Programa DESTINO / Iberoamèrica – Estud. de Grau – Santander Universitats 2020/2021

10 de novembre 2023

Guia de bones pràctiques per a estudiants del Programa Destino (283Kb .pdf)

NOU (07/07/2020): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica l’adjudicació definitiva de la convocatòria de places i ajudes dins del programa de mobilitat internacional Destino-Iberoamèrica – Estudiants de Grau – Santander Universitats, per al curs 2020/2021.

Consulta el llistat complet (299Kb .pdf)


Anterior (01/06/2020): Segons el Reial decret 537/2020 de 22 de maig (Article 9), a partir de hui 1 de juny es reprenen els terminis administratius.

Els estudiants disposen d’un termini de 10 dies hàbils per a realitzar al·legacions, així com acceptar/renunciar a la plaça assignada a través de la seu electrònica de la UMH. El termini és fins al 12 de juny de 2020.


Anterior (20/04/2020): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat de sol·licituds admeses i excloses i el llistat provisional de beques assignades en la convocatòria del Programa Destino Iberoamèrica-Estudiants de Grau- Santander Universitats per al curs 2020/2021.

Donada la situació en la qual estem aquests moments i a tenor del que es disposa en el punt 1 de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 se suspenen termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis començarà a comptar en el moment en què perda vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d’aquest.

Us informem perquè que el normatiu termini de deu dies hàbils per a presentar Al·legacions i per a presentar l’acceptació/ renuncia no començarà fins que no finalitze el “Estat d’Alarma”. Us avisarem a tots per email quan estiga el termini obert.


Anterior (24/02/2020): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx ha publicat la Convocatòria del Programa de Mobilitat Internacional Destino-Iberoamèrica – Estudiants de Grau – Santander Universitats, per al curs 2020/2021. El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 5 de març de 2020.


Destins i places

El Vicerectorat de Relacions Internacionals realitzarà l’oferta d’11 beques en les Universitats amb les quals ja existisca conveni, 2 amb destinació Brasil i 9 amb la resta de destins.

Condicions del programa

Tot alumne que opte a una “beca Iberoamèrica. Estudiants de Grau. Santander Universitats” haurà d’inscriure’s prèviament i de manera obligatòria en la pàgina becas-santander.com fins al 16 de març de 2020.

L’estudiant haurà de comprovar que la universitat sol·licitada ofereix estudis superiors presencials equivalents als quals realitza actualment en la UMH i que en el semestre triat per a realitzar l’intercanvi s’ofereixen assignatures afins a les del seu pla d’estudis en la UMH si la intenció és convalidar matèries obligatòries.

Consulta el text complet de la convocatòria (9,56Mb .pdf)

Descàrrega la sol·licitud (273Kb .docx), que haurà de presentar-se a través del Registre General de la UMH o dels Auxiliars dels CEGECAS, o per qualsevol altre procediment establit en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques juntament amb la següent documentació dirigida al Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat:

  • Sol·licitud signada
  • Fotografia recent en grandària carnet
  • Fotocòpia del DNI
  • Certificat de coneixement de portugués en cas que el destí sol·licitat siga el Brasil.

Convocatòries anteriors

Botó BEQUES IBEROAMÈRICA DESTINO UMH