CONEIX-NOS

El Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat gestiona les polítiques i estratègies internacionals marcades per la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH) per a enfortir i ampliar la seua presencia internacional. A més, esta unitat és responsable de la mobilitat d’estudiants, professorat i personal, i brinda suport lingüístic a la comunitat universitària. També promou la realització d’accions solidaries mitjançant l’Àrea de Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat. La UMH ofereix un total de 28 programes de grau, 50 programes de màster, 13 programes de doctorat i molts programes d’educació continua.


Coneix-nos la UMH en xifres infografia