Formació i esdeveniments

22 de gener 2024

Les universitats exerceixen un paper fonamental en la formació d’una ciutadania socialment responsable, que reconega i es comprometa amb els reptes i desafiaments d’un món global. En conseqüència, l’Àrea de Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat de la UMH, té com a objectiu facilitar als membres de la comunitat universitària i molt especialment als seus estudiants, així com a la a la societat en general, la formació en cooperació universitària al desenvolupament, i la participació com a voluntaris/as en programes propis o en programes d’altres organitzacions del tercer sector.

La UMH, a través de la seua Àrea de Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat té com un dels seus compromisos bàsics la sensibilització, no sols de la comunitat universitària, sinó també del seu entorn en matèria de participació social i cooperació al Desenvolupament. En aquesta secció es poden consultar totes les activitats, jornades, tallers i esdeveniments formatius propis de l’Àrea de Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat de la nostra universitat, així com de fundacions, associacions, ONGs i ONGD, a través de les que la comunitat universitària i no universitària, podrà descobrir, conéixer, formar-se i participar en aquestes activitats.

Esdeveniments CUD botó UMHFormació en Cooperació Universitària al Desenvolupament botó UMH