Dobles Màsters

NOU (18/05/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals publica la convocatòria d’ajudes per a estudiants admesos en un doble màster internacional de la UMH durant el curs acadèmic 2020/2021

Pots consultar el text íntegre de la convocatòria a continuació:
Convocatòria ajudes estudiants admesos en un doble màster (479Kb .pdf)

A continuació també pots consultar la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV):
Consultar resolució DOGV (192Kb .pdf)

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 31 de maig de 2021 (10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la data de publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el DOGV).

Les sol·licituds s’han de presentar degudament emplenades i preferentment per Seu Electrònica, mitjançant el formulari contemplat en l’annex II dirigit al Servei de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, en el Registre General de la Universitat o en els registres i oficines a què es refereix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

A la sol·licitud s’adjuntaran els següents documents:
 
– Certificació acadèmica de la titulació d’accés al màster
– Certificat oficial de coneixement d’idiomes 
– Acreditació, si escau, de la condició de becari del ministeri


Convocatòries anteriors

2018/2019


2017/2018