AIEFI-Internacionalització de centres

20 de maig 2024

L’objectiu de la Convocatòria d’Ajudes per a la Internacionalització d’escoles, facultats i instituts d’investigació (AIEFI) és contribuir a millorar la projecció internacional de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, afavorint la planificació estratègica de la internacionalització de les activitats de formació dels centres (facultats, escoles i instituts d’investigació) de manera coordinada, a través d’accions que promoguen i incrementen:

  • Mobilitat acadèmica de professors i estudiants i la formació del personal d’administració i serveis que permeta aconseguir alts nivells de competitivitat en el panorama internacional.
  • Atracció d’estudiants i professors estrangers cap als títols actualment impartits per la UMH.
  • Visibilitat i projecció internacional de la UMH.
  • Presència de la UMH en xarxes internacionals d’àmbit acadèmic.
  • Establiment d’una oferta acadèmica a nivell internacional.

Convocatòria 2023

(06/02/2023): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx ha publicat la convocatòria per a participar en el programa d’Ajudes per a la Internacionalització de les Escoles, Facultats i Instituts d’Investigació de la UMH (AIEFI 2023).

Pots consultar les bases de la convocatòria en el següent enllaç:

La data límit per a entregar les vostres propostes és el 13 de febrer 2023 (inclòs).

Annexos a la convocatòria:


Convocatòries anteriors