Cursos en anglés

Els estudiants Incoming poden assistir a cursos en anglès de diferents graus o de màsters universitaris si són impartits en el mateix Campus.

Important: els estudiants Incoming no se’ls permetrà triar cursos de graus universitaris i màsters universitaris al mateix temps.

Als estudiants incoming que assistisquen a cursos de màsters universitaris se’ls requerirà que certifiquen, a través d’un document oficial expedit per les seues universitats d’origen, que són necessàries per a assistir a nivells de cursos de màsters en les seues universitats d’origen.

Els estudiants Incoming interessats a assistir a cursos impartits en anglés podran trobar-los en la següent llista d’assignatures.