Aliances

19 de gener 2024

La Universitat Miguel Hernandez d’Elx (UMH) com a difusora del coneixement, impulsora de la innovació, el progrés i la cooperació internacional compleix un paper fonamental per a aconseguir el desenvolupament sostenible del planeta mitjançant la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Per a tals fins és necessari establir vincles i aliances amb altres entitats i organismes (ODS 17).

Les aliances de la Universitat Miguel Hernández en matèria de cooperació amb altres entitats i organismes tenen com a fi, entre altres:

  • Crear sinergies de treball i col·laboració.
  • Enfortir la mobilització de recursos interns amb la finalitat de millorar la capacitat per a recaptar ingressos fiscals i d’una altra índole.
  • Mobilitzar recursos financers addicionals de múltiples fonts per als països en desenvolupament.
  • Augmentar el suport nacional i internacional per a realitzar activitats de creació de capacitat eficaces i específiques als països en desenvolupament a fi de recolzar els plans nacionals d’implementació de tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

 

Aliances de la UMH amb altres entitats

Associació Dany Cerebral Adquirit Província d'Alacant aliances UMH logo PVCV Plataforma de Voluntariat de la Comunitat Valenciana aliances UMH logo ONGD Coordinadora Valenciana aliances UMH logo Creu Roja Espanyola aliances UMH logoFundació Vicente Ferrer aliances UMH logo

Pacte Mundial Xarxa Espanyola aliances UMH aliances UMH logo Xarxa Vives d'Universitats logoCàtedra Ruanda UMH logo Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible Prosperitat UMH logo Observatori CUD logo Xarxa Sanitària Solidària Alacant logo Generalitat Valenciana logo

CRUE Universitats Espanyoles logo