ERASMUS PDI

10 de maig 2024

Erasmus+ PDI logoLogo Cofinanciado por el Programa Erasmus+ Unión Europea PDI


Enllaços d’interés:


Convocatòria 2023/2024

NOU (07/03/2024): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses de la 2a convocatòria del programa de mobilitat Erasmus+ per a personal docent del curs acadèmic 2023/2024.

Pots consultar el llistat a continuació:

El termini per a esmenar o presentar una al·legació serà del 7 al 21 de març de 2024 a través de la seu electrònica en el propi expedient electrònic que es troba en «Els meus tràmits/ Els meus expedients». Punxant en «Detall» de l’expedient, opció «Esmenar/altres tràmits».

(07/02/2024): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica la 2a convocatòria del Programa de Mobilitat ERASMUS+, modalitat docència (STA) i formació (STT) per a personal docent i investigador (PDI) per al curs 2023-2024 . Les persones interessades a sol·licitar les ajudes poden fer-ho a través de la Seu Electrònica de la UMH (sede.umh.es), en el Registre General o Auxiliars. Pots consultar el text complet de la convocatòria a continuació:

El termini de presentació de sol·licituds serà del 7 al 20 de febrer de 2024.

Les estades d’aquesta convocatòria hauran de realitzar-se fins al 31 de juliol de 2024.

La documentació a aportar serà la següent:

 1. Sol·licitud emplenada i signada
 2. Documents acreditatius dels mèrits al·legats.
 3. Carta d’invitació (Model (29Kb Anglés .doc)) de la institució de destí. Es podrà aportar qualsevol document, tant en suport físic com electrònic, sempre que vengen subscrits per la persona autoritzada i es faça expressa referència al sol·licitant i a l’activitat docent o formació proposada
 4. Acord de Mobilitat de l’Annex IV, emplenat i signat pel sol·licitant (no es requereix la signatura de l’organització de destí en el moment de presentar la sol·licitud)

Passos a seguir per a presentar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica:

 1. Clicar a “Tramitar”.
 2. Introduir usuari i contrasenya de personal UMH.
 3. Emplenar les dades personals en cas de faltar alguna dada.
 4. Quan es carregue la «Instància general», en l’apartat “Sol·licitud” triar:

– En el camp “Dirigit a”: el Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat.
– En el camp “Exposa-Sol·licita”: indicar Presente sol·licitud per a participar en la convocatòria del Programa de Mobilitat Erasmus+ modalitat……(indicar la modalitat que s’està sol·licitant)”.

 1. Adjuntar documentació requerida.
 2. Clicar a “Presentar en Registre”.

21/12/23: El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernàndez (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu d’ajudes concedides de la convocatòria del programa ERASMUS+ modalitat formació i docència per a Personal docent del curs 2023/2024.


(15/11/23): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat provisional d’ajudes concedides de la convocatòria del programa ERASMUS+ modalitat formació (STT) per a Personal docent del curs 2023/2024. El termini per a presentar al·legacions serà fins al 29 de novembre de 2023 a través de la seu electrònica a través del propi expedient electrònic que es troba en «Els meus tràmits/ Els meus expedients». Punxant en «Detall» de l’expedient, opció «Esmenar/altres tràmits».


(10/11/2023): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses a tràmit de la convocatòria del programa ERASMUS+ modalitat formació (STT) per a Personal de docent del curs 2023/2024.


(16/10/2023): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses a tràmit de la convocatòria del programa ERASMUS+ modalitat formació (STT) per a Personal de docent del curs 2023/2024.

Els interessats podran esmenar errors en la documentació requerida fins al 27 d’octubre de 2023

Les persones excloses provisionalment que hagueren realitzat la seua sol·licitud d’admissió en aquest procediment mitjançant la Seu Electrònica, hauran d’esmenar els errors o formular les reclamacions a través del propi expedient electrònic que es troba en «Els meus tràmits/ Els meus expedients». Punxant en «Detall» de l’expedient, opció «Esmenar/altres tràmits». La resta de persones excloses hauran d’esmenar per escrit a través de les oficines de Registre de la UMH o mitjançant els llits establits en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


(09/09/23): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx convoca el Programa de Mobilitat ERASMUS+, modalitat docència (STA) i formació (STT) per a personal docent i investigador (PDI) per al curs 2023-2024 . Les persones interessades a sol·licitar les ajudes poden fer-ho a través de la Seu Electrònica de la UMH (https://sede.umh.es), en el Registre General o Auxiliars. Pots consultar el text complet de la convocatòria a continuació:

El termini de presentació de sol·licituds serà del 8 al 21 de setembre de 2023

Les estades d’aquesta convocatòria hauran de realitzar-se fins al 31 de juliol de 2024

La documentació a aportar serà la següent:

 1. Sol·licitud emplenada i signada
 2. Documents acreditatius dels mèrits al·legats.
 3. Carta d’invitació de la institució de destí. Es podrà aportar qualsevol document, tant en suport físic com electrònic, sempre que vengen subscrits per la persona autoritzada i es faça expressa referència al sol·licitant i a l’activitat docent o formació proposada
 4. Acord de Mobilitat de l’Annex IV, emplenat i signat pel sol·licitant (no es requereix la signatura de l’organització de destí en el moment de presentar la sol·licitud)

Passos a seguir per a presentar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica:

  1. Clicar a “Tramitar”.
  2. Introduir usuari contrasenya de personal UMH.
  3. Emplenar les dades personals en cas de faltar alguna dada.
  4. Quan es carregue la «Instància general», en l’apartat “Sol·licitud” triar:

– En el camp “Dirigit a”: el Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat.
– En el camp “Exposa-Sol·licita”: indicar Presente sol·licitud per a participar en la convocatòria del Programa de Mobilitat Erasmus+ modalitat…(indicar la modalitat que s’està sol·licitant)”.

 1. Adjuntar documentació requerida.
 2. Clicar a “Presentar en Registre”.

Convocatòries anteriors