SICUE

22 de maig 2024

Alumnes SICUE classeEl programa SICUE (Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols) permet a l’estudiant de les universitats espanyoles poder realitzar una part dels seus estudis en una altra universitat diferent a la seua, amb garanties de reconeixement acadèmic i d’aprofitament, així com d’adequació al seu perfil curricular. Aquest sistema d’intercanvi té en compte el valor formatiu de l’intercanvi, en fer possible que l’estudiant experimente sistemes docents diferents, inclosos el règim de pràctiques, així com els diferents aspectes socials i culturals d’altres Autonomies i ciutats autònomes.


Convocatòria 2023/2024

NOU (30/10/2023): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat provisional d’ajudes assignades per a estudiants participants en el programa de mobilitat nacional SICUE 2023/2024.
Pots descarregar el document a través del següent enllaç:

El termini de presentació d’al·legacions serà de 10 dies hàbils a comptar a partir del 30 d’octubre (fins al 13/11/2023 inclusivament).

La presentació de les mateixes es realitzarà a través de la Seu Electrònica, accedint al tràmit Instància general que es troba disponible en el següent enllaç i dirigida a U05500108-Servei de Relacions Internacionals i Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat:


(20/10/2023): Finalitzat el passat 2 d’octubre el termini de presentació de sol·licituds per a participar en el programa, examinades les mateixes i no trobant-se cap a esmenar entre les presentades. El vicerector d’Internacionalització i Cooperació procedeix a publicar el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses (Annex I, 592Kb .pdf)

Aquesta admissió a tràmit de les sol·licituds presentades encara no suposa necessàriament adjudicació de les ajudes. Tal com detalla la convocatòria, la comissió de valoració determinarà en breu els adjudicataris provisionals i formularà proposta de concessió provisional i la publicarà en el Butlletí Oficial de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (BOUMH) i en la pàgina web https://internacional.umh.es/movilidad/estudiantes/sicue/

Es concedirà un termini de 10 dies hàbils per a presentar les al·legacions corresponents, si és el cas.


(22/09/2023): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica la convocatòria d’ajudes UMH per a estudiants participants en el programa de mobilitat nacional SICUE 2023/2004.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a comptar a partir del 19 de setembre de 2023. És a dir, l’últim dia (inclòs) per a presentacions serà el 2 d’octubre del 2023

El procediment de presentació de sol·licituds, tal com detalla la secció 5 .SOL·LICITUDS (LLOC, TERMINI I DOCUMENTACIÓ) de la Convocatòria d’Ajudes (RR_02376/2023, publicada en el BOUMH el 12/09/2023) és el següent:

El sol·licitant ha de presentar les seues sol·licituds a través del registre electrònic de la Seu Electrònica de la UMH, fent ús del seu certificat electrònic o del seu compte d’usuari UMH. Per a això ha d’accedir al procediment BEQUES, AJUDES-Programes de mobilitat nacional per a estudiants (https://sede.umh.es/procedimientos/becas-ayudas-programas-de-movilidad-nacional-para-estudiantes/). Pot acudir a les oficines d’assistència en matèria de registre de la UMH per a obtindre un certificat digital.


(24/05/2023): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publicava en el BOUMH del passat 12/05/2023 el llistat definitiu de places adjudicades per al programa SICUE per al curs 2022/2023 (1,3Mb .pdf)


(09/05/2023): Dijous que ve 11 de maig a les 16.00 hores i també el DIVENDRES 12 de maig a les 13.00 hores i per a tots aquells estudiants que han obtingut una plaça SICUE 23/24, es realitzaran sengles SESSIONS INFORMATIVES EN LÍNIA on es tractaran qüestions sobre tota la documentació SICUE (Acords Acadèmics inclosos) i se us donaran indicacions sobre els tràmits que heu de realitzar a partir d’ara.

Els assistents hauran d’entrar a les direccions de MEET amb el seu COMPTE UMH.

Els enllaços dels corresponents MEET s’enviaran per email a tots els estudiants amb plaça assignada i que segueixen en la convocatòria.


(27/04/2023): En relació a la convocatòria del Programa SICUE 2023/2024, i una vegada finalitzat el termini de presentació d’acceptacions i renúncies, es procedirà a realitzar el moviment de llista i subhasta de places vacants per a tots aquells que estiguen interessats a assistir.

Atés que tot el procés es realitzarà de manera telemàtica, tots els assistents hauran d’entrar a la direcció de MEET, indicada més a baix, ateses les següents instruccions:

Entrar amb l’adreça de correu electrònic de la UMH
– Tindre les càmeres obertes i els micròfons tancats
– Tindre el DNI amb si durant tot el procés

CAMPUS DATA LLOC I HORA
Oriola (Desemparats) Dimecres 3 maig 2023 En línia:
Enllaç meet
10.00 hores
Altea Dimecres 3 maig 2023 En línia:
Enllaç meet
10.30 hores
Elx /
Oriola (Salesas)
Dimecres 3 maig 2023 En línia:
Enllaç meet
12.00 hores
Sant Joan Dimecres 3 maig 2023 En línia:
Enllaç meet
14.00 hores

Pots consultar en aquest enllaç el PROTOCOL DE PARTICIPACIÓ I ACTUACIÓ (285Kb .pdf) en l’acte de Moviment de Llistes d’Espera i Subhasta de Places Vacants.


(18/04/2023): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses, així com el llistat provisional de places adjudicades del programa SICUE 23/24.

Es concedeix als interessats un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la present, això és, fins al 25 d’abril de 2023, per a la presentació de possibles AL·LEGACIONS. es realitzarà a través de les oficines de Registre de la UMH o mitjançant els llits establits en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La presentació en el registre electrònic de la UMH es realitzarà preferentment per la SEU ELECTRÒNICA, accedint al tràmit Instància general que es troba disponible en el següent enllaç:

i dirigida a: U05500108-Servei de Relacions Internacionals i Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat.

Aquells alumnes que hagen resultat provisionalment beneficiaris d’una plaça SICUE, hauran de presentar en el termini i pels mitjans indicats en l’apartat anterior la seua ACCEPTACIÓ/RENÚNCIA a la mateixa (i adjuntant emplenat i signat l’Annex III (1Mb .docx) de la publicació).

En cas de no rebre l’acceptació o renúncia en el termini establit, s’entendrà que l’estudiant renuncia a la seua plaça.


15/03/2023: El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació va publicar en el BOUMH d’ahir 14/03/2023 el llistat corregit (sobre la publicació inicial de 08/03/2023) de sol·licituds provisionalment admeses, excloses i pendents d’esmenar presentades a la convocatòria 2023/2024 del programa de Mobilitat Nacional SICUE.

Es concedeix als interessats un termini de 10 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació (FINS AL 28/03/2023 INCLUSIVAMENT), per a l’esmena d’errors o l’aportació de la documentació requerida.

L’esmena es realitzarà a través de la Seu Electrònica, accedint al procediment específic sede.umh.es/procedimientos/movilidad-programa-nacional-de-salida-para-estudiantes i esmenant sobre el registre previ durant el termini de presentació de febrer.


13/02/2023: El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx ha publicat la convocatòria del programa de mobilitat nacional SICUE (places) per al curs acadèmic 2023/2024. El programa SICUE permet a l’estudiantat de les universitats espanyoles poder realitzar una part dels seus estudis en una altra universitat diferent a la seua, amb garanties de reconeixement acadèmic i d’aprofitament, així com d’adequació al seu perfil curricular.

La sol·licitud es realitzarà EN LÍNIA, a través de l’accés personalitzat dels estudiants.
(a través de la ruta: Aplicacions/Totes/Estudis/sol·licitud Programa SICUE)

NOTA ACLARIDORA respecte a la selecció de destins prioritzats
– Quan l’aplicació demana data d’inici o mobilitat es refereix a dates aproximades o estimades de semestre o de curs complet:

 • 01/10/2023 a 01/02/2024 en el cas de només primer semestre (6 mesos)
 • 01/02/2023 a 01/07/2024 en el cas de només segon semestre (6 mesos)
 • 01/10/2023 a 01/07/2024 en el cas de curs complet (9 mesos)

El termini de presentació de sol·licituds serà del 13 al 27 de febrer de 2023, tots dos inclusivament.

La documentació a aportar serà la següent:

 1. Sol·licitud signada (una vegada realitzada la inscripció EN LÍNIA, l’estudiant ha de descarregar el PDF, imprimir-lo i signar-lo).
 2. Fotocòpia del DNI.
 3. Extracte sense validesa acadèmica de l’expedient (disponible en l’accés personalitzat de l’estudiant), que incloga les qualificacions obtingudes durant els seus estudis i fins al curs anterior.

Passos a seguir per a presentar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica:

 • Ha d’accedir al procediment específic: MOBILITAT-Programa nacional d’eixida per a estudiants
 • A la mateixa haurà d’adjuntar-se:- PDF amb la sol·licitud acabada
  – Extracte sense validesa acadèmica de l’expedient (disponible en l’accés personalitzat de l’estudiant), que incloga les qualificacions obtingudes durant els seus estudis i fins al curs anterior.
  – Fotocòpia del DNI.

Pot acudir a les oficines d’assistència en matèria de registre de la UMH per a obtindre un certificat digital.

AVÍS IMPORTANT

A l’hora de realitzar la sol·licitud en línia des dels accessos personalitzats utilitze preferentment el navegador Internet Explorer.

Qualsevol altre navegador és susceptible de crear problemes i fer impossible la descàrrega del PDF amb la sol·licitud acabada que els estudiants han de remetre al Servei de RRII per Seu electrònica al costat del seu extracte d’expedient i el seu DNI.


(01/02/2023): Concorde a les instruccions i calendari d’accions marcat per la CRUE/SICUE per al programa de mobilitat nacional per a estudiants universitaris 2023/2024, el Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la UMH publica el llistat de convenis actualment en vigor, amb el corresponent catàleg de places oferides:

En dates pròximes es publicarà finalment la convocatòria d’aquest programa, en la qual s’indicarà el termini de lliurament de sol·licituds per a participar en el mateix i les instruccions per a realitzar i registrar les sol·licituds.


Convocatòria 2022/2023

(22/12/2022): Publicada la Resolució Rectoral d’Adjudicació Definitiva d’Ajudes UMH a la mobilitat SICUE 22/23.

Atés que s’han produït al·legacions i correcció d’errates al llistat d’assignació provisional prèviament publicat (12/12/2022), és possible que alguns sol·licitants vegen modificada la seua situació. Revisa els llistats per a veure si aquesta ha canviat.


(12/12/2022): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat provisional d’ajudes assignades per a estudiants participants en el programa de mobilitat nacional SICUE 2022/2023.
El termini de presentació d’al·legacions serà de 10 dies hàbils a comptar a partir del 05 de desembre de 2022 (fins al 20/12/2022). La presentació de les mateixes es realitzarà a través de la Seu Electrònica, accedint al tràmit Instància general que es troba disponible en el següent enllaç i dirigida a U05500108-Servei de Relacions Internacionals i Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat:

Pots descarregar el document a través del següent enllaç:


(29/11/2022): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses per a estudiants participants en la Convocatòria d’AJUDES UMH A LA MOBILITAT NACIONAL SICUE 2022/2023

Pots descarregar el document a través del següent enllaç:


(19/10/2022): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat provisional de sol·licituds admeses, excloses i pendents d’esmenar per a estudiants participants en la Convocatòria d’AJUDES UMH A LA MOBILITAT NACIONAL SICUE 2022/2023

Pots descarregar el document a través del següent enllaç:

Es concedeix un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà d’aquesta publicació (fins al 03/11/2022 inclòs), a l’efecte d’esmenar els errors indicats o formular al·legacions. La presentació de les mateixes es realitzarà a través de la Seu Electrònica, accedint al tràmit Instància general que es troba disponible en el següent enllaç:

i dirigida a U05500108-Servei de Relacions Internacionals i Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat.


(20/09/2022): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica la convocatòria d’ajudes UMH per a estudiants participants en el programa de mobilitat nacional SICUE 2022/2023.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a comptar a partir del 21 de setembre de 2022.

El procediment de presentació de sol·licituds, tal com detalla la secció 5 .SOL·LICITUDS (LLOC, TERMINI I DOCUMENTACIÓ) de la Convocatòria d’Ajudes (RR_02237_2022, publicat en el BOUMH el 13/09/2022) és el següent:

El sol·licitant ha de presentar les seues sol·licituds a través del registre electrònic de la Seu Electrònica de la UMH, fent ús del seu certificat electrònic o del seu compte d’usuari UMH. Per a això ha d’accedir al procediment BEQUES, AJUDES-Programes de mobilitat nacional per a estudiants:


(27/05/2022): Dimecres passat 25 i també el dijous 26 de maig es van realitzar SESIÓNES INFORMATIVES EN LÍNIA per a tots aquells estudiants que han obtingut una plaça SICUE 22/23 en les quals es van tractar qüestions sobre tota la documentació SICUE (Acords Acadèmics inclosos) i es va donar indicacions sobre els tràmits que heu de realitzar a partir d’ara.

Les persones que no van poder assistir a cap de les sessions informatives, poden consultar la presentació de suport d’eixes sessions informatives ací:


(19/05/2022): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu de places adjudicades per al programa SICUE per al curs 2022/2023 (784Kb .pdf)


(16/05/2022): El dimecres 25 de maig a les 16.00 hores i també el dijous 26 de maig a les 13.00 hores i per a tots aquells estudiants que han obtingut una plaça SICUE 22/23, es realitzaran sengles SESSIONS INFORMATIVES EN LÍNIA on es tractaran qüestions sobre tota la documentació SICUE (Acords Acadèmics inclosos) i se us donaran indicacions sobre els tràmits que heu de realitzar a partir d’ara.

Els assistents hauran d’entrar a les següents direccions de MEET amb el seu COMPTE UMH.

Els enllaços dels corresponents MEET s’enviaran per email a tots els estudiants amb plaça assignada i que segueixen en la convocatòria.


(05/05/2022): En relació a la convocatòria del Programa SICUE 2022/2023, i una vegada finalitzat el termini de presentació d’acceptacions i renúncies, es procedirà a realitzar el moviment de llista i subhasta de places vacants per a tots aquells que estiguen interessats a assistir.

Atés que tot el procés es realitzarà de manera telemàtica, tots els assistents hauran d’entrar a la direcció de MEET, indicada més a baix, ateses les següents instruccions:

Entrar amb l’adreça de correu electrònic de la UMH
– Tindre les càmeres obertes i els micròfons tancats.
– Tindre el DNI amb si durant tot el procés

CAMPUS DATA LLOC I HORA
Oriola (Desamparados) Dilluns 09 maig 2022 En línia:
Enllaç
10.00 hores
Altea Dilluns 09 maig 2022 En línia:
Enllaç
10.30 hores
Elx /
Oriola (Salesas)
Dilluns 09 maig 2022 En línia:
Enllaç
12.00 hores
Sant Joan Dilluns 09 maig 2022 En línia:
Enllaç
14.00 hores

(08/04/2022): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses, així com el llistat provisional de places adjudicades del programa SICUE 22/23 (1,9Mb .pdf)

 • Pots consultar si la teua sol·licitud ha sigut admesa o exclosa definitivament en l’Annex I (1,9Mb .pdf)
 • Pots consultar si tens plaça provisionalment assignada en l’Annex II (1,9Mb .pdf)

Es concedeix als interessats un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la present, això és, fins al 26 d’abril de 2022, per a la presentació de possibles AL·LEGACIONS es realitzarà a través de les oficines de Registre de la UMH o mitjançant els llits establits en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La presentació en el registre electrònic de la UMH es realitzarà preferentment per la SEU ELECTRÒNICA, accedint al tràmit Instància general que es troba disponible en el següent enllaç:

i dirigida a: U05500108-Servei de Relacions Internacionals i Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat.

Aquells alumnes que hagen resultat provisionalment beneficiaris d’una plaça SICUE, hauran de presentar en el termini i pels mitjans indicats en l’apartat anterior la seua ACCEPTACIÓ/RENÚNCIA a la mateixa (Annex III (1,4Mb .docx)). En cas de no rebre l’acceptació o renúncia en el termini establit, s’entendrà que l’estudiant renuncia a la seua plaça.


(17/03/2022): S’ha publicat en el BOUMH el llistat provisional de sol·licituds admeses, excloses i pendents d’esmenar en la Convocatòria del programa de mobilitat nacional SICUE 22/23.

Es concedeix als interessats un termini de 10 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la present, per a l’esmena d’errors o l’aportació de la documentació requerida. L’esmena es realitzarà a través de les oficines de Registre de la UMH o mitjançant els llits establits en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La presentació en el registre electrònic de la UMH es realitzarà PREFERENTMENT per la SEU ELECTRÒNICA, accedint al tràmit Instància general que es troba disponible en el següent enllaç:

i dirigida a: U05500108-Servei de Relacions Internacionals i Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat.


(09/02/2022): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx ha publicat la convocatòria del programa de mobilitat nacional SICUE (places) per al curs acadèmic 2022/2023. El programa SICUE permet a l’estudiantat de les universitats espanyoles poder realitzar una part dels seus estudis en una altra universitat diferent a la seua, amb garanties de reconeixement acadèmic i d’aprofitament, així com d’adequació al seu perfil curricular.

La sol·licitud es realitzarà EN LÍNIA, a través de l’accés personalitzat dels estudiants.
(a través de la ruta: Aplicacions/Totes/Estudis/sol·licitud Programa SICUE)

NOTA ACLARIDORA respecte a la selecció de destins prioritzats
– Quan l’aplicació demana data d’inici o mobilitat es refereix a dates aproximades o estimades de semestre o de curs complet:

 • 01/10/2022 a 01/02/2023 en el cas de solo primer semestre (6 mesos)
 • 01/02/2023 a 01/07/2023 en el cas de solo segon semestre (6 mesos)
 • 01/10/2022 a 01/07/2023 en el cas de curs complet (9 mesos)

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’11 al 25 de febrer de 2022, tots dos inclusivament.

La documentació a aportar serà la següent:

 1. Sol·licitud signada (una vegada realitzada la inscripció EN LÍNIA, l’estudiant ha de descarregar el PDF, imprimir-lo i signar-lo).
 2. Fotocòpia del DNI.
 3. Extracte sense validesa acadèmica de l’expedient (disponible en l’accés personalitzat de l’estudiant), que incloga les qualificacions obtingudes durant els seus
  estudis i fins al curs anterior.

Tota la documentació que haja d’aportar-se es presentarà a través de la SEU ELECTRÒNICA del Registre General de la UMH o dels Registres Auxiliars dels CEGECAS.

Passos a seguir per a presentar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica:

  1. Clicar a “Tramitar”.
  2. Introduir usuari i contrasenya d’estudiant UMH.
  3. Emplenar les dades personals en cas de faltar alguna dada.
  4. Quan es carregue la «Instància general», en l’apartat “Sol·licitud” triar:

– En el camp “Dirigit a”: el Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat.
– En el camp “Exposa-Sol·licita”: indicar Presente sol·licitud per a participar en la convocatòria del Programa SICUE 2022/2023”

 • Adjuntar documentació requerida.
 • Clicar a “Presentar en Registre”.

 
AVÍS IMPORTANT

A l’hora de realitzar la sol·licitud en línia des dels accessos personalitzats utilitze preferentment el navegador Internet Explorer.

Qualsevol altre navegador és susceptible de crear problemes i fer impossible la descàrrega del PDF amb la sol·licitud acabada que els estudiants han de remetre al Servei de RRII per Seu electrònica al costat del seu extracte d’expedient i el seu DNI.


Convocatòries anteriors