Sol·licituds

16 de gener 2024

Sol·licituds, procediment de sol·licitud i documents necessaris

– Si eres estudiant ERASMUS, el Servei de Relacions Internacionals t’enviarà un e-mail per a accedir a l’aplicació informàtica «Mobility En línia Application Account» i les instruccions per a realitzar la teua inscripció de sol·licituds en línia.

 1. La Universitat d’origen haurà d’enviar al Servei de Relacions Internacionals les dades dels seus estudiants nominats.
 2. El Servei de Relacions Internacionals es posarà en contacte amb els estudiants per e-mail per a enviar-los el link per a la seua inscripció en línia i tota la informació necessària per a la seua acceptació definitiva.
 3. Després de rebre aquest correu electrònic, els estudiants hauran d’entrar en l’aplicació informàtica «Mobility En línia Application Account» i emplenar el Application Form, adjuntant tots els documents sol·licitats.
  IMPORTANT: abans de començar aquest procediment, hauran d’assegurar-se de disposar de tots els documents necessaris, és a dir:

Learning agreement UMH

 • Learning Agreement a emplenar en línia amb les dades personals i llistat de les assignatures que es desitgen cursar en la UMH.
 • Certificat Acadèmic.
 • Còpia del DNI o passaport.
 • Certificat de coneixements d’espanyol Nivell B1, DELE o superior (o certificat de nivell equivalent).
  IMPORTANT: per a estudis de Grau en Medicina, Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional, Podologia i tots els estudis de Màster, el certificat de coneixement d’espanyol ha de ser almenys Nivell B2, DELE (o certificat equivalent).
 • NORMES A SEGUIR EN ELS ESTUDIS EN MEDICINA (168Kb Castellà .pdf); (363Kb Anglés .pdf): font: Facultat de Medicina.
– Si eres estudiant d’un altre programa d’intercanvi:

Una vegada rebuda la documentació, aquesta serà comprovada i autoritzada tant pels coordinadors de les diferents Facultats com pel Coordinador Institucional.

Després de l’acceptació definitiva, s’enviarà l’Acord Acadèmic de tornada a l’Oficina Internacional/Erasmus de la Universitat d’origen, degudament signat i segellament, juntament amb una ‘Carta d’Acceptació’.

A la seua arribada al seu respectiu Campus, l’estudiant haurà de presentar el ‘Learning Agreement (542Kb Inglés .docx)’ al Centre de Gestió de Campus (CEGECA), per a formalitzar la matrícula. Si fóra necessari modificar el pla d’estudis reflectit en el Learning Agreement, l’estudiant podrà utilitzar el document Changes to the original Learning Agreement (542Kb anglés .docx) per a això.

Si eres estranger i necessites ajuda amb el nostre idioma, pots inscriure’t en els nostres Cursos d’espanyol

Informació d’interés:

Descàrrega el fullet Estudiar a Espanya – Informació per a ciutadans de la UE, EEE i Suïssa (709Kb .pdf)

Sol·licituds. procediment de sol·licitud i documents necessaris