PRODIC-UMH

10 de maig 2024

NOU (05/03/2024): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx ha publicat la convocatòria del Programa de projectes docents d’internacionalització a casa (PRODIC-UMH) per al curs acadèmic 2024/2025.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 15 d’abril de 2024.

Documentació a aportar:

Paral·lelament, els sol·licitants hauran d’entregar la memòria del projecte, segons annex III, a través del formulari habilitat en la següent adreça: forms.gle/SA6wNSnsein5iEgf9 (Castellà)

Els beneficiaris d’una ajuda hauran de justificar la seua execució aportant la següent documentació en els períodes indicats a continuació:

  • Amb data límit el 20 de desembre de 2024 la justificació de les despeses realitzades en l’anualitat 2024
  • Amb data límit el 31 de juliol de 2025 la justificació de les despeses realitzades en l’anualitat del 2025

Finalitzat el projecte s’haurà d’enviar una memòria de resultats d’aquest projecte amb data límit el 31 de juliol de 2025, segons l’Annex V (249Kb .docx), a través del següent formulari: forms.gle/hA7ZxChkjGXzHYPf7 (Castellà)


Convocatòries anteriors