ERASMUS PDI

Erasmus+ PDI logoLogo Cofinançat pel Programa Erasmus+ Unió Europea PDI


Enllaços d’interés:


Convocatòria 2021/2022

NOU (15/03/2022): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat provisional de sol·licituds admeses, excloses i pendents d’esmenar de la 2a convocatòria del programa ERASMUS+ modalitat personal docent per a impartir docència (STA) o rebre formació (STT) curs 2021/2022.

Les persones interessades a presentar al·legacions poden fer-ho fins al 29 de març de 2022 a través de la seu electrònica de la UMH, el Registre General, Auxiliars dels campus.

Veure llistat de sol·licituds admeses, excloses i pendents d’esmenar (271Kb .pdf)

NOU (21/02/2022): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx aprova la 2a convocatòria del Programa de Mobilitat ERASMUS+, modalitat docència (STA) i formació (STT) per a personal docent i investigador (PDI) per al curs 2021-2022. Les persones interessades a sol·licitar les ajudes poden fer-ho a través de la Seu Electrònica de la UMH (https://sede.umh.es), en el Registre General o Auxiliars. Pots consultar el text complet de la convocatòria a continuació:

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 4 de març de 2022.

Les estades d’aquesta convocatòria hauran de realitzar-se fins al 22 de desembre de 2022.

La documentació a aportar serà la següent:

 1. Sol·licitud emplenada i signada
 2. Documents acreditatius dels mèrits al·legats.
 3. Carta d’invitació de la institució de destí. Es podrà aportar qualsevol document, tant en suport físic com electrònic, sempre que vinguen subscrits per la persona autoritzada i es faça expressa referència al sol·licitant i a l’activitat docent o formació proposada.
 4. Acord de Mobilitat de l’Annex IV, emplenat i signat pel sol·licitant (no es requereix la signatura de l’organització de destí en el moment de presentar la sol·licitud).

  Passos a seguir per a presentar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica:

  1. Clicar a “Tramitar”.
  2. Introduir usuari i contrasenya de personal UMH.
  3. Emplenar les dades personals en cas de faltar alguna dada.
  4. Quan es carregue la «Instància general», en l’apartat “Sol·licitud” triar:
   • En el camp “Dirigit a”: el Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat.
   • En el camp “Exposa-Sol·licita”: indicar Presente sol·licitud per a participar en la 2a convocatòria del Programa de Mobilitat Erasmus+ modalitat…… (indicar la modalitat que s’està sol·licitant)”.
  5. Adjuntar documentació requerida.
  6. Clicar a “Presentar en Registre”.

  ANTERIOR (19/01/2022): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu d’ajudes concedides de la 1a convocatòria del programa ERASMUS+ modalitat personal docent per a impartir docència (STA) o rebre formació (STT) curs 2021/2022.

   


  ANTERIOR (03/12/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat provisional d’ajudes concedides de la 1a convocatòria del programa ERASMUS+ modalitat personal docent per a impartir docència (STA) o rebre formació (STT) curs 2021/2022.

  Consultar llistat provisional d’ajudes concedides (304 Kb.pdf)


  ANTERIOR (23/12/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses de la 1a convocatòria del programa ERASMUS+ modalitat personal docent per a impartir docència (STA) o rebre formació (STT) curs 2021/2022.

  Veure llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses (337 Kb Castellà .pdf)


  ANTERIOR (20/10/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat provisional de sol·licituds admeses, excloses i pendents d’esmenar de la 1a convocatòria del programa ERASMUS+ modalitat personal docent per a impartir docència (STA) o rebre formació (STT) curs 2021/2022.

  Les persones interessades a presentar al·legacions poden fer-ho fins al 4 de novembre de 2021 a través de la seu electrònica de la UMH, el Registre General, Auxiliars dels campus.

  Veure llistat de sol·licituds admeses, excloses i pendents d’esmenar (275Kb Castellà .pdf)


  ANTERIOR (14/09/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica la 1a convocatòria del Programa de Mobilitat ERASMUS+, modalitat docència (STA) i formació (STT) per a personal docent i investigador (PDI) per al curs 2021-2022 . Les persones interessades a sol·licitar les ajudes poden fer-ho a través de la Seu Electrònica de la UMH (https://sede.umh.es), en el Registre General o Auxiliars. Pots consultar el text complet de la convocatòria a continuació:

  Consulta el text complet de la convocatòria (1,15Mb Castellà .pdf)

  Ja ha eixit publicat en el DOGV les convocatòries Erasmus per a PDI.

  Pots consultar l’extracte del DOGV a continuació: Publicat DOGV-PDI (237kb .pdf)

  Termini de presentació de sol·licituds fins al 27 de setembre de 2021.

  Les estades d’aquesta convocatòria hauran de realitzar-se fins al 30 de maig de 2022.

  Els sol·licitants hauran de ser membres de la plantilla de personal docent de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, tant funcionaris com contractats, que es troben impartint docència en un pla d’estudis oficial de grau o postgrau en la mateixa en el moment de realitzar-se l’estada proposada.

  Es podran sol·licitar ajudes per a la realització d’estades breus fora d’Espanya, en el territori d’un país participant en el programa Erasmus+, en una organització que tinga la condició d’elegible segons l’acció de mobilitat.Els requisits de cada tipus de modalitat es troben especificats en la convocatòria (Consulta l’ANNEX-III (404Kb Castellà .pdf)-Llistat-de-Places-per-països (171Kb Castellà .pdf) i Annex-III-b (171kB Castellà .pdf)-Llistat de països participants en la modalitat B).

  L’estada es desenvoluparà sobre la base de l’Acord de Mobilitat de l’Annex IV-STA. Acord de mobilitat docència (101Kb Anglés .docx) i Annex IV–STT. Acord de mobilitat formació (modalitat docència| modalitat formació (99Kb Anglés .docx) prèviament acordat amb la institució de destí i haurà de realitzar-se en un país diferent al de la institució d’origen i de residència del sol·licitant.

  Les sol·licituds Annex II: Modalitat docència (STA) (68Kb Castellà .docx) ; Annex II. Sol·licitud per a Formació (STT) (39Kb Castellà .docx) es podran presentar a través de la seu electrònica. Termini de presentació de sol·licituds fins al 27 de setembre de 2021.


  Convocatòries anteriors