Ajudes per a TFG, TFM i pràctiques sobre ODS

17 de maig 2024

PROGRAMA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT UMH-GV 2022

Ajudes UMH per a realitzar a l’estranger les pràctiques externes del Màster interuniversitari en Cooperació al Desenvolupament-especialitat «salut en països en desenvolupament».

La present convocatòria s’emmarca en el projecte “Cooperació Universitària al Desenvolupament 2022 de la Universitat Miguel Hernández d’Elx”, fruit del conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i la Universitat Miguel Hernández d’Elx


Ajudes UMH per a Treballs fi de grau, Treballs fi de màster i pràctiques en l’àmbit de la Cooperació Internacional al Desenvolupament.

La present convocatòria s’emmarca en el projecte “Cooperació Universitària al Desenvolupament 2022 de la Universitat Miguel Hernández d’Elx”, fruit del conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i la Universitat Miguel Hernández d’Elx.


Convocatòries anteriors

PROGRAMA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT UMH-GV 2021

Ajudes UMH per a realitzar a l’estranger les pràctiques externes del màster interuniversitari en cooperació al desenvolupament-especialitat «salut en països en desenvolupament».

La present convocatòria s’emmarca en el projecte “Cooperació Universitària al Desenvolupament 2021 de la Universitat Miguel Hernández d’Elx”, fruit del conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Premis UMH per a Treballs fi de grau, Treballs fi de màster i Tesi Doctoral en el marc de promoció dels ODS.

La present convocatòria s’emmarca en el projecte “Cooperació Universitària al Desenvolupament 2021 de la Universitat Miguel Hernández d’Elx”, fruit del conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i la Universitat Miguel Hernández d’Elx.


PROGRAMA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT UMH-GV 2020

Ajudes UMH per a Treballs fi de grau, Treballs fi de màster i pràctiques en el marc de promoció dels ODS.

La present convocatòria s’emmarca en el projecte “Cooperació Universitària al Desenvolupament 2020 de la Universitat Miguel Hernández d’Elx”, fruit del conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i la Universitat Miguel Hernández d’Elx.


PROGRAMA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT UMH-GV 2019

Ajudes UMH per a Treballs fi de grau i Treballs fi de màster en el marc de promoció dels ODS.

La present convocatòria s’emmarca en el projecte “Cooperació Universitària al Desenvolupament 2019 de la Universitat Miguel Hernández d’Elx”, fruit del conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i la Universitat Miguel Hernández d’Elx.


PROGRAMA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT UMH-GV 2018

Ajudes UMH per a Treballs fi de grau i Treballs fi de màster en el marc de promoció dels ODS.

La present convocatòria s’emmarca en el projecte “Cooperació Universitària al Desenvolupament 2018 de la Universitat Miguel Hernández d’Elx”, fruit del conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

ODS logoUMH logoGeneralitat Valenciana logo