Beques Santander ERASMUS 2020/2021

22 de febrer 2022

Logo Beques Santander

Nou (07/07/2020): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses, així com el llistat definitiu de beques assignes de la Convocatòria del Programa de Beques Santander ERASMUS per al curs acadèmic 2020/2021. Pots consultar el llistat complet en el següent enllaç:

Consultar el llistat complet (531Kb .pdf)


(01/06/2020) Segons el Reial Decret 537/2020 de 22 de maig (Article 9), a partir de hui 1 de juny es reprenen els terminis administratius.

Els estudiants disposen d’un termini de 10 dies hàbils per a realitzar al·legacions a través de la seu electrònica de la UMH. El termini és fins al 12 de juny de 2020.


Anterior (29/04/2020). El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat de sol·licituds admeses i excloses i el llistat provisional de beques assignes de la Convocatòria del Programa de Beques Santander ERASMUS per al curs acadèmic 2020/2021.

Donada la situació en la qual estem aquests moments i a tenor del que es disposa en el punt 1 de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 se suspenen termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis començarà a comptar en el moment en què perda vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d’aquest.


24/02/2020. El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx ha publicat la Convocatòria del Programa de Beques Santander ERASMUS per al curs acadèmic 2020/2021.

Text complet de la convocatòria (4,20mb .pdf)

El termini de sol·licitud de participació en el Programa romandrà obert fins al 16 de març de 2020.

Tots els interessats hauran de presentar la seua sol·licitud a través de la plataforma del Banc Santander prevista per al Programa de Beques Santander ERASMUS en la següent direcció web: becas-santander.com/es/program/beca-santander-erasmus-2020-2021

Una vegada realitzada la inscripció, el sol·licitant rebrà un correu electrònic de confirmació d’aquesta, que haurà de conservar. No s’entendrà per presentada la sol·licitud si l’estudiant no s’inscriu correctament a través de la plataforma del Banc Santander ressenyada anteriorment.


Els estudiants que opten per la MODALITAT A.2. hauran d’aportar el document de clàusula de protecció de dades degudament signat. Descarregar Annex I (204Kb Castellà .pdf)