PRODIC-UMH 2022

22 de maig 2023

NOU (21/03/2022): El Vicerectorat de Relacions Internacionals publica el llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria del Programa de projectes docents d’internacionalització a casa (PRODIC-UMH) 2022.

Pots consultar el llistat a continuació:

Les persones interessades a presentar al·legacions poden fer-ho fins a l’1 d’abril de 2022 a través de la seu electrònica de la UMH.

(18/02/2022): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx ha publicat la convocatòria del Programa de projectes docents d’internacionalització a casa (PRODIC-UMH) per al curs acadèmic 2022/2023.

Aquest programa es finançarà amb fons propis de la UMH, per una quantia màxima total de 30.000€, a raó de 1.000€ màxim per projecte docent seleccionat.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al dia 9 de març (inclusivament).

Documentació a aportar:

La sol·licitud (annex II) s’haurà de presentar a través de la seu electrònica de la UMH dirigida al Servei de Relacions Internacionals i la memòria del projecte (annex III) a través del formulari habilitat en la següent adreça: forms.gle/WKELiECcs8LbDrxQA (Castellà)

Documentació per a la justificació de les ajudes concedides, finalitzat el termini d’execució:


Convocatòries anteriors