Altres convocatòries, beques i premis

4 de juny 2024

IV CONVOCATÒRIA PREMIS CÀTEDRA PLANETA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

4ª edició dels Premis Càtedra Planeta i Desenvolupament Sostenible UMH convocatòria pòster NOU (30/10/23): En aquesta quarta edició dels Premis Càtedra Planeta i Desenvolupament Sostenible, oberta fins al 23 de novembre, poden presentar-se treballs desenvolupats en qualsevol de les universitats de la Comunitat Valenciana. En aquesta convocatòria s’atorgarà un guardó de 1.000€ per a la millor Tesi Doctoral i de 500 € per al millor Treball Final de Màster o Treball Final de Grau. A més, es premiaran també amb 500 €, cinc “Accèssit” relacionats amb cadascun dels ODS de l’Eix Planeta (6, 12, 13, 14 i/o 15), amb una clara vinculació amb la cooperació al desenvolupament, la inclusió social, la igualtat, el voluntariat social, el desenvolupament, les desigualtats, els drets humans o l’acció humanitària.

Els requisits per a poder participar és que l’estudi haja sigut defensat en una universitat de la Comunitat Valenciana entre l’1 d’octubre de 2021 i el 20 de novembre de 2023, tres dies abans que es tanque el termini de presentació.


Fundació Mútua Madrilenya

Fundació Mútua Madrilenya convocatòria logo (02/06/2022): La Fundació Mútua Madrilenya convoca els XI Premis al Voluntariat Universitari, una iniciativa que busca reconéixer i donar visibilitat a la labor solidària dels estudiants, així com ajudar econòmicament a l’impuls i sosteniment dels projectes en els quals col·laboren els voluntaris universitaris, a través d’entitats sense ànim de lucre.

El termini per a la presentació de candidatures comença l’1 de juny, i finalitzarà el 31 d’octubre de 2021 a les 14.00 hores.

D’entre totes les candidatures rebudes, el jurat triarà sis projectes guanyadors als quals secundarà econòmicament amb 45.000 euros (15.000 € per al guanyador i 5.000 € per als altres cinc projectes finalistes).

Pots consultar en el següent enllace les bases i la fitxa tècnica dels premis en els següents enllaços:

A més, si vols conéixer més informació visita la web premiosvoluntariado.com


AECID

Convocatòria AECID de subvencions a accions d’innovació 2023

AECID convocatòria logo (01/06/2023): La Presidència de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), convoca subvencions a Accions de Cooperació per al Desenvolupament en l’àmbit de la innovació corresponents a l’any 2023.

El termini per a la realització del tràmit d’inscripció estarà disponible fins al 28 de juny. Pots consultar tota la informació en la pàgina web

Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

Generalitat Valenciana Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica logo La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica convoca la concessió de sis beques en règim de concurrència competitiva, sota els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, destinada a joves amb titulació universitària, per a la realització de pràctiques professionals en matèria de cooperació al desenvolupament en les dependències de la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament, durant els exercicis de 2023 i 2024, dirigides a la formació i especialització professional en matèria de cooperació al desenvolupament de les persones que estiguen en possessió de la titulació universitària següent: màster universitari oficial en Cooperació al Desenvolupament.


Fundació Mútua Madrilenya

Fundació Mútua Madrilenya convocatòria logo (03/06/2022): La Fundació Mútua Madrilenya convoca els X Premis al Voluntariat Universitari, una iniciativa que busca reconéixer i donar visibilitat a la labor solidària dels estudiants, així com ajudar econòmicament a l’impuls i sosteniment dels projectes en els quals col·laboren els voluntaris universitaris, a través d’entitats sense ànim de lucre.

El termini per a la presentació de candidatures comença l’1 de juny, i finalitzarà el 31 d’octubre de 2021 a les 14.00 hores.

D’entre totes les candidatures rebudes, el jurat triarà sis projectes guanyadors als quals secundarà econòmicament amb 35.000 euros (10.000 € per al guanyador i 5.000 € per als altres cinc projectes finalistes).

Pots consultar en el següent enllace les bases i la fitxa tècnica dels premis en els següents enllaços:

A més, si vols conéixer més informació visita la web premiosvoluntariado.com


Fundació La Caixa Cooperació Internacional convocatòria imatge (11/04/2022): la Fundació ”la Caixa” presenta, a través de la seua Àrea Internacional, una Convocatòria de Cooperació Internacional que té com a finalitat col·laborar amb ONGD espanyoles en projectes en països d’Índex de Desenvolupament Humà Ajustat a Desigualtats (IDHAD) baix i mitjà, amb importants bosses de pobresa d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina.

Pots accedir a la convocatòria i més informació en el seu web: fundacionlacaixa.org/es/convocatorias-sociales-cooperacion-internacional


Logo Generalitat Valenciana (07/03/2022): La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació aprova les bases per a la concessió de cinc cinc beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament, durant els exercicis 2022 i 2023 en les següents matèries:

  • 2 beques en matèria de cooperació al desenvolupament: es requereix el títol de màster universitari oficial en Cooperació al Desenvolupament.
  • 3 beques en matèria de compliment de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible: es requereix el títol de llicenciatura o grau en Dret, llicenciatura o grau en Ciències Polítiques, Educació Social, Gestió i Administració Pública, Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Treball Social.

El termini per a presentar les sol·licituds per via electrònica és de 10 dies hàbils a comptar des del dilluns 7 de març.

  • Enllaç a la Resolució completa (388Kb .pdf)
  • Per a consultar els criteris de valoració de les sol·licituds i altres qüestions, us remetem l’a Ordre de Bases Reguladores a la qual es fa referència en la convocatòria (1,14Mb .pdf)


AECID

Convocatòria AECID de subvencions a accions d’innovació 2020

AECID logoLa Presidència de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), convoca subvencions a Accions de Cooperació per al Desenvolupament en l’àmbit de la innovació corresponents a l’any 2021.

A l’efecte de la seua tramitació, els projectes podran ser presentats en el Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat fins a les 14 hores del dia 26 de juliol de 2021, mitjançant correu dirigit a

Per a una millor organització, atés que la convocatòria estableix l’enviament de 2 projectes com a màxim per universitat, els qui tinguen interés a participar en aquesta convocatòria, hauran de comunicar-ho al citat Servei mitjançant correu dirigit a abans del divendres 23 de juliol.

Tota la informació disponible en BOE i en la Web de AECID.


Fundació Dones per Àfrica

Fundació Dones per Àfrica logo La Fundació Dones per Àfrica publica la 3a convocatòria del programa de beques Learn Africa Canàries, gràcies al patrocini de la Conselleria d’Economia, Coneixement i Ús del Govern de Canàries. La convocatòria ofereix beques per a gran varietat de cursos que es realitzaran en línia i que acabaran dins d’aquest 2021.


BEQUES AECID

Beques Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament imatge

Curs 2021/2022

L’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) (convoca beques per a capacitació de joves espanyols que desitgen adquirir formació teoricopràctica relativa a la gestió en cooperació al desenvolupament en les Oficines Tècniques de Cooperació de la AECID per al curs 2021/2022.

Aquestes beques estan dirigides a ciutadans espanyols i es divideixen en diverses modalitats:

  • Títol de màster en cooperació al desenvolupament o màster en relacions internacionals, o estar finalitzant-lo en el curs acadèmic 2020-2021 amb edat no superior a 29 anys a 31 de desembre de 2021

  • Títol de grau en Humanitats, Dret, Relacions Internacionals, Ciències Polítiques i Economia. En el cas d’estar finalitzant el grau en el curs acadèmic 2020-2021 amb edat no superior a 27 anys a 31 de desembre de 2021.

La dotació que es proporciona és: mensualitat, ajuda de viatge, alta en la Seguretat Social, segur d’assistència sanitària a l’estranger, assegurança d’accidents d’acord i bosses de viatge per a realitzar activitats relacionades amb la labor del seu centre d’adscripció, tot això segons s’indica en la Base 6 de la Convocatòria.

Pots consultar les bases i més informació d’aquesta convocatòria en el següent enllaç:

També pots posar-te en contacte a través del correu electrònic


Curs 2020/2021

AECID logo Publicada la Resolució de la Presidència de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), per la qual s’aprova la convocatòria dels Programes de Beques MAEC – AECID per al curs acadèmic 2020-2021.

El termini de presentació de les sol·licituds del Programa I.7 és del 17 de febrer al 6 de març.

Els sol·licitants dels dos apartats hauran de tramitar, alhora que la sol·licitud de la beca, la preadmissió en el centre de destí on es realitzarà el Màster, d’acord amb els requisits que fixe el mateix, quedant la concessió de la beca condicionada a l’admissió definitiva.

La duració de les beques serà de fins a deu mesos dins del període: 1 de setembre de 2020 al 31 de juliol de 2021, i no seran prorrogables.