Erasmus+ Estudis 2024/2025

10 de juliol 2024

Cofinançat per la Unió Europea logo

Convocatòria 2024/25

NOU (12/01/24): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació publica la convocatòria del programa de mobilitat internacional ERASMUS + amb finalitats d’estudis per al curs acadèmic 2024/2025.

El Termini de presentació de sol·licituds serà del 12 al 22 de gener de 2024.

Tota la documentació que haja d’aportar-se es presentarà a través de la:

La sol·licitud haurà de realitzar-se en línia a través de l’accés personalitzat (apartat «Programes d’intercanvi» > «Mobilitat d’estudiants en programes d’intercanvi» > («Programa ERASMUS ESTUDIANTS. Convocatòria: 2024»). Una vegada emplenada i signada, perquè siga tinguda en compte s’ha de presentar per registre en l’enllaç que indica “Registrar Sol·licitud” amb data límit el 22 de gener de 2024.

La documentació a aportar serà la següent:

 1. Sol·licitud signada (una vegada realitzada la sol·licitud en línia)
 2. Fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència.
 3. Còpia de l’expedient acadèmic personal (sense validesa acadèmica).
 4. Còpia del certificat o document acreditatiu de coneixements d’idiomes . Aquells estudiants que hagen realitzat el test de nivell d’algun idioma en el Centre d’idiomes, hauran de presentar còpia del resguard del pagament de taxes de la prova. El Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat verificarà aquesta dada i adjuntarà el resultat de la prova.
 5. Curriculum vitae, si és el cas. (Veure annex II Llistat de places amb entrevista)
 6. Certificació Buddy, si és el cas.
 7. Certificació alumne Promotor, si és el cas.

Test de nivell per a programa Erasmus+

(11/12/23): Si pertanys a la Comunitat UMH i sol·licitaràs una estada Erasmus, recorda que has d’acreditar el teu nivell d’idioma del país de destinació. Podràs fer-ho bé presentant un certificat oficial d’idiomes, o bé realitzant una prova de nivell.

A continuació, t’expliquem tots els detalls d’aquesta prova de nivell, que es realitza en el Centre d’Idiomes de la UMH, per als idiomes anglés, francés, italià i/o alemany.

Podran presentar-se tant estudiants com professors de la UMH o membres del Personal d’Administració i Serveis (PAS) de la UMH que vulguen participar en el programa Erasmus o programa de mobilitat i que no puguen acreditar el seu nivell amb un títol oficial.

Termini de matrícula:

 • ITALIÀ: fins al 14 de desembre a les 10:00h.(places limitades).
 • ALEMANY: fins al 18 de desembre a les 10:00h.(places limitades).
 • FRANCÉS: fins al 19 de desembre a les 10:00h.(places limitades).
 • ANGLÉS: fins al 21 de desembre a les 10:00h.(places limitades).