Convenis

22 de gener 2024

Per a fomentar la internacionalització de la UMH i la col·laboració amb altres universitats espanyoles i estrangeres s’han establit models de convenis i acords que serveixen de document de treball sobre el qual realitzar les modificacions que siguen necessàries.

Models de conveni i acords

Existeixen diferents tipus de models i acords depenent de la finalitat de l’acció a realitzar. A continuació detallem els següents convenis o acords:

– Conveni Específic de col·laboració amb Ajuntaments:

– Col·laboració general amb universitats. No és necessària la signatura d’un conveni marc si se signarà un conveni específic. En cas que, per part de la universitat sòcia, es preferira aquest tipus de conveni, posem a disposició el protocol general d’actuació:

– Acord específic d’intercanvi d’estudiants:

– Acord específic d’intercanvi de PDI (és necessari proposar un pla de treball o projecte a desenvolupar durant l’intercanvi).

– Acord d’enteniment (Memorandum of understanding):

– Acords específics de Programes d’Intercanvi:

– Acords de Dobles Titulacions Grau, Màster i Doctorat: la persona interessada pot sol·licitar model actualitzat al Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández d’Elx a través d’una comunicació per escrit mitjançant la següent adreça de correu electrònic:

Si vols més informació sobre els convenis ja existents fes clic sobre el mapa (no inclou convenis Erasmus).