Programa DESTINO PAS FORMACIÓ

15 de maig 2024

NOU (27/02/2022): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica la convocatòria del programa d’ajudes a la mobilitat per a activitats d’internacionalització – Programa DESTINO PAS – Formació 2022.

Pots consultar les bases de la convocatòria en el següent enllaç:

El termini de presentació de sol·licituds serà fins a l’11 de març de 2022.

Les estades d’aquesta convocatòria hauran de realitzar-se fins al 31 de desembre de 2022.

La documentació a aportar serà la següent:

 1. Sol·licitud emplenada i signada
 2. Documents acreditatius dels mèrits al·legats.
 3. Carta d’invitació de la institució de destí. Es podrà aportar qualsevol document, tant en suport físic com electrònic, sempre que vengen subscrits per la persona autoritzada i es faça expressa referència al sol·licitant i a l’activitat de formació proposada.
 4. Acord de Mobilitat de l’Annex III, emplenat i signat pel sol·licitant (no es requereix la signatura de l’organització de destí en el moment de presentar la sol·licitud)

Passos a seguir per a presentar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica:

 1. Clicar a “Tramitar”.
 2. Introduir usuari i contrasenya de personal UMH.
 3. Emplenar les dades personals en cas de faltar alguna dada.
 4. Quan es carregue la «Instància general», en l’apartat “Sol·licitud” triar:

  – En el camp “Dirigit a”: el Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat.
  – En el camp “Exposa-Sol·licita”: indicar Presente sol·licitud per a participar en la convocatòria del Programa ajudes a la mobilitat per a activitats d’internacionalització – “Programa DESTINO PAS – Formació 2022”.

 5. Adjuntar documentació requerida.
 6. Clicar a “Presentar en Registre”.

Convocatòries anteriors