ERASMUS

12 de gener 2024

Logo Erasmus+Cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea programa botóTria modalitat per a més informació:

Erasmus+ estudis botó Erasmus+ Pràctiques botó Erasmus+ amb països associats (K107) botó


2n Test de nivell per a programa Erasmus+

(28/02/23): El Centre d’Idiomes de la Universitat Miguel Hernández d’Elx organitza al març les proves de nivell per als idiomes anglés, francés, italià i/o alemany.

Podran presentar-se tant estudiants com professors, o membres del Personal d’Administració i Serveis (PAS) de la UMH que vulguen participar en el programa Erasmus+ o programa de mobilitat durant el curs 2023/2024 i que no puguen acreditar el seu nivell amb un títol oficial. El termini de matrícula per a anglés, francés i alemany és fins al 2 de març a les 14:00h. (places limitades).


Test de nivell per a programa Erasmus+

(29/11/21): El Centre d’Idiomes de la UMH organitza les proves de nivell per als idiomes anglés, francés, italià i/o alemany.

Podran presentar-se tant estudiants com professors de la UMH o membres del Personal d’Administració i Serveis (PAS) de la UMH que vulguen participar en el programa Erasmus o programa de mobilitat durant el curs 2022/2023 i que no puguen acreditar el seu nivell amb un títol oficial.


Sessions informatives

El dijous 5 de novembre de 2020 el Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat ha desenvolupat les sessions informatives en línia sobre els programes de mobilitat ERASMUS, SICUE i DESTÍ per al curs 2021/2022.

D’ací a poc compartirem un document de preguntes i respostes per a aclarir tots els dubtes plantejats en les sessions.


Coordinadors de mobilitat UMH botóPreguntes freqüents UMH botóConvocatòries anteriors UMH botóProva de nivell UMH botó Experiències UMH botó

El Programa LLP/ERASMUS possibilita la realització d’un període d’estudis, de 3 a 9 mesos de duració, en una altra universitat europea, amb el reconeixement automàtic de les qualificacions i estudis realitzats. Per a això, l’estudiant haurà d’emplenar un contracte acadèmic en el qual detallarà les assignatures a cursar en destinació i que ha de ser acceptat per la institució d’origen i la de destinació, abans que l’estudiant realitze l’estada. Accedeix al llistat de coordinadors de mobilitat de la UMH.

Una vegada es trobe en la universitat estrangera, l’estudiant pot sol·licitar el canvi d’aquest contracte acadèmic en el cas que tinga problemes amb les assignatures, els horaris, les dates d’impartició, etc.

Al final de l’estada a l’estranger, la institució d’acolliment ha de remetre a l’estudiant Erasmus i a la seua institució d’origen un certificat que ha completat el programa acordat i un informe dels seus resultats, així com un certificat d’estada amb les dates d’incorporació i de partida de la institució d’acolliment.

Amplia el mapa de convenis Erasmus

Consulta el mapa per a localitzar els acords de la teua facultat amb universitats estrangeres o accedeix a la llista completa (ordenat per facultats).

A més d’aquesta modalitat, també és possible la realització de pràctiques en empreses estrangeres per un període de 3 a 6 mesos. Per a més informació pots visitar l’entrada ERASMUS pràctiques en empreses d’aquesta web.

Les ajudes als estudiants Erasmus són compatibles amb qualsevol altra beca o préstec nacional. Els pagaments es realitzen abans d’iniciar l’estada (70%) i una vegada finalitzada la mateixa (30% restant), quan s’aporte la documentació requerida.

Per a participar en aquest programa, la sol·licitud ha de realitzar-se en línia des de l’accés personalitzat de l’estudiant, disponible únicament quan està oberta la convocatòria.

Tots aquells estudiants que estiguen interessats a sol·licitar una plaça ERASMUS, hauran de realitzar la prova de nivell d’idiomes per a acreditar el seu coneixement de l’idioma corresponent.


Requisits:

  1. Ser nacional o resident permanent en algun estat membre de la UE. L’estudiant ha de posseir la nacionalitat d’un dels països participants en el programa, o estar reconeguts pel país en el qual resideix, com a resident permanent, refugiat o apàtrida.
  2. Ser estudiant de la UMH durant el curs acadèmic de la sol·licitud i el del gaudi de l’ajuda.
  3. No haver realitzat una altra estada Erasmus amb finalitats d’estudi.
  4. Superar la prova de nivell de coneixement d’idiomes.

Tindran preferència en l’assignació de places aquells estudiants que hagen superat el 75% dels crèdits del 1r curs de la titulació que estudie.

Enllaços d’interés: