Mobilitat internacional Erasmus+ amb països no associats (KA171)

11 de juny 2024

Països no associats Cofinançat


El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx convoca el programa de mobilitat internacional Erasmus+ amb 3a països no associats (KA171 – Uganda) per a estudiants de doctorat per a l’any 2023 i 2024.

La present convocatòria està destinada a seleccionar als estudiants doctorat de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (d’ara en avant UMH) per a realitzar un període de pràctiques en el marc del Programa Erasmus+ en la institució participant en el programa com a 3a país no associats al programa: la ONGD Kukorra Hamu (Uganda) amb la respectiva assignació d’una ajuda destinades a sufragar les despeses de subsistència i de viatge.


Pots consultar el text complet de la convocatòria a continuació:

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 19 de maig.

Les sol·licituds s’han de presentar, degudament emplenades i signades, mitjançant la inscripció en el formulari en línia disponible en l’accés personalitzat de l’estudiantat. La presentació en el registre electrònic de la UMH es realitzarà a través de la Seu electrònica, accedint al tràmit que es troba disponible en el següent enllaç: sede.umh.es/procedimientos/movilidad-programa-internacional-de-salida-para-estudiantes/ Pot acudir a les oficines d’assistència en matèria de registre de la UMH per a obtindre un certificat digital.

Documentació a adjuntar a la sol·licitud:

  1. Còpia del DNI, passaport o permís de residència.
  2. Còpia de l’expedient acadèmic personal (sense validesa acadèmica).
  3. Còpia del certificat o document acreditatiu de coneixements d’anglés, si és el cas.
  4. Curriculum vitae.
  5. Carta de motivació.

Pots resoldre els teus dubtes contactant amb o amb el Servei de Relacions Internacionals (Edifici La Gàl·lia – 1a planta, necessari sol·licitar cita prèvia).

Convocatòries anteriors