Calendari i documentació de la convocatòria 2020/2021

10 de setembre 2021

Logo Erasmus + Calendario i Documentació de la Convocatòria 2020/2021
 
 

Presentació utilitzada en la sessió ERASMUS+ (1Mb Castellà .pdf)

Video1: Informació sobre Com emplenar el Learning Agreement? (Castellà)
* Només per a usuaris amb compte UMH
 
Vídeo 2: informació sobre Quins documents he d’emplenar abans, durant i en finalitzar la meua estada Erasmus+? (Castellà)
* Només per a usuaris amb compte UMH

CALENDARI I DOCUMENTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

TRÀMIT TERMINI DOCUMENTACIÓ
Negociació amb els coordinadors del Learning Agreement Fins al 20 de maig de 2020. Annex III (258Kb Castellà .docx) (Learning Agreement – model UE) i Annex IV (193Kb Castellà .docx) (Learning Agreement -model UMH)
Signatura del conveni financer. Al llarg del mes de juliol. El conveni financer s’enviarà a l’accés personalitzat de l’estudiant, qui haurà de signar-lo i remetre’l a l’Oficina de Relacions Internacionals.
Enviament del Certificat d’incorporació en la Universitat de destí a l’Oficina de Relacions Internacionals En el moment de la incorporació de l’estudiant en la universitat de destí Annex V (46,9Kb Anglés .docx) (Certificat d’incorporació)
Sol·licitud de canvis al Learning Agreement 1r Quadrimestre: fins al 30 d’octubre de 2020.

2n Quadrimestre: fins al 30 de març de 2021.

Annex VII (129Kb Anglés .docx) (Canvis Learning Agreement – model UE) i Annex VII bis (89Kb Anglés .docx) (Canvis Learning Agreement- UMH)
Sol·licitud de prolongació d’estada Només si la teua estada és inferior a 9 mesos (no suposa l’ampliació de l’ajuda econòmica). Sol·licitud de pròrroga d’estada (71Kb Castellà/Anglés .docx)
Sol·licitud d’avaluació en la UMH en lloc d’en la Universitat de Destinació Com a màxim 30 dies abans de la data oficial d’inici de la convocatòria ordinària de juny o de la següent extraordinària de setembre, segons el calendari acadèmic oficial de la UMH, però mai més tard de l’1 de juliol. Annex VIII (44Kb Castellà .docx) (Sol·licitud d’avaluació en la UMH)
Presentació de Certificat d’estada Al retorn de l’estudiant Annex VI (46,9Kb Anglés .docx) (Certificat-de-Estada)

 
L’informe final de l’estudiant es realitzarà a través de la plataforma informàtica que s’habilitarà a aquest efecte.

Altres documents que pots necessitar: