Altres ajudes

Convocatòria del Programa de Beques Santander Idiomes. Any 2021.

NOU (21/02/2022): El Vicerectorat de Relacions Internacionals publica el llistat definitiu d’ajudes concedides de la convocatòria del Programa de Beques Santander Idiomes. Any 2021.

Consultar llistat:


ANTERIOR (24/01/2022): El Vicerectorat de Relacions Internacionals publica el llistat provisional d’ajudes concedides de la convocatòria del Programa de Beques Santander Idiomes. Any 2021.

Consultar llistat:

Les persones interessades disposen fins al 4 de febrer per a presentar al·legacions. El tràmit es realitzarà a través de la seu electrònica


ANTERIOR (07/12/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals publica el llistat provisional de sol·licituds admeses, excloses i pendents d’esmenar de la convocatòria del Programa de Beques Santander Idiomes. Any 2021.

Pots consultar el llistat a continuació:

Les persones interessades disposen fins al 22 de desembre per a esmenar sol·licituds o presentar al·legacions. L’esmena es realitzarà a través de la seu electrònica


ANTERIOR (14/09/2021): El nombre de beques a convocar és de 170 per a promoure i millorar els coneixements d’anglés, tant de manera general com de manera especialitzada, de l’estudiantat de grau de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Amb aquest programa de beques es pretén impulsar i enfortir la formació de l’idioma a nivell professional i aconseguir que els estudiants compten amb les competències necessàries per a desenvolupar la seua professió en anglés.

Modalitat A: Beques per al programa IRIS UMH Premium. Aquest programa suposa un reforç en una de les principals competències de l’idioma: l’expressió oral. Aquest reforç s’executarà amb classes setmanals d’1 hora en grups reduïts de 4 a 6 persones.

 • la beca inclou la matrícula per al programa IRIS UMH PREMIUM
 • l’Inici del curs serà al novembre 2021 amb una sessió a la setmana d’1 hora
 • el curs es realitzarà en la modalitat en línia

Modalitat B: Beques per als tres cursos d’anglés especialitzat que ofereix el Centre d’Idiomes UMH. Aquestes formacions suposen dotar a l’estudiantat de competències professionals en anglés perquè puguen desembolicar-se en aqueix idioma per a desenvolupar el seu treball.

 • la beca inclou la matrícula per a un dels tres cursos d’anglés especialitzat oferits pel Centre d’Idiomes UMH
 • l’inici dels cursos serà al novembre amb dues sessions a la setmana d’1 hora cadascuna
 • el curs es realitzarà en la modalitat en línia

El termini de presentació serà fins al 26 d’octubre de 2021.

Les sol·licituds s’han de presentar, degudament emplenades i signades, mitjançant el formulari disponible dirigides al Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat (consultar model) a través de la Seu Electrònica de la UMH, juntament amb la següent documentació:

 1. Sol·licitud signada: model de Sol·licitud Inglés (90,2Kb Castellà .docx)
 2. Acreditació de matrícula en la UMH 2021/2022
 3. Còpia de l’extracte sense validesa acadèmica
 4. Certificat d’haver realitzat una mobilitat internacional (certificat d’estada), en el seu cas
 5. Certificat acreditatiu de coneixements d’anglés

Paral·lelament, els sol·licitants hauran de registrar la seua sol·licitud a través de la plataforma del Banc Santander prevista per al Programa de Beques Santander IDIOMES en la següent adreça:

Passos a seguir per a presentar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica:

 1. Clicar a “Tramitar”.
 2. Introduir usuari i contrasenya d’estudiant UMH.
 3. Emplenar les dades personals en cas de faltar alguna dada.
 4. Quan es carregue la «Instància general», en l’apartat “Sol·licitud” triar en el camp “Dirigit a”: el Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat.
  – En el camp “Exposa-Sol·licita”: indicar el motius de la petició”.
 5. Adjuntar sol·licitud emplenada i signada.
 6. Clicar a “Presentar en Registre”.


Per a més informació:
Universitat Miguel Hernández d’Elx, Centre d’Idiomes.
Avinguda de la Universitat, s/n – 03202 – Elx

Contacte: