Com sol·licitar Projectes Erasmus+

6 de març 2024

Erasmus+ logo Cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea programa botó

El Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat, que depén orgànicament del Vicerectorat de Relacions Internacionals, centralitza la gestió dels projectes europeus Erasmus KA2; per això ofereix els següents serveis:

 1. Informació dels programes
 2. Suport a la preparació de propostes
 3. Assistència durant l’execució del projecte
 4. Assistència en la justificació del projecte

La Universitat pot participar com a Coordinadora o Sòcia d’un projecte europeu juntament amb altres entitats de diferents països.

Per a poder donar resposta en termini a aquestes sol·licituds és necessari que els professors seguisquen els següents passos:

Informació a tindre en compte:

 1. El SRICDYV revisarà i recaptarà la signatura del Vicerector de Relacions Internacionals en els documents a entregar per a la Sol·licitud tant com soci com coordinador, s’hauran de rebre els documents per a la signatura del Vicerector de Relacions Internacionals 1 setmana abans del termini de lliurament en el SEPIE o Comissió Europea.
 2. Si la sol·licitud resulta finançada, després de la signatura del conveni de subvenció serà necessari que el coordinador formalitze acords amb els socis del projecte que detallen els compromisos i la distribució de les tasques, responsabilitats i el pressupost que acorden, una vegada conegut el pressupost concedit després de l’avaluació de la proposta.
 3. L’IP haurà d’enviar al SRICDYV el projecte definitiu.
 4. El SRICDYV obrirà centre de despesa, informarà per correu electrònic a l’IP, al Director del Departament/Institut, al Coordinador de Campus i a l’administratiu corresponent del departament/institut del qual depenga l’IP, al qual se li donarà accés a aquest centre de despesa perquè impute les despeses.
 5. El SRICDYV comunicarà al Servei d’Informació Comptable que s’està esperant un ingrés de la institució coordinadora.
 6. El SRICDYV assessorarà sobre les despeses subvencionables del projecte.
 7. La gestió econòmica dependrà de l’administratiu del departament/institut, signant l’IP els documents comptables.
 8. Únicament, en el cas dels pagaments a personal propi que es realitzen hauran de portar signatura de l’IP i VºBº del Vicerector de Relacions Internacionals, per això, l’IP haurà d’enviar-lo al SRICDYV per a revisar i recaptar la signatura.
 9. El SRICDYV comunicarà els terminis perquè l’IP entregue els Informes intermedis i Informes de progrés/tècnics) i sol·licitarà una breu informació per a portar un seguiment del projecte.
 10. El SRICDYV facilitarà els documents a entregar segons la mena de programa i altres documents necessaris per al seguiment i correcta justificació dels projectes com per exemple els time sheet, nòmines, etc.
 11. Per a la justificació dels projectes, el SRICDYV necessitarà la memòria econòmica amb la relació de les despeses juntament amb la còpia dels documents comptables imputats i les seues factures.
 12. L’IP haurà d’informar el SRICDYV de cadascun de cadascuna de les gestions que es realitze sobre el projecte així com els canvis que es puguen produir de la formulació inicial.