Vicerectors adjunts i Directors

Vicerectora Adjunta de Relacions Internacionals per a Accions de Mobilitat

África Martínez Poveda UMHÀfrica Martínez també és professora titular de la Universitat Miguel Hernández en l’Àrea d’Economia, Sociologia i Política Agrària i membre del Grup d’Investigació d’Economia, Política i Desenvolupament Agroambiental i del Medi rural. Autora de diversos articles sobre aquest àrea, ha visitat universitats de l’estranger per a completar la seua tasca investigadora. A més, Àfrica Martínez és secretària de la junta de PDI.

María d’Àfrica Martínez Poveda és vicerectora adjunta de Relacions Internacionals per a accions de mobilitat per a:

 • Promoure la mobilitat del col·lectiu d’estudiants de la Universitat i potenciar i coordinar la recepció d’estudiants estrangers i nacionals en aquesta
 • Coordinar i elaborar les convocatòries dels diferents programes de mobilitat dels estudiants, elaborar les memòries i informes respectius (SICUE, ERASMUS, DESTÍ, Ciències sense Fronteres).
 • Coordinar la cerca de noves eines de mobilitat.

Contacte:
+34 966 658 522
africa.martinez@umh.es
Veure fitxa UMH


Vicerector Adjunt de Relacions Internacionals per a la Projecció Internacional

José Luis González-Esteban UMH Vicerectors adjunts i directorsJosé Luis González-Esteban és periodista, professor titular de Periodisme en la UMH, imparteix docència de Periodisme Polític en el Grau, així com en el Màster d’Innovació en Periodisme i en el Programa de Doctorat de Ciències Socials i Jurídiques. Està inscrit al Departament de Ciències Socials i Humanes de la UMH, és doctor en Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid i màster en Dret Comunitari per la UCLM.

José Luis González-Esteban és vicerector adjunt de Relacions Internacionals per a projecció internacional per a:

 • Incrementar la presència i potenciar la visibilitat i projecció internacionals de la Universitat a Llatinoamèrica i països no comunitaris, establint acords i aliances estables que promoguen els interessos de tots els col·lectius de la Universitat.
 • Potenciar la incorporació de docents i investigadors procedents d’aquestes àrees.

Contacte:
+34 966 658 522
jose.gonzalez@umh.es
Veure fitxa UMH


Director d’Àrea d’Internacionalització

José Manuel Blanes Martínez UMH Vicerectors adjunts i directorsJosé Manuel Blanes és professor titular de la Universitat Miguel Hernández del departament de Ciència de Materials, Òptica i Tecnologia Electrònica. És membre del grup d’investigació en Electrònica Industrial de la mateixa universitat.

José Manuel Blanes Martínez és director d’Àrea d’Internacionalització per a:

 • Incrementar la presència internacional de la Universitat, especialment en països de la Unió Europea, Amèrica del Nord i Àsia, establint acords i aliances que promoguen els interessos de tots els col·lectius de la Universitat.
 • Promoure la mobilitat i la formació lingüística del personal docent investigador i del personal d’administració i serveis.
 • Fomentar el desenvolupament de la docència de postgrau en un perfil internacional, promocionant especialment la docència en anglés.
 • Coordinar amb el Vicerectorat de Relacions Internacionals les accions destinades a la planificació de la internacionalització dels diferents centres de la UMH, així com gestionar les sol·licituds relacionades.
 • Potenciar i donar suport a l’establiment de dobles estudis de grau i de postgrau amb universitats, institucions d’educació superior i entitats no acadèmiques en cooperació amb el Vicerectorat d’Estudis.
 • Coordinar la gestió adequada de la comunicació de dades en rànquings internacionals en col·laboració amb la secretària general de la UMH i el Vicerectorat d’Estudiants i Coordinació.
 • Orientar les polítiques internes de la UMH amb la finalitat de millorar el posicionament de la UMH en els rànquings internacionals.

Contacte:
+34 966 658 522
jmblanes@umh.es
Veure fitxa UMH


Director de l’Àrea de Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat

Juan José Ballesta Payá UMH Vicerectors adjunts i directorsJuan José Ballesta Payá és professor titular de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

A més, és el director de l’Àrea de Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat i subdirector de la Càtedra institucional “Seu UMH a Ruanda” en la mateixa universitat. Les seues principals funcions són:

 • Gestionar les activitats de voluntariat dels membres de la UMH en l’àmbit del voluntariat social
 • Organitzar les campanyes de voluntariat en la seu de la UMH a Ruanda
 • Tramitar les accions de la Cooperació al Desenvolupament de la UMH a Ruanda
 • Coordinar els convenis de Cooperació al Desenvolupament entre la UMH i la Generalitat Valenciana
 • Potenciar els Objectius del Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides en l’entorn universitari

Contacte
+34 966 658 473
dir.cooperacion@umh.es
Veure fitxa UMH


Directora de l’Àrea de Doctorat Internacional

María Pastor Valero UMHMaría Pastor Valero és professora titular de la Universitat Miguel Hernández en l’àrea de Medicina Preventiva i Salut Pública, membre del Grup d’Investigació d’Epidemiologia clínica, polítiques de salut i salut global i de la Comissió del Programa de Doctorat en Salut Pública, Ciències Mèdiques i Quirúrgiques de la Facultat de Medicina. És coordinadora del Col·legi Doctoral Tordesillas de Salut Pública i Història de la Ciència de la UMH.

María Pastor Valero és directora de l’Àrea de Doctorat Internacional per a:

 • Coordinar acords per a obtenció de dobles, múltiples doctorats internacionals, i co-tuteles de Doctorat internacional amb universitats i institucions d’educació superior
 • Gestionar, en col·laboració amb el Vicerector adjunt de Doctorat, l’obtenció, i homologació de títols de postgrau (màster i doctorat) d’estudiants estrangers
 • Impulsar l’establiment de dobles títols de Màster amb institucions estrangeres d’educació superior
 • Dissenyar, promoure, i col·laborar en la implantació d’estudis de postgrau per a estudiants d’Iberoamèrica, Àfrica, i països no comunitaris
 • Coordinar els Col·legis Doctorals Tordesillas
 • Donar suport a l’Acord entre la UMH i la Fundació de Suport a la Investigació de l’Estat de Sao Paulo (FAPESP, el Brasil). Dissenyar, promoure i potenciar el mecenatge de cooperació públic-privada, per al finançament de projectes d’investigació internacional entre la UMH i institucions acadèmiques i d’investigació superior estrangeres.

Contacte:
+34 965 919 331
mpastor@umh.es
Veure fitxa UMH


Director del Programa Espejo Iberoamèrica

Joaquín Julián Pastor Pérez UMHJoaquín Julián Pastor Pérez és Catedràtic d’Escola Universitària del Departament d’Enginyeria a l’Escola Politècnica Superior d’Oriola (EPSO) i director del grup d’investigació de nous materials per a la construcció.

Joaquín Julián Pastor Pérez és director del Programa Espejo Iberoamèrica per a:

 • Seleccionar les universitats de destí per a implantar el programa pilot de postgrau ESPEJO IBEROAMERICA.
 • Desenvolupar la planificació dels màsters i doctorats ESPEJO a implantar en les universitats de destí.
 • Desenvolupar la planificació de micro màsters de la Universitat Miguel Hernández a implantar conjuntament amb els màsters ESPEJO triats.
 • Elaborar els convenis de cooperació amb les universitats destine per a regular els aspectes acadèmics i econòmics dels acords de màsters i doctorats ESPEJO, i micro màsters de la UMH.
 • Representar al vicerector de Relacions Internacionals en totes les gestions relacionades amb la implantació i gestió del programa Espejo en les institucions acadèmiques i governamentals de destí.

Contacte:
+34 966 749 640
jjpastor@umh.es
Veure fitxa UMH