This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram access token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram Access Token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

ERASMUS+ Pràctiques

Logo Erasmus+ PrácticasLogo proyectos cofinanciados por el programa Erasmus+ de la Unión Europea


Convocatòria 2021/2022

El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx ha publicat la 1a convocatòria Erasmus+ Prácticas per al curs 2021/2022. Aquestes ajudes permeten a estudiants de titulacions oficials de la UMH realitzar un període de pràctiques en qualsevol organització, pública o privada, dels països participants. Els interessats hauran de realitzar la sol·licitud de manera en línia i presentar-la, al costat de la resta de la documentació, a través de Registre General, Auxiliars o Universitat.

Pots consultar les bases de la convocatòria, els criteris de concessió i el procediment de sol·licitud (422Kb castellà .pdf)

La duració de les pràctiques no ha de ser inferior a 2 mesos ni superior a 12 mesos per cicle d’estudis (entenent-se com a cicle d’estudis: grau, màster i doctorat) havent d’acabar obligatòriament amb data màxima el 30 de maig de 2022

La sol·licitud es realitzarà EN LÍNIA, a través de l’accés personalitzat dels estudiants (a través de la ruta: Aplicacions/Estudis/Informació acadèmica/en la part de baix, on posa ‘Programes d’Intercanvi’, se selecciona l’opció Erasmus+ Prácticas).

El termini de presentació de sol·licituds serà A partir de l’endemà de publicar-se EN EL DOGV. (Serà en breu)

La documentació a aportar serà la següent:

  1. Sol·licitud signada (una vegada realitzada la inscripció EN LÍNIA, l’estudiant ha de descarregar el PDF, imprimir-lo i signar-lo).
  2. Certificat d’acceptació de l’empresa.
  3. Fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència.
  4. Còpia de l’expedient acadèmic personal (sense validesa acadèmica).
  5. Curriculum vitae
  6. Còpia del certificat o document acreditatiu de coneixements d’idiomes.
  7. Learning Agreement for Traineeship signat pel sol·licitant i l’empresa d’acolliment: model de l’Annex II (301Kb anglés .docx)

Convocatòries anteriors: