Informació acadèmica

Novetats

NOU (07/07/2020): Situació acadèmica per a la mobilitat internacional durant el curs 2020-2021:
Carta informativa a universitats col·laboradores (138Kb anglés .pdf)

Informació acadèmica sobre la UMH
  1. Informació sobre la UMH
  2. Information sobre graus, màsters oficials i doctorats
  3. General information for students (165Kb anglés .pdf)
  4. UMH Grading Scale (34Kb anglés .pdf)