ERASMUS+ Estudis 2020/2021

6 de novembre 2023

Logo ERASMUS+ Estudios 2020/2021Logo cofinanciado por la UE


(04/03/2022): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu d’ajudes assignades de la convocatòria d’ajudes complementàries per a estudiants UMH que hagen participat en el programa de mobilitat internacional Erasmus+ en la modalitat d’estudis i de pràctiques durant el curs acadèmic 2020/2021 i que s’hagen vist afectats per la situació sanitària.


Anterior (08/02/2022): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat provisional d’ajudes assignades de la convocatòria d’ajudes complementàries per a estudiants UMH que hagen participat en el programa de mobilitat internacional Erasmus+ en la modalitat d’estudis i de pràctiques durant el curs acadèmic 2020/2021 i que s’hagen vist afectats per la situació sanitària.

Les persones interessades a presentar al·legacions poden fer-ho fins al 24 de febrer de 2022


Anterior (09/02/2022): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria d’ajudes complementàries per a estudiants UMH que hagen participat en el programa de mobilitat internacional Erasmus+ en la modalitat d’estudis i de pràctiques durant el curs acadèmic 2020/2021 i que s’hagen vist afectats per la situació sanitària.


Anterior (19/01/2022): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat provisional de sol·licituds admeses, pendents d’esmenar i excloses de la convocatòria d’ajudes complementàries per a estudiants UMH que hagen participat en el programa de mobilitat internacional Erasmus+ en la modalitat d’estudis i de pràctiques durant el curs acadèmic 2020/2021 i que s’hagen vist afectats per la situació sanitària.

Les persones interessades a presentar al·legacions poden fer-ho fins al 2 de febrer de 2022, a través de la seu electrònica de la UMH seguint aquests passos:

 1. Entrar en l’apartat els meus tràmits de la seu electrònica. https://universite.umh.es/mistramites
 2. Introduir usuari i contrasenya d’estudiant UMH.
 3. Entrar en l’apartat “expedients”.
 4. Seleccionar l’expedient obert, en relació a aquesta convocatòria d’ajudes complementàries, clicar en la part dreta el botó “detalle” i triar l’opció “esmenar/altres tràmits”
 5. Emplenar l’apartat “exposa/sol·licita de la instància general indicant el motiu de la petició”
 6. Clicar a “Presentar en Registre”

Anterior (01/12/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández d’Elx convoca ajudes complementàries per a estudiants UMH que hagen participat en el programa de mobilitat internacional Erasmus+ en la modalitat d’estudis i de pràctiques durant el curs acadèmic 2020/2021 i que s’hagen vist afectats per la situació sanitària.

El termini per a sol·licitar les ajudes serà del 2 al 17 de desembre de 2021.

Pots consultar el text íntegre de la convocatòria a continuació:

Les sol·licituds s’han de presentar, degudament emplenades i signades, mitjançant el formulari disponible dirigides al Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat, a través de la Seu Electrònica.


Anterior (21/04/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández d’Elx publica el llistat definitiu d’ajudes assignades per a estudiants ERASMUS+ Estudios de la 2a convocatòria de beques destinada a finançar estades Erasmus+ a estudiants que realitzaran la seua mobilitat en 2020/2021.


Anterior (26/03/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández d’Elx publica el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses i el llistat definitiu d’ajudes assignades per a estudiants ERASMUS+ Estudios de la 2a convocatòria de beques destinada a finançar estades Erasmus+ a estudiants que realitzaran la seua mobilitat en 2020/2021.


Anterior (23/02/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández d’Elx publica la 2a convocatòria de les ajudes del Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) i ajudes complementàries UMH per a estudiants participants en el programa de mobilitat Internacional ERASMUS+ amb finalitats d’estudis 2020/2021.

Pots consultar el text íntegre de la convocatòria a continuació:

Pots consultar la publicació en el DOGV a continuació:

Les sol·licituds, Annex II: model de sol·licitud (274Kb .docx) , es podran presentar a través de la Seu Electrònica (forma aconsellable per la situació d’estat d’alarma pel COVID), del Registre General de la UMH o dels Registres Auxiliars dels Centres de Gestió de cada Campus.

El termini per a presentar sol·licituds és fins al 8 de març de 2021.


Anterior (20/10/2020): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández d’Elx publica el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses i el llistat definitiu d’ajudes assignades per a estudiants ERASMUS+ Estudios de la convocatòria de beques destinada a finançar estades Erasmus+ a estudiants que realitzaran la seua mobilitat en 2020/2021. Pots consultar el llistat a continuació:


Anterior (14/09/2020) El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández d’Elx publica el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses i el llistat provisional d’ajudes assignades per a estudiants ERASMUS+ Estudios de la convocatòria de beques destinada a finançar estades Erasmus+ a estudiants que realitzaran la seua mobilitat en 2020/2021.

Accedeix al llistat definitius de sol·licituds admeses i excloses, i el llistat provisional d’ajudes a assignades ERASMUS+


Anterior (20/07/2020): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández d’Elx convoca les ajudes del Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) i ajudes complementàries UMH per a estudiants participants en el programa de mobilitat Internacional ERASMUS+ amb finalitats d’estudis 2020/2021.

El termini per a sol·licitar les ajudes serà del 3 d’agost.

Pots consultar el text íntegre de la convocatòria a continuació:

També pots consultar l’extracte del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana a continuació:

Pots consultar més informació sobre com emplenar la sol·licitud i tramitar-la a continuació:


Anterior (09/07/2020): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu de les places assignades en la 2a convocatòria Erasmus+ Estudios per al curs 2020/2021. Pots consultar el llistat complet en el següent enllaç:


Anterior (01/06/2020): Segons el Reial decret 537/2020 de 22 de maig (Article 9), a partir de hui 1 de juny es reprenen els terminis administratius.

Els estudiants disposen d’un termini de 10 dies hàbils per a realitzar al·legacions, així com acceptar/ renunciar a la plaça assignada a través de la seu electrònica de la UMH. El termini és fins al 12 de juny de 2020.


Anterior (27/03/2020): El Vicerectorat de Relacions Internacionals publica el llistat provisional de places assignades de la 2a convocatòria ERASMUS+ amb finalitats d’estudis per al curs 2020/2021. Els estudiants disposen d’un termini de 10 dies hàbils per a realitzar al·legacions, així com acceptar/ renunciar a la plaça assignada.

Donada la situació en la qual estem aquests moments i d’acord amb el que es disposa en el punt 1 de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, se suspenen termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis començarà a comptar en el moment en què perda vigència el present reial decret o, si és el cas, les pròrrogues d’aquest.

Us informem perquè que el normatiu termini de deu dies hàbils per a presentar al·legacions i per a presentar l’acceptació/ renuncia no començarà fins que no finalitze el “Estat d’Alarma”. Us avisarem a tots per email quan estiga el termini obert.

 
Ací pots consultar el llistat ordenat per facultats:


Anterior (03/03/2020): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu de les places assignades (4,01Mb .pdf) en la 1a convocatòria Erasmus+ Estudios per al curs 2020/2021.

Ací pots consultar els llistats ordenats per facultats:

Es convoca a tots els estudiants que hagueren obtingut plaça en algun dels destins publicats, a les sessions informatives que se celebraran en els diferents Campus de la UMH tal com s’indica en la següent taula:

CAMPUS DATA LLOC I HORA
Oriola (Desamparados) 23 de març de 2020 Aula: 1.4 Edifici Tudemir

10.00 hores

Oriola (Salesas) 23 de març de 2020 Aula: 1.1 A

12.30 hores

Altea 25 de març de 2020 Aula: Aula d’Infografia

10.00 hores

Sant Joan 25 de març de 2020 Aula: 8 – Edifici Balmis

13.00 hores

Elx 26 de març de 2020 Aula: 1.6 – Edifici Arenals

16.00 hores


Anterior (27/02/2020): El Vicerectorat de Relacions Internacionals publica la 2a convocatòria Erasmus+ Estudios per al curs 2020/2021. Pots consultar les bases de la convocatòria en el text complet (22,5Mb .pdf) (requisits, criteris de concessió, condicions del programa, etc.) i presentar la teua sol·licitud en línia fins al 9 de març, a través de l’accés personalitzat (apartat «Informació Acadèmica» > «Sol·licitud Programa ERASMUS UMH»). Tota la documentació que haja d’aportar-se es presentarà a través del Registre General de la UMH, els registres auxiliars dels CEGECAS o la seu electrònica com a data límit el 10 de març de 2020 a les 14:00h.

La documentació a aportar serà la següent:

 1. Sol·licitud signada (una vegada realitzada la inscripció EN LÍNIA, l’estudiant ha de descarregar el PDF, imprimir-lo, signar-lo i adjuntar una fotografia recent grandària carnet).
 2. Fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència.
 3. Còpia de l’expedient acadèmic personal (sense validesa acadèmica).
 4. Còpia del certificat o document acreditatiu de coneixements d’idiomes. Aquells estudiants que hagen realitzat el test de nivell d’algun idioma a través del Centre d’Idiomes de la UMH, hauran de presentar còpia del resguard del pagament de taxes de la prova. El Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat verificarà aquesta dada i adjuntarà el resultat de la prova.
 5. Curriculum vitae, si és el cas. (Veure annex II Llistat de places amb entrevista)
 6. Certificació Buddy, si és el cas.
 7. Certificació alumne Promotor, si és el cas.

Anterior (10/02/2020): Dijous que ve 27 i divendres 28 de febrer de 2020 se celebrarà la prova de nivell destinada a estudiants de la UMH que desitgen sol·licitar una plaça en el programa Erasmus+ i necessiten acreditar el seu nivell d’anglés, francés, alemany o italià. Es farà a través del Centre d’Idiomes de la UMH i els resultats podran ser presentats per a participar en la 2a convocatòria Erasmus+ que es publicarà pròximament.

Test de nivel UMH icono

Els horaris, el formulari de participació i la resta d’informació es poden consultar en la web del Centre d’Idiomes.


Anterior (03/02/2020): Vistes les bases de la 1a Convocatòria del Programa ERASMUS + 2020/2021 i analitzades les al·legacions presentades, el Vicerectorat de Relacions Internacionals:

 1. Informa que els estudiants beneficiaris d’una plaça ERASMUS hauran de presentar la seua acceptació/renuncia (230kb .docx) a la plaça assignada des del 3 al 10 de febrer de 2020. En el cas de no rebre l’acceptació o renúncia en el termini establit, s’entendrà que l’estudiant renuncia a la seua plaça (annex III)

 2. Comunica que, finalitzat el termini establit en l’apartat anterior, es procedirà a realitzar el moviment de llistes i la subhasta de places (199Kb .pdf) que hagueren quedat vacants. Els criteris establits per al moviment de llistes i de la subhasta s’indiquen en l’Annex IV (199Kb .pdf)

 3. Veure llistat de places vacants (678Kb .pdf)

  La data i hora per als moviments de llistes i les subhastes seran:

  CAMPUS DATA LLOC I HORA
  Oriola (Desamparados) 17 de febrer de 2020 Aula: 1.1 – Edifici Tudemir

  11.00 hores

  Altea 18 de febrer de 2020 Aula: Sala de Graus – Edifici Albir

  11.00 hores

  Sant Joan 18 de febrer de 2020 Aula: 8 – Edifici Balmis

  13.00 hores

  Elx 19 de febrer de 2020 Aula: 1.8 – Edifici Arenals

  13.00 hores

  El llistat de places vacants es publicarà en breu.

  IMPORTANT: En cas que l’interessat no poguera acudir al moviment de llistes i subhasta pública de les places, podrà acudir una altra persona a realitzar aquest tràmit presentant la corresponent autorització a més de fotocòpies dels DNI de la persona que autoritza i autoritzada.


ANTERIOR (17/01/2020): El Vicerectorat de Relacions Internacionals publica el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses i el llistat provisional de places assignades en la 1a convocatòria del Programa Erasmus+ amb finalitats d’estudis per al curs 2020/2021. Aquells estudiants que desitgen presentar al·legacions poden fer-ho fins al dia 30 de gener de 2020 a través de Registre General o auxiliars mitjançant instància Exposa/Sol·licita.

Llistat provisional de places assignades ordenats per facultats:

 

Modificació en el nombre de places oferides per a la Poznan University of Medical Sciences. Per motius reestructuració de la Universitat de Poznan, ens han informat que per al curs 2020/2021 només admetran a 1 estudiant en el grau de Medicina.


ANTERIOR (09/12/2019): El Vicerectorat de Relacions Internacionals publica el llistat de sol·licituds admeses, excloses i pendents d’esmenar del Programa ERASMUS+ estudis per al curs 2020/2021. Les persones que hagen d’esmenar la seua sol·licitud o desitgen presentar al·legacions tenen fins al pròxim 20 de desembre mitjançant instància Exposa/Sol·licita en Registre General, auxiliars o Seu electrònica. Les persones la sol·licitud de les quals ha sigut admesa no han de realitzar cap tràmit fins a la resolució provisional de places assignades.

Pots consultar el text complet de les bases de la convocatòria (20,4Mb .pdf) (requisits, criteris de concessió, condicions del programa, etc.) i presentar la teua sol·licitud en línia fins al 26 de novembre, a través de l’accés personalitzat (apartat “Informació Acadèmica”  “Sol·licitud Programa ERASMUS UMH”). Tota la documentació que haja d’aportar-se es presentarà a través del Registre General de la UMH, dels Auxiliars dels CEGECAS o seu electrònica com a data límit el 27 de novembre de 2019 a les 14:00h.

 • Catàleg de places oferides (331Kb .docx)
  • La documentació a aportar serà la següent:

   1. Sol·licitud signada (una vegada realitzada la inscripció EN LÍNIA, l’estudiant ha de descarregar el PDF, imprimir-lo i signar-lo). Adjuntar una fotografia recent grandària carnet.
   2. Fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència.
   3. Còpia de l’expedient acadèmic personal (sense validesa acadèmica).
   4. Còpia del certificat o document acreditatiu de coneixements d’idiomes. Aquells estudiants que hagen realitzat el test de nivell d’algun idioma el 14 i 15 de novembre de 2019, hauran de presentar còpia del resguard del pagament de taxes de la prova. El Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat verificarà aquesta dada i adjuntarà el resultat de la prova.
   5. Curriculum vitae, si és el cas. (Veure annex II Llistat de places amb entrevista)
   6. Certificació Buddy, si és el cas.
   7. Certificació alumne Promotor, si és el cas.