Informació acadèmica

23 d’octubre 2023

(07/07/2020): Situació acadèmica per a la mobilitat internacional durant el curs 2020-2021:
Carta informativa a universitats col·laboradores (138Kb Anglés .pdf)

Graus disseny Universitat Pública UMH

Informació acadèmica sobre la UMH

  1. Informació sobre la UMH (106Kb Anglés .pdf)
  2. Informació sobre graus, màsters oficials i doctorats:
    – Graus
    – Màsters oficials
    – Doctorats
  3. General information for students (165Kb Anglés .pdf)
  4. UMH Grading Scale (34Kb Anglés .pdf)