Vicerectors adjunts i Directors

10 d’octubre 2023

Vicerector adjunt d’Internacionalització

Alberto Rodríguez UMH vicerrectores adjuntos imagenAlberto Rodríguez Martínez és professor titular del Departament d’Enginyeria de Comunicacions de l’Escola Politècnica Superior d’Elx de la UMH en l’àrea de Teoria del Senyal i Comunicacions, a més col·labora també com a professor en altres universitats com la Tecnològica de Kaunas, a Lituània. És membre de la Junta Directiva del Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació de la Comunitat Valenciana i Delegat del Col·legi per a la província d’Alacant.

Alberto Rodríguez Martínez és vicerector adjunt d’Internacionalització per a:

 • Promoure la internacionalització de la Universitat, especialment en països de la Unió Europea, Amèrica del Nord i Àsia, establint aliances alineades
  amb l’estratègia d’internacionalització de la UMH.
 • Coordinar la participació de la UMH en fires i esdeveniments d’educació superior (NAFSA, EAIE) i fomentar la participació en reunions, seminaris, trobades, projectes i xarxes internacionals d’interés.
 • Promoure i coordinar la mobilitat del PDI i del PAS a través dels programes ERASMUS+ i DESTINO, així com facilitar la incorporació de PDI estranger en la UMH.
 • Impulsar a la UMH com a destí d’estudiants estrangers mitjançant el foment de l’oferta formativa en anglés (assignatures optatives, grups LLAURA, nous títols de grau i postgrau, dobles títols UMH de grau i postgrau, títols propis i les plataformes en línia i canals d’educació a distància de la UMH) en col·laboració amb el Vicerectorat d’Estudis.
 • Coordinar la relació amb els membres dels equips de gestió amb competències en internacionalització de les escoles, facultats i instituts. Gestionar el Programa d’Ajudes per a la Internacionalització de les Escoles, Facultats i Instituts (AIEFI).
 • Gestionar el programa de Projectes Docents d’Internacionalització a casa (PRODIC).
 • Promoure i donar suport a la participació del PDI en sol·licituds de doctorats europeus professionals i no professionals.
 • Fomentar la participació del PDI en convocatòries internacionals de rellevància l’objectiu de la qual siga la internacionalització de la formació i la gestió universitàries, especialment a Europa, Amèrica del Nord i Àsia (Erasmus + STT/STA i KA171, projectes KA2, càtedres Jean Monet, programa Fullbright, càtedres UNESCO).

Contacte:
+34 96 665 8825
arodriguezm@omh.es
Veure fitxa UMH


Vicerector adjunt per a la Projecció i Comunicació Internacional

José Luis González-Esteban UMH vicerectors adjuntsJosé Luis González-Esteban és periodista, professor titular de Periodisme en la Universitat Miguel Hernández, imparteix docència de Periodisme Polític en el Grau, així com en el Màster d’Innovació en Periodisme i en el Programa de Doctorat de Ciències Socials i Jurídiques. A més és membre del Grup d’Investigació de la comunicació a la Comunitat Valenciana. Està inscrit al Departament de Ciències Socials i Humanes de la UMH, és doctor en Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid i màster en Dret Comunitari per la UCLM.

José Luis González-Esteban és vicerector adjunt per a la Projecció i Comunicació Internacional per a:

 • Potenciar l’estratègia de comunicació de la UMH i augmentar la seua visibilitat a nivell internacional.
 • Coordinar la participació de la UMH en fires i esdeveniments internacionals d’educació superior (Estudiar a Espanya), i fomentar la participació en reunions, seminaris, trobades, projectes, i xarxes internacionals d’interés.
 • Gestionar i coordinar l’estratègia de comunicació del Vicerectorat dirigida a la divulgació de la marca UMH i la comunicació en xarxes socials i publicacions internacionals en col·laboració amb el Vicerectorat d’Estudiants i Coordinació. Coordinar la revista i el programa radiofònic GLOBAL UMH.
 • Promoure la internacionalització de la Universitat, especialment en països de Llatinoamèrica, en coordinació amb el director d’àrea del Programa ESPEJO IBEROAMÈRICA, Àfrica i altres països no comunitaris en vies de desenvolupament, establint aliances alineades amb l’estratègia d’internacionalització de la UMH.
 • Incrementar la captació d’estudiants estrangers a través de la promoció i desenvolupament dels programes Study Abroad i MUDI de la UMH.
 • Impulsar la internacionalització de la docència de la UMH a través del programa DESTINO, especialment amb Llatinoamèrica, Àfrica i altres països no comunitaris en vies de desenvolupament.
 • Coordinar l’establiment d’acords amb agents externs per a la difusió internacional de l’oferta formativa de la UMH i la captació d’estudiants estrangers.
 • Impulsar la cooperació amb institucions d’educació superior especialment de països de Llatinoamèrica, d’Àfrica i altres països no comunitaris en vies de desenvolupament.

Contacte:
+34 966 658 522

Veure fitxa UMH


Vicerector adjunt de Posicionament Institucional i Rànquings

Jose Manuel Blanes vicerrectores adjuntos UMH imagen José Manuel Blanes Martínez és professor titular de la Universitat Miguel Hernández en l’àrea de Tecnologia Electrònica. Està en el departament de Ciència de Materials, Òptica i Tecnologia Electrònica, i és membre del Grup d’Investigació de Grup d’Electrònica Industrial.

José Manuel Blanes Martínez és vicerector adjunt de Posicionament Institucional i Rànquings per a:

 • Substituir al vicerector d’Internacionalització i Cooperació en els casos de vacant, absència o malaltia.
 • Coordinar la política universitària en matèria de posicionament en rànquings nacionals i internacionals.
 • Gestionar els processos de comunicació de dades institucionals a rànquings nacionals i internacionals, en col·laboració amb la Secretaria General.
 • Revisar i analitzar l’evolució dels diferents indicadors institucionals i del posicionament en els rànquings.
 • Col·laborar en l’elaboració d’informes i presentació de l’evolució de dades institucionals, en coordinació amb la resta de vicerectorats competents.
 • Orientar les polítiques internes de la UMH amb la finalitat de millorar el posicionament de la UMH en els rànquings internacionals, en coordinació amb la resta de vicerectorats competents.
 • Planificar i implantar estratègies globals dirigides a millorar el posicionament de la universitat en plans de finançament, en coordinació amb la resta de vicerectorats competents.
 • Coordinar les activitats relacionades amb els projectes i les aliances del programa Erasmus + Universidades Europees.
 • Coordinar l’elaboració del pla estratègic d’internacionalització i cooperació.

Contacte:
+34 96 665 8488
jmblanes@omh.es
Veure fitxa UMH


Directora d’àrea de Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat

Juana Aznar UMHJuana Aznar Márquez és professora titular de la Universitat Miguel Hernández en l’àrea de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica i Membre de Grup d’Investigació Economia, Cultura i Gènere. Juana pertany al Centre Interdisciplinari d’Estudis de Gènere i al Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial de la UMH i a la unitat d’Estudis Econòmics i Financers.

Juana Aznar Márquez és directora de l’àrea de Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat per a:

 • Coordinar les accions i projectes de cooperació al desenvolupament duts a terme per membres de la comunitat universitària, o pels seus centres, a nivell nacional i internacional.
 • Fomentar i divulgar les iniciatives desenvolupades en la UMH en els àmbits docent i d’investigació, destinades a fins solidaris, de justícia social, voluntariat i cooperació al desenvolupament.
 • Sensibilitzar i formar a tots els col·lectius universitaris en temes de cooperació al desenvolupament internacional.
 • Establir aliances amb els diferents interlocutors socials i governamentals per al desenvolupament de projectes de cooperació al desenvolupament formulats per la Universitat.
 • Coordinar les activitats i convenis de cooperació al desenvolupament entre la UMH i la resta d’administracions públiques (GV, Diputació Provincial i ajuntament).
 • Coordinar el funcionament de les càtedres relacionades amb la cooperació internacional al desenvolupament i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030
 • Coordinar les activitats de voluntariat, tant a nivell nacional com internacional, dels membres de la comunitat UMH en l’àmbit del voluntariat social.
 • Facilitar als membres de la comunitat universitària la possibilitat de participar en el marc de voluntariat social.
 • Impulsar els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides en l’entorn universitari.

Contacte:
+34 96 674 9841

Veure fitxa UMH


Directora de l’àrea de Postgrau Internacional

María Pastor Valero UMHMaría Pastor Valero és professora titular de la Universitat Miguel Hernández en l’àrea de Medicina Preventiva i Salut Pública, membre del Grup d’Investigació d’Epidemiologia clínica, polítiques de salut i salut global i de la Comissió del Programa de Doctorat en Salut Pública, Ciències Mèdiques i Quirúrgiques de la Facultat de Medicina. És coordinadora del Col·legi Doctoral Tordesillas de Salut Pública i Història de la Ciència de la UMH.

María Pastor Valero és directora de l’àrea de Postgrau Internacional per a:

 • Gestionar l’obtenció i homologació de títols de postgrau (màster i doctorat) de l’estudiantat estranger en col·laboració amb el Vicerectorat d’Investigació i Transferència i amb el Servei de Gestió d’Estudis.
 • Gestionar i coordinar les activitats dels col·legis doctorals del Grup Tordesillas en els quals participa la Universitat Miguel Hernández.
 • Coordinar i divulgar en la UMH les activitats d’estructures i xarxes de postgrau internacional en les quals participa la UMH amb institucions acadèmiques estrangeres (AUIP).
 • Gestionar i coordinar les activitats dins de l’acord entre la UMH i la Fundació de Suport a la Investigació de l’Estat de Sao Paulo (FAPESP, el Brasil).
 • Dissenyar, promoure i potenciar el mecenatge de cooperació públic-privada per al finançament de projectes d’investigació internacional entre la UMH i institucions acadèmiques i d’investigació superior estrangeres.

Contacte:
+34 965 919 331

Veure fitxa UMH


Director de l’àrea Programa Espejo Iberoamèrica

Joaquín Julián Pastor Pérez UMHJoaquín Julián Pastor Pérez és Catedràtic d’Escola Universitària del Departament d’Enginyeria a l’Escola Politècnica Superior d’Oriola (EPSO) de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx i director del grup d’investigació de nous materials per a la construcció.

Joaquín Julián Pastor Pérez és director del Programa Espejo Iberoamèrica per a:

 • Promoure la internacionalització de la UMH a Iberoamèrica en el marc del Programa Espejo Iberoamèrica. Impulsar la mobilitat d’estudiants llatinoamericans cap a la UMH.
 • Seleccionar les universitats destí i establir convenis amb universitats i institucions governamentals per a implantar programes de postgrau en el marc del Programa Espejo Iberoamèrica.
 • Impulsar i dissenyar estratègies que comporten la participació dels professors de la UMH en programes de postgrau d’institucions d’educació superior d’Iberoamèrica.
 • Proposar programes de continguts transversals i/o de formació contínua a través de cursos d’especialització, programes Study Abroad (en coordinació amb el vicerector adjunt per a la Projecció i Comunicació Internacional) i nanocursos subjectes a les seues respectives normatives en la UMH, dirigits a l’estudiantat i a professionals iberoamericans.
 • Promoure reunions de caràcter acadèmic, cultural o científic per a contribuir a l’intercanvi i enriquiment d’experiències i coneixements entre el professorat i el personal investigador de la UMH i les institucions d’educació superior i centres d’investigació d’Iberoamèrica.
 • Fomentar activitats relacionades amb la innovació, l’emprenedoria i la transferència de coneixement en les institucions educatives i centres d’investigació iberoamericans.

Contacte:
+34 966 749 640

Veure fitxa UMH