Beques Tordesillas

5 de juny 2024

Grup Tordesillas logo

Convocatòria 2024

En el marc del grup Tordesillas, i de l’acord específic del Col·legi Doctoral Tordesillas de Salut Pública i Història de la Ciència (CDT-SPHC) per a la col·laboració Acadèmic-Científica en l’àmbit del postgrau entre la Universitat Miguel Hernández d’Elx, la Universitat de Porto, la Universitat de Sao Paulo i la Universitat Federal de Uberlandia, s’estableix la present convocatòria per a la mobilitat d’estudiants de doctorat i de personal docent i investigador.

La present convocatòria està destinada a seleccionar estudiantat de doctorat matriculat en el programa de doctorat oficial de la facultat de Medicina de la UMH: programa de Salut Pública, Ciències Mèdiques i Quirúrgiques per a realitzar una estada internacional d’investigació en algun dels programes de postgrau de Ciències de la Salut de les universitats que integren el CDT durant l’any 2024. De la mateixa manera, està destinada a seleccionar personal docent i investigador de la UMH, membre d’aquest programa de doctorat per a realitzar una estada internacional d’investigació.