ERASMUS+ Estudis 2021/2022

16 de maig 2022

Logo Erasmus+ Estudis 2021/2022Logo projectes cofinançats pel programa Erasmus+ de la Unió Europea

NOU (28/07/2021) El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández d’Elx convoca les ajudes del Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) i ajudes complementàries UMH per a estudiants participants en el programa de mobilitat Internacional ERASMUS+ amb finalitats d’estudis 2021/2022.

El termini per a sol·licitar les ajudes serà a partir de l’endemà de publicar-se EN EL DOGV fins al 8 de setembre de 2021.

Pots consultar el text íntegre de la convocatòria a continuació (521Kb .pdf)

Les sol·licituds s’han de presentar, degudament emplenades i signades, mitjançant el formulari disponible (231Kb .docx) dirigides al Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat (consultar model) a través de la Seu Electrònica de la UMH, seguint els següents passos:

 1. Clicar a “Tramitar”.
 2. Introduir usuari i contrasenya d’estudiant UMH.
 3. Emplenar les dades personals en cas de faltar alguna dada.
 4. Quan es carregue la «Instància general», en l’apartat “Sol·licitud” triar en el camp “Dirigit a”: el Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat.
  – En el camp “Exposa-Sol·licita”: indicar el motius de la petició”.
 5. Adjuntar sol·licitud emplenada i signada (262Kb Castellà .docx)
 6. Clicar a “Presentar en Registre”.

(03/05/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses i el llistat definitiu de places assignades en la 2a convocatòria Erasmus+ Estudios 2021/2022

Pots consultar el llistat 2a convocatòria Erasmus+ Estudios 2021/2022 (635Kb .pdf)


(01/04/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals publica el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses (545Kb .pdf) i el llistat provisional de places assignades de la 2a convocatòria ERASMUS+ amb finalitats d’estudis per al curs 2021/2022 (545Kb .pdf). Els estudiants disposen d’un termini de 10 dies hàbils per a realitzar al·legacions, així com acceptar/ renunciar a la plaça assignada (231Kb .docx)


(05/03/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals publica la 2a convocatòria Erasmus+ Estudios per al curs 2021/2022. Pots consultar el text complet de les bases de la convocatòria, requisits, criteris de concessió, condicions del programa, etc. (883Kb .pdf) i presentar la teua sol·licitud en línia des del 8 fins al 17 de març, a través de l’accés personalitzat (apartat «Informació Acadèmica» > «Sol·licitud Programa ERASMUS UMH»). Tota la documentació que haja d’aportar-se es presentarà a través la Seu electrònica de la UMH, del Registre General de la UMH, els registres auxiliars dels CEGECAS, com a data límit el 18 de març de 2021.

La documentació a aportar serà la següent:

 1. Sol·licitud signada (una vegada realitzada la inscripció EN LÍNIA, l’estudiant ha de descarregar el PDF, imprimir-lo, signar-lo i adjuntar una fotografia recent grandària carnet).
 2. Fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència.
 3. Còpia de l’expedient acadèmic personal (sense validesa acadèmica).
 4. Còpia del certificat o document acreditatiu de coneixements d’idiomes. Aquells estudiants que hagen realitzat el test de nivell d’algun idioma a través del Centre d’Idiomes de la UMH, hauran de presentar còpia del resguard del pagament de taxes de la prova. El Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat verificarà aquesta dada.
 5. Curriculum vitae, en el seu cas. (Veure annex II Llistat de places amb entrevista)
 6. Certificació Buddy, en el seu cas.
 7. Certificació alumne Promotor, en el seu cas.

(09/03/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu de les places assignades en la 1a convocatòria Erasmus+ Estudios per al curs 2021/2022 (1Mb .pdf)

Ací pots consultar els llistats per facultats:

Es convoca a tots els estudiants que hagueren obtingut plaça en algun dels destins publicats, a les sessions informatives que se celebraran en els diferents Campus de la UMH tal com s’indica en la següent taula:

CAMPUS DATA LLOC I HORA
Orihuela (Desemparats) 15 de març de 2021 En línia: s’enviarà l’adreça de meet a l’estudiant per email
 
12.00 hores
Orihuela (Salesas) 15 de març de 2021 En línia: s’enviarà l’adreça de meet a l’estudiant per email
 
12.00 hores
Altea 15 de març de 2021 En línia: s’enviarà l’adreça de meet a l’estudiant per email
 
12.00 hores
Sant Joan d’Alacant 16 de març de 2021 En línia: s’enviarà l’adreça de meet a l’estudiant per email

13.00 hores

Elx 17 de març de 2021 En línia: s’enviarà l’adreça de meet a l’estudiant per email

13.00 hores


(16/02/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals publica el llistat de places assignades, una vegada resoltes totes les al·legacions presentades, de la 1a convocatòria del Programa Erasmus+ amb finalitats d’estudis per al curs 2021/2022.

Pots consultar la resolució provisional després d’al·legacions (1Mb .pdf)

Els estudiants beneficiaris d’una plaça ERASMUS hauran de presentar la seua acceptació/renuncia (231Kb .docx) a la plaça assignada des del 16 al 23 de febrer de 2021, a través de la Seu Electrònica, Registre General o Registres auxiliars dels CEGECAS. En el cas de no rebre l’acceptació o renúncia en el termini establit, s’entendrà que l’estudiant renuncia a la seua plaça (annex III).

Finalitzat el termini establit en l’apartat anterior, es procedirà a realitzar el moviment de llistes i la subhasta de places que hagueren quedat vacants. Els criteris establits per al moviment de llistes i de la subhasta s’indiquen en l’annex IV (200Kb .pdf)

Llistat de places Erasmus assignades per facultats:

CAMPUS DATA LLOC I HORA
Elx 1 de març de 2021 En línia:
http://meet.google.com/ppy-zcsp-kbz

16.00 hores

Orihuela (Desemparats) 2 de març de 2021 En línia:
http://meet.google.com/pkg-ktxe-jyp

10.00 hores

Altea 2 de març de 2021 En línia:
http://meet.google.com/pkg-ktxe-jyp
 
12.00 hores
Sant Joan d’Alacant 2 de març de 2021 En línia:
http://meet.google.com/pkg-ktxe-jyp

13.00 hores


Anterior (29/01/21): El Vicerectorat de Relacions Internacionals publica el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses i el provisional de places assignades de la 1a convocatòria Erasmus+ Estudios per al curs 2021/2022 i els criteris aplicats per a l’adjudicació d’aquestes places. Els estudiants interessats a presentar al·legacions disposen de termini fins al 12 de febrer.

A continuació pots consultar la resolució provisional de places adjudicades (2Mb .pdf)

Ací pots consultar els llistats ordenats per facultats:

A continuació pots consultar el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses i el llistat d’estudiants que no compleixen el requisit lingüístic:

Llistat definitiu sol·licituds admeses i excloses (471Kb .pdf)

Llistat d’estudiants que no compleixen el requisit lingüístic (246Kb .pdf)


Anterior (23/12/20): El Vicerectorat de Relacions Internacionals publica el llistat de sol·licituds admeses, excloses i pendents d’esmenar del Programa ERASMUS+ estudis per al curs 2021/2022. Les persones que hagen d’esmenar la seua sol·licitud o desitgen presentar al·legacions tenen fins al pròxim 12 de gener de 2021 mitjançant instància Exposa/Sol·licita en Registre General, auxiliars o seu electrònica. Les persones la sol·licitud de les quals ha sigut admesa no han de realitzar cap tràmit fins a la resolució provisional de places assignades.

Consulta el llistat de sol·licituds admeses, excloses i pendents d’esmenar Erasmus+ Estudios 21/22 (1Mb .pdf)


Anterior (01/12/20): El Vicerectorat de Relacions Internacionals publica la convocatòria Erasmus+ Estudios per al curs 2021/2022. Pots consultar el text complet de les bases de la convocatòria (1Mb .pdf) (requisits, criteris de concessió, condicions del programa, etc.) i presentar la teua sol·licitud en línia fins al 15 de desembre, a través de l’accés personalitzat (apartat «Informació Acadèmica» > «Sol·licitud Programa ERASMUS UMH»). Tota la documentació que haja d’aportar-se es presentarà a través del Registre General de la UMH, els registres auxiliars dels CEGECAS o la seu electrònica com a data límit el 16 de desembre de 2020 a les 14:00h.

Consulta el catàleg de places oferides 2021-2022 (805Kb .pdf)

La documentació a aportar serà la següent:

 1. Sol·licitud signada (una vegada realitzada la inscripció EN LÍNIA, l’estudiant ha de descarregar el PDF, imprimir-lo i signar-lo). Adjuntar una fotografia recent grandària carnet.
 2. Fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència.
 3. Còpia de l’expedient acadèmic personal (sense validesa acadèmica).
 4. Còpia del certificat o document acreditatiu de coneixements d’idiomes . Aquells estudiants que hagen realitzat el test de nivell d’algun idioma en el Centre d’idiomes, hauran de presentar còpia del resguard del pagament de taxes de la prova. El Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat verificarà aquesta dada i adjuntarà el resultat de la prova.
 5. Curriculum vitae , en el seu cas. (Veure annex II Llistat de places amb entrevista)
 6. Certificació Buddy, en el seu cas.
 7. Certificació alumne Promotor, en el seu cas.

Pots resoldre els teus dubtes contactant amb o amb el Servei de Relacions Internacionals (Edifici La Gàl·lia – 1a planta, necessari sol·licitar cita prèvia).