Dobles Màsters

19 d’abril 2024

NOU (01/12/2023): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació publica el Llistat provisional d’Ajudes assignades en la convocatòria d’ajudes per a estudiants admesos en dobles màsters internacional de la UMH 2022/2023. Pots consultar-ho a continuació:

Es concedeix als interessats un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació (29/11/2023) de la present per a la presentació de possibles al·legacions.


(15/11/2023): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació publica el Llistat definitiu de sol·licituds admeses en la convocatòria ajudes per a estudiants admesos en un doble màster internacional de la UMH 2022/2023. Pots consultar-ho a continuació:


NOU (17/10/2023): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació publica la convocatòria d’ajudes per a estudiants admesos en dobles màsters internacionals de la UMH durant el curs acadèmic 2022/2023


(29/07/2022): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació publica el llistat d’Adjudicació Definitiva en la convocatòria d’Ajudes per a estudiants admesos en dobles màsters internacional de la UMH 2021/2022.

Pots consultar-ho a continuació:


(23/06/2022): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació publica el Llistat provisional d’Ajudes assignades en la convocatòria d’ajudes per a estudiants admesos en dobles màsters internacional de la UMH 2021/2022.

Pots consultar-ho a continuació:

Es concedeix als interessats un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la present per a la presentació de possibles AL·LEGACIONS.


(21/06/2022): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació publica el Llistat definitiu de sol·licituds admeses en la convocatòria ajudes per a estudiants admesos en un doble màster internacional de la UMH 2021/2022. Pots consultar-ho a continuació:

En breu es procedirà a la publicació del Llistat provisional d’Ajudes assignades


(09/05/2022): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació publica la convocatòria d’ajudes per a estudiants admesos en un doble màster internacional de la UMH durant el curs acadèmic 2021/2022

Pots consultar el text íntegre de la convocatòria a continuació:

A continuació també pots consultar la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV):


Convocatòries anteriors

(18/05/2021): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació publica la convocatòria d’ajudes per a estudiants admesos en un doble màster internacional de la UMH durant el curs acadèmic 2020/2021

Pots consultar el text íntegre de la convocatòria a continuació:

A continuació també pots consultar la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV):

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 31 de maig de 2021 (10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la data de publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el DOGV).

Les sol·licituds s’han de presentar degudament emplenades i preferentment per Seu Electrònica, mitjançant el formulari contemplat en l’annex II dirigit al Servei de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, en el Registre General de la Universitat o en els registres i oficines a què es refereix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

A la sol·licitud s’adjuntaran els següents documents:
 
– Certificació acadèmica de la titulació d’accés al màster
– Certificat oficial de coneixement d’idiomes
– Acreditació, si és el cas, de la condició de becari del ministeri


2018/2019


2017/2018