Mobilitat internacional Erasmus+ amb països no associats (KA107) 2020/2021

22 de març 2024

Erasmus+ PDI països no associats KA171 logoLogo Cofinançat pel Programa Erasmus+ països no associats Unió Europea PDI


Convocatòria 2023/2024

NOU (08/09/2023): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx convoca el programa de mobilitat internacional ERASMUS + amb tercers països no associats al programa (acció KA171-Costa Rica) per a Personal docent i investigador (PDI) durant el curs 2023/2024

Les estades d’aquesta convocatòria KA171 hauran de realitzar-se fins al 31 de juliol de 2024

Pots consultar els requisits dels participants, els criteris de valoració i la resta d’informació de la convocatòria en el text complet i en la seua publicació en el DOGV:

El termini per a presentar sol·licituds serà de l’11 al 22 de setembre de 2023

Documents:

La sol·licitud juntament amb la documentació a aportar pot presentar-se a través de la Seu Electrònica de la UMH dirigida al Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat.


Convocatòries anteriors