Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat

19 d’abril 2024

Tràmits en línia ORI UMH botó

Directora del Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat

 • Inmaculada Blaya Salvador

Tel.: + 34 966 658 710


Secció Mobilitat, Suport Lingüístic i Programes Internacionals

Mobilitat

La seua funció principal és gestionar els programes de mobilitat nacional i internacional destinada als estudiants de la UMH, amb la finalitat de realitzar estades per a estudis en universitats nacionals i estrangeres, i estades per a pràctiques, dins del Programa ERASMUS+, en institucions estrangeres.
Més informació

 • Mónica Candela Sempere – Gestió de la mobilitat d’estudiants, PDI i PAS, Erasmus +, Mobilitat PDI i PAS incoming
 • Ana Isabel Pulgar García – Gestió econòmica, Programes DESTINO PDI i PAS
 • Susi Olivares Soto– Mobilitat d’estudiants – Programes DESTINO outgoing i Erasmus +
 • Elías Poveda Guilló – Mobilitat d’estudiants – Gestió Programa SICUE – Dobles titulacions – Estudiant visitant
 • Nuria Quiles Maciá – Mobilitat d’estudiants – Programes DESTINO incoming i Erasmus +
 • Ana Sempere -Mobilitat d’estudiants ERASMUS incoming
 • Juanjo Torres González – Mobilitat de PDI i PAS Erasmus + outgoing

Tel.: + 34 966 658 710 /

Suport Lingüístic-Lingua

La seua funció principal és la realització de traduccions i revisions de documents relacionats amb la projecció internacional de la UMH en general i de la docència i investigació en particular; facilitant especialment la traducció i/o revisió d’articles i documents científics i tècnics.
Més informació

 • Paul Nordstrom – Traduccions – Pàgina web anglés.

Tel.: + 34 966 658 667

Internacionalització

La seua funció és coordinar les accions estratègiques per a potenciar la visibilitat i la projecció internacional de la UMH, atraure estudiants i personal docent i investigador d’universitats estrangeres de prestigi i facilitar la participació de la comunitat universitària en programes de mobilitat internacional. Tanmateix facilitem la participació de la comunitat universitària en projectes (de cooperació i internacionals). Més informació

 • Ursula Kress Mattis – AIEFI – Destino PDI i PAS – Projectes internacionals
 • Juanjo Torres González – Soporte projectes internacionals

Tel.: + 34 966 658 667
Tel.: + 34 966 658 710
Fax: + 34 966 658 705


Secció Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat i Projectes

La seua funció principal és promoure i canalitzar les línies d’acció solidàries que sorgeixen de la nostra comunitat universitària i de la societat en general, amb la finalitat d’aconseguir els objectius establits en l’Estratègia de Cooperació Universitària al Desenvolupament, en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.  Tanmateix facilitem la participació en projectes internacionals i de cooperació.
Més informació

 • Laura Parrilla Serrano
 • Mónica Ballester Millán
 • Estefanía Esclapez Moreno
 • Lorena García de la Torre
 • Luis Torrús Cortés
 • Juanjo Torres González

Tels.: 966 658 683 / 965 222 175 / 965 222 129 |


Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat

Memòria d'activitats Servei Relacions Internacionals UMH botó
Carta de serveis

Ubicació
Universitat Miguel Hernández
Edificio La Gàl·lia, 1a planta
Avinguda de la Universitat, s/n – 03202 Elx (Espanya)
Localitza el Servei d’RR.II. de la UMH en el mapa

Horari
De dilluns a divendres
De 09.00 h. a 14.00 h.