ERASMUS+ Pràctiques

18 d’abril 2024

Logo Erasmus+ Prácticas logoLogo proyectos cofinanciados por el programa Erasmus+ de la Unión Europea


NOU (27/10/23): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu d’ajudes concedides de la convocatòria Erasmus+ Prácticas 2023/2024:


(03/10/2023): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat provisional d’ajudes concedides de la convocatòria Erasmus+ Prácticas 2023/2024

Aquelles persones que desitgen presentar al·legacions o esmenar la seua sol·licitud tenen fins al 13 d’octubre de 2023 per a fer-ho, a través de la seu electrònica de la UMH.


(19/07/2023): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat provisional de sol·licituds admeses, excloses de la convocatòria Erasmus+ Prácticas 2023/2024

Aquelles persones que desitgen presentar al·legacions o esmenar la seua sol·licitud tenen fins al 31 de juliol de 2023 per a fer-ho, a través de la seu electrònica de la UMH seguint aquests passos:

 1. Entrar en l’apartat els meus tràmits de la seu electrònica: universite.umh.es/mistramites
 2. Introduir usuari contrasenya d’estudiant UMH.
 3. Entrar en l’apartat “expedients”.
 4. Seleccionar l’expedient obert, en relació a aquesta convocatòria de places Erasmus, clicar en la part dreta el botó “detalle” i triar l’opció “esmenar/altres tràmits”
 5. Emplenar l’apartat “exposa/sol·licita de la instància general indicant el motiu de la petició”
 6. Adjuntar arxiu, si és el cas
 7. Clicar a “Presentar en Registre”

(23/06/23): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica la convocatòria Erasmus+ Prácticas per al curs 2023/2024. Els interessats hauran de realitzar la sol·licitud de manera en línia i presentar-la, al costat de la resta de la documentació, a través de la seu electrònica. Una vegada formalitzada la sol·licitud, haurà de punxar sobre el botó “registrar sol·licitud” que li portarà directament a la presentació de la documentació per seu electrònica.

Pots consultar les bases de la convocatòria, els criteris de concessió i el procediment de sol·licitud punxant en el següent enllaç al document:

La duració de les pràctiques no ha de ser inferior a 2 mesos ni superior a 12 mesos per cicle d’estudis (entenent-se com a cicle d’estudis: grau, màster i doctorat) havent d’acabar obligatòriament amb data màxima el 15 de juliol de 2024.

La sol·licitud es realitzarà EN LÍNIA, a través de l’accés personalitzat dels estudiants (sol·licitud)

El termini de presentació de sol·licituds serà del 23/06/2023 al 6/07/2023

La documentació a aportar serà la següent:

 1. Sol·licitud signada (una vegada realitzada la inscripció EN LÍNIA, l’estudiant ha de descarregar el PDF i signar-lo).
 2. Certificat d’acceptació de l’empresa.
 3. Còpia del DNI, passaport o permís de residència.
 4. Còpia de l’expedient acadèmic personal (sense validesa acadèmica).
 5. Curriculum vitae
 6. Còpia del certificat o document acreditatiu de coneixements d’idiomes.
 7. Learning Agreement for Traineeship signat pel sol·licitant i l’empresa d’acolliment: model de l’Annex II (80Kb Anglès .docx)
 8. Credencial d’haver sigut becari MEC durant el curs acadèmic 2022/2023, si és el cas.
 9. Declaració responsable de no estar incurs en circumstàncies que impedeixen obtindre la condició de beneficiari (document (238Kb Castellà .docx)).

Convocatòries anteriors: