Study Abroad UMH

portada study abroad

En el marc dels objectius generals de la UMH i dels objectius específics d’internacionalització, es considera prioritari incrementar el nombre d’estudiants universitaris estrangers mitjançant una oferta de “Programes Study Abroad” específicament dissenyada per a ells que, responent a les seues necessitats formatives, servisca per a potenciar la visibilitat internacional de la nostra universitat i al mateix temps oferisca als nostres estudiants i professors l’oportunitat d’interactuar amb alumnes i professors d’altres nacionalitats, afavorint així la internacionalització de la seua curriculum.

Els “Programes Study Abroad” hauran d’oferir un període de formació en la UMH per a completar els estudis superiors cursats en el país d’origen, amb contingut multidisciplinari de caràcter acadèmic pràctic, cultural i lingüístic, orientat tant a l’adquisició de formació com a la comprensió de la cultura, la vida i els costums del nostre país.

Aquesta normativa té per objecte regular el conjunt d’activitats formatives i d’integració cultural i lingüística que la UMH oferta en cada curs acadèmic com a “Programes Study Abroad”, específicament dirigits a estudiants internacionals d’institucions d’educació superior estrangeres que desitgen realitzar una estada en la UMH com a part de l’experiència internacional inclosa en els estudis que es troben cursant en les seues universitats d’origen.

Per a accedir al text complet de la normativa, consulta el següent ENLLAÇ.