Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat

Tràmits en línia ORI UMH botó

Directora del Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat

 • Inmaculada Blaya Salvador

Tel.: + 34 966 658 710
E-mail: Contacta per email


Secció SRI-Àrea de Mobilitat, Suport Lingüístic i Programes Internacionals
Mobilitat
La seua funció principal és gestionar els programes de mobilitat nacional i internacional destinada als estudiants de la UMH, amb la finalitat de realitzar estades per a estudis en universitats nacionals i estrangeres, i estades per a pràctiques, dins del Programa ERASMUS+, en institucions estrangeres.
Més informació

 • Mónica Candela Sempere – Gestió de la mobilitat d’estudiants, PDI i PAS Erasmus +
 • Susi Olivares Soto– Mobilitat d’estudiants – Programes DESTÍ outgoing i Erasmus +
 • Elías Poveda Guilló – Mobilitat d’estudiants – Gestió Programa SICUE – Dobles titulacions – Estudiant visitant
 • Nuria Quiles Maciá – Mobilitat d’estudiants – Programes DESTÍ incoming i Erasmus +
 • Izabella Elwira Swiecicka Rodríguez – Movilidad d’estudiants ERASMUS Incoming
 • Juanjo Torres González – Mobilitat de PDI i PAS Erasmus +

Tel.: + 34 966 658 710 /
Fax: + 34 966 658 705
E-mail: Contacta per email

Suport Lingüístic-Lingua
La seua funció principal és la realització de traduccions i revisions de documents relacionats amb la projecció internacional de la UMH en general i de la docència i investigació en particular; facilitant especialment la traducció i/o revisió d’articles i documents científics i tècnics.
Més informació

 • Ursula Kress Mattis – Cursos d’espanyol – Examen DELE, CCSE
 • Paul Nordstrom – Traduccions – Pàgina web anglés.

Tel.: + 34 966 658 667
Fax: + 34 966 658 705
E-mail: Contacta per email

Internacionalització
La seua funció és coordinar les accions estratègiques per a potenciar la visibilitat i la projecció internacional de la UMH, atraure estudiants i personal docent i investigador d’universitats estrangeres de prestigi i facilitar la participació de la comunitat universitària en programes de mobilitat internacional.
Més informació

 • Ursula Kress Mattis – AIEFI – Destí PDI i PAS – Projectes internacionals
 • Francisca Martínez Olmos – Gestió econòmica
 • Lorena García de la Torre – Projectes internacionals
 • Juanjo Torres González – Suport projectes internacionals

Tel.: + 34 966 658 667
Fax: + 34 966 658 705
E-mail: Contacta per email


Secció SRI – Àrea de Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat
La seua funció principal és promoure i canalitzar les línies d’acció solidàries que sorgeixen de la nostra comunitat universitària i de la societat en general, amb la finalitat d’aconseguir els objectius  establits en l’Estratègia de Cooperació Universitària al Desenvolupament, en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Tels.: 966 658 683 / 965 222 175 / 965 222 129 |
Contacta per email

 • Luis Torrús Cortés
 • Mónica Ballester Millán
 • Laura Parrilla Serrano

 
Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat

Botó Colsulta Memòria d'activitats

Carta de Serveis

Ubicació
Universitat Miguel Hernández
Edificio La Gàl·lia, 1ª planta
Avinguda de la Universitat, s/n – 03202 Elx (Espanya)
[Veure pantalla completa]

Horari
De dilluns a divendres
De 09.00 h. a 14.00 h.