COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT

16 de gener 2024

La missió de l’Àrea de Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat de la Universitat Miguel Hernández és promoure i canalitzar les línies d’acció solidàries que sorgeixen de la nostra comunitat universitària i de la societat en general, amb la finalitat d’aconseguir els objectius establits en l’Estratègia de Cooperació Universitària al Desenvolupament, en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Funcions de Cooperació i Voluntariat

Per a això, l’Àrea de Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat s’encarrega de:

  • Fomentar, difondre, informar i coordinar les iniciatives en els àmbits docent i d’investigació desenvolupades en la UMH, destinades a fins solidaris, de justícia social, voluntariat i cooperació al desenvolupament.
  • Facilitar als membres de la comunitat universitària la possibilitat d’actuar com a voluntaris en el marc del voluntariat social en el nostre entorn i en el de la cooperació al desenvolupament d’altres països.
  • Coordinar les accions i projectes de cooperació al desenvolupament que es duguen a terme per membres de la comunitat universitària, o pels seus centres.
  • Sensibilitzar i formar a tots els col·lectius universitaris en temes de cooperació, proporcionant una formació concorde a la realitat actual.
  • Presentar als diferents interlocutors socials i governamentals projectes de desenvolupament i formulats per la universitat amb vista a l’obtenció de recursos econòmics