzar una part dels seus estudis en una altra universitat diferent a la seua, amb garanties de reconeixement acadèmic i d’aprofitament, així com d’adequació al seu perfil curricular.

La sol·licitud es realitzarà EN LÍNIA, a través de l’accés personalitzat dels estudiants.
(a través de la ruta: Aplicacions/Totes/Estudis/sol·licitud Programa SICUE)

NOTA ACLARIDORA respecte a la selecció de destins prioritzats
– Quan l’aplicació demana data d’inici o mobilitat es refereix a dates aproximades o estimades de semestre o de curs complet:

 • 01/10/2022 a 01/02/2023 en el cas de solo primer semestre (6 mesos)
 • 01/02/2023 a 01/07/2023 en el cas de solo segon semestre (6 mesos)
 • 01/10/2022 a 01/07/2023 en el cas de curs complet (9 mesos)

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’11 al 25 de febrer de 2022, tots dos inclusivament.

La documentació a aportar serà la següent:

 1. Sol·licitud signada (una vegada realitzada la inscripció EN LÍNIA, l’estudiant ha de descarregar el PDF, imprimir-lo i signar-lo).
 2. Fotocòpia del DNI.
 3. Extracte sense validesa acadèmica de l’expedient (disponible en l’accés personalitzat de l’estudiant), que incloga les qualificacions obtingudes durant els seus
  estudis i fins al curs anterior.

Tota la documentació que haja d’aportar-se es presentarà a través de la SEU ELECTRÒNICA del Registre General de la UMH o dels Registres Auxiliars dels CEGECAS.

Passos a seguir per a presentar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica:

  1. Clicar a “Tramitar”.
  2. Introduir usuari i contrasenya d’estudiant UMH.
  3. Emplenar les dades personals en cas de faltar alguna dada.
  4. Quan es carregue la «Instància general», en l’apartat “Sol·licitud” triar:

– En el camp “Dirigit a”: el Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat.
– En el camp “Exposa-Sol·licita”: indicar Presente sol·licitud per a participar en la convocatòria del Programa SICUE 2022/2023”

 • Adjuntar documentació requerida.
 • Clicar a “Presentar en Registre”.

 
AVÍS IMPORTANT
A l’hora de realitzar la sol·licitud en línia des dels accessos personalitzats utilitze preferentment el navegador Internet Explorer.

Qualsevol altre navegador és susceptible de crear problemes i fer impossible la descàrrega del PDF amb la sol·licitud acabada que els estudiants han de remetre al Servei de RRII per Seu electrònica al costat del seu extracte d’expedient i el seu DNI.


Convocatòries anteriors