AIEFI-Internacionalització de centres

L’objectiu de la Convocatòria d’Ajudes per a la Internacionalització d’escoles, facultats i instituts d’investigació (AIEFI) és contribuir a millorar la projecció internacional de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, afavorint la planificació estratègica de la internacionalització de les activitats de formació dels centres (facultats, escoles i instituts d’investigació) de manera coordinada, a través d’accions que promoguen i incrementen:

  • Mobilitat acadèmica de professors i estudiants i la formació del personal d’administració i serveis que permeta aconseguir alts nivells de competitivitat en el panorama internacional.
  • Atracció d’estudiants i professors estrangers cap als títols actualment impartits per la UMH.
  • Visibilitat i projecció internacional de la UMH.
  • Presència de la UMH en xarxes internacionals d’àmbit acadèmic.
  • Establiment d’una oferta acadèmica a nivell internacional.

Convocatòria 2022

(28/03/2022): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat provisional de sol·licituds admeses, excloses i pendents d’esmenar de la convocatòria per a participar en el programa d’Ajudes per a la Internacionalització de les Escoles, Facultats i Instituts d’Investigació de la UMH (AIEFI 2022).

(24/02/2022): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx ha publicat la convocatòria per a participar en el programa d’Ajudes per a la Internacionalització de les Escoles, Facultats i Instituts d’Investigació de la UMH (AIEFI 2022).

Pots consultar les bases de la convocatòria en el següent enllaç:

La data límit per a entregar les vostres propostes és el 17 de març del 2022 (inclòs)

Annexos a la convocatòria:


En el següent enllaç pots consultar les convocatòries anteriors: