ERASMUS+ Estudis 2020/2021

Logo ERASMUS+ Estudis 2020/2021Logo cofinançat per la UE

NOU (21/04/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández d’Elx publica el llistat definitiu d’ajudes assignades per a estudiants ERASMUS+ Estudis de la 2a convocatòria de beques destinada a finançar estades Erasmus+ a estudiants que realitzaran la seua mobilitat en 2020/2021.


Anterior (26/03/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández d’Elx publica el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses i el llistat definitiu d’ajudes assignades per a estudiants ERASMUS+ Estudis de la 2a convocatòria de beques destinada a finançar estades Erasmus+ a estudiants que realitzaran la seua mobilitat en 2020/2021.


Anterior (23/02/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández d’Elx publica la 2a convocatòria de les ajudes del Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) i ajudes complementàries UMH per a estudiants participants en el programa de mobilitat Internacional ERASMUS+ amb finalitats d’estudis 2020/2021.

Pots consultar el text íntegre de la convocatòria a continuació:
Consultar convocatòria (396Kb .pdf)

Pots consultar la publicació en el DOGV a continuació:
Publicació en el DOGV (191Kb .pdf)

Les sol·licituds, Annex II: model de sol·licitud (274Kb Castellà .docx), es podran presentar a través de la Seu Electrònica (forma aconsellable per la situació d’estat d’alarma pel COVID) , del Registre General de la UMH o dels Registres Auxiliars dels Centres de Gestió de cada Campus.

El termini per a presentar sol·licituds és fins al 8 de març de 2021.


Anterior (20/10/2020): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández d’Elx publica el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses i el llistat definitiu d’ajudes assignades per a estudiants ERASMUS+ Estudis de la convocatòria de beques destinada a finançar estades Erasmus+ a estudiants que realitzaran la seua mobilitat en 2020/2021. Pots consultar el llistat a continuació:

Llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses (985Kb .pdf)


Anterior (14/09/2020): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández d’Elx publica el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses i el llistat provisional d’ajudes assignades per a estudiants ERASMUS+ Estudis de la convocatòria de beques destinada a finançar estades Erasmus+ a estudiants que realitzaran la seua mobilitat en 2020/2021.

Accedeix al llistat definitius de sol·licituds admeses i excloses, i el llistat provisional d’ajudes a assignades ERASMUS+


Anterior (20/07/2020): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández d’Elx convoca les ajudes del Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) i ajudes complementàries UMH per a estudiants participants en el programa de mobilitat Internacional ERASMUS+ amb finalitats d’estudis 2020/2021.

El termini per a sol·licitar les ajudes serà del 3 d’agost.

Pots consultar el text íntegre de la convocatòria a continuació:
Consultar convocatòria (367Kb .pdf)

També pots consultar l’extracte del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana a continuació:
Consultar extracte del DOGV (191Kb .pdf)

Pots consultar més informació sobre com emplenar la sol·licitud i tramitar-la a continuació:
Consultar més informació


Anterior (09/07/2020): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu de les places assignades en la 2a convocatòria Erasmus+ Estudis per al curs 2020/2021. Pots consultar el llistat complet en el següent enllaç:

Consultar llistat complet (401Kb .pdf)


Anterior (01/06/2020): Segons el Reial decret 537/2020 de 22 de maig (Article 9), a partir de hui 1 de juny es reprenen els terminis administratius.

Els estudiants disposen d’un termini de 10 dies hàbils per a realitzar al·legacions, així com acceptar/ renunciar a la plaça assignada a través de la seu electrònica de la UMH. El termini és fins al 12 de juny de 2020.


Anterior (27/03/2020): El Vicerectorat de Relacions Internacionals publica el llistat provisional de places assignades de la 2a convocatòria ERASMUS+ amb finalitats d’estudis per al curs 2020/2021. Els estudiants disposen d’un termini de 10 dies hàbils per a realitzar al·legacions, així com acceptar/ renunciar a la plaça assignada.

Donada la situació en la qual estem aquests moments i a tenor del que es disposa en el punt 1 de la disposició addicional tercera (Castellà) del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, se suspenen termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis començarà a comptar en el moment en què perda vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d’aquest.

Us informem perquè que el normatiu termini de deu dies hàbils per a presentar al·legacions i per a presentar l’acceptació/ renuncia no començarà fins que no finalitze el “Estat d’Alarma”. Us avisarem a tots per email quan estiga el termini obert.

 
Ací pots consultar el llistat ordenat per facultats:


Anterior (03/03/2020): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu de les places assignades (4,01Mb .pdf) en la 1a convocatòria Erasmus+ Estudis per al curs 2020/2021.

Ací pots consultar els llistats ordenats per facultats:

Es convoca a tots els estudiants que hagueren obtingut plaça en algun dels destins publicats, a les sessions informatives que se celebraran en els diferents Campus de la UMH tal com s’indica en la següent taula:

CAMPUS DATA LLOC I HORA
Oriola (Desamparados) 23 de març de 2020 Aula: 1.4 Edifici Tudemir

10.00 hores

Oriola (Salesas) 23 de març de 2020 Aula: 1.1 A

12.30 hores

Altea 25 de març de 2020 Aula: Aula d’Infografia

10.00 hores

Sant Joan 25 de març de 2020 Aula: 8 – Edifici Balmis

13.00 hores

Elx 26 de març de 2020 Aula: 1.6 – Edifici Arenals

16.00 hores


Anterior (27/02/2020): El Vicerectorat de Relacions Internacionals publica la 2a convocatòria Erasmus+ Estudis per al curs 2020/2021. Pots consultar les bases de la convocatòria en el text complet (22,5Mb Castellà .pdf) (requisits, criteris de concessió, condicions del programa, etc.) i presentar la teua sol·licitud en línia fins al 9 de març, a través de l’accés personalitzat (apartat «Informació Acadèmica» > «Sol·licitud Programa ERASMUS UMH»). Tota la documentació que haja d’aportar-se es presentarà a través del Registre General de la UMH, els registres auxiliars dels CEGECAS o la seu electrònica com a data límit el 10 de març de 2020 a les 14:00h.

Consulta el Catàleg de places oferides (715Kb Castellà .pdf)

La documentació a aportar serà la següent:

 1. Sol·licitud signada (una vegada realitzada la inscripció EN LÍNIA, l’estudiant ha de descarregar el PDF, imprimir-lo, signar-lo i adjuntar una fotografia recent grandària carnet).
 2. Fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència.
 3. Còpia de l’expedient acadèmic personal (sense validesa acadèmica).
 4. Còpia del certificat o document acreditatiu de coneixements d’idiomes. Aquells estudiants que hagen realitzat el test de nivell d’algun idioma a través del Centre d’Idiomes de la UMH, hauran de presentar còpia del resguard del pagament de taxes de la prova. El Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat verificarà aquesta dada i adjuntarà el resultat de la prova.
 5. Curriculum vitae, en el seu cas. (Veure annex II Llistat de places amb entrevista)
 6. Certificació Buddy, en el seu cas.
 7. Certificació alumne Promotor, en el seu cas.

Anterior (10/02/2020): Dijous que ve 27 i divendres 28 de febrer de 2020 se celebrarà la prova de nivell destinada a estudiants de la UMH que desitgen sol·licitar una plaça en el programa Erasmus+ i necessiten acreditar el seu nivell d’anglés, francés, alemany o italià. Es farà a través del Centre d’Idiomes de la UMH i els resultats podran ser presentats per a participar en la 2a convocatòria Erasmus+ que es publicarà pròximament.

 • Data test de nivell: dijous 27 i divendres 28 de febrer de 2020. Horaris prova de nivell
 • Termini per a matricular-se: fins al dilluns 24 de febrer de 2020 inclusivament.
 • Data de publicació de notes: 5 de març a les 12.00.
 • Data de revisió d’exàmens: divendres 6 de març. Els interessats han de demanar cita prèvia abans del 6 de març a les 9:00h. info@idiomasumh.es
 • Taxes: 12 euros per cada test de nivell.

Test de nivell UMH icona

Els horaris, el formulari de participació i la resta d’informació es poden consultar en la web del Centre d’Idiomes.


Anterior (03/02/2020): Vistes les bases de la 1a Convocatòria del Programa ERASMUS + 2020/2021 i analitzades les al·legacions presentades, el Vicerectorat de Relacions Internacionals:

 1. Publica el llistat de places assignades (2,36Mb Castellà .pdf)

 2.  

 3. Informa que els estudiants beneficiaris d’una plaça ERASMUS hauran de presentar la seua acceptació/renuncia (230kb Castellà .docx) a la plaça assignada des del 3 al 10 de febrer de 2020. En el cas de no rebre l’acceptació o renúncia en el termini establit, s’entendrà que l’estudiant renuncia a la seua plaça (annex III)

 4. Comunica que, finalitzat el termini establit en l’apartat anterior, es procedirà a realitzar el moviment de llistes i la subhasta de places (199Kb Castellà .pdf) que hagueren quedat vacants. Els criteris establits per al moviment de llistes i de la subhasta s’indiquen en l’Annex IV (199Kb .pdf)

 5. Veure llistat de places vacants (678Kb Castellà .pdf)

  La data i hora per als moviments de llistes i les subhastes seran:

  CAMPUS DATA LLOC I HORA
  Oriola (Desamparados) 17 de febrer de 2020 Aula: 1.1 – Edifici Tudemir

  11.00 hores

  Altea 18 de febrer de 2020 Aula: Sala de Graus – Edifici Albir

  11.00 hores

  Sant Joan 18 de febrer de 2020 Aula: 8 – Edifici Balmis

  13.00 hores

  Elx 19 de febrer de 2020 Aula: 1.8 – Edifici Arenals

  13.00 hores

  El llistat de places vacants es publicarà en breu.

  IMPORTANT: En cas que l’interessat no poguera acudir al moviment de llistes i subhasta pública de les places, podrà acudir una altra persona a realitzar aquest tràmit presentant la corresponent autorització a més de fotocòpies dels DNI de la persona que autoritza i autoritzada.


ANTERIOR (17/01/2020): El Vicerectorat de Relacions Internacionals publica el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses i el llistat provisional de places assignades en la 1a convocatòria del Programa Erasmus+ amb finalitats d’estudis per al curs 2020/2021. Aquells estudiants que desitgen presentar al·legacions poden fer-ho fins al dia 30 de gener de 2020 a través de Registre General o auxiliars mitjançant instància Exposa/Sol·licita.

Llistat provisional de places assignades ordenats per facultats:


ANTERIOR (09/12/2019): El Vicerectorat de Relacions Internacionals publica el llistat de sol·licituds admeses, excloses i pendents d’esmenar del Programa ERASMUS+ estudis per al curs 2020/2021. Les persones que hagen d’esmenar la seua sol·licitud o desitgen presentar al·legacions tenen fins al pròxim 20 de desembre mitjançant instància Exposa/Sol·licita en Registre General, auxiliars o Seu electrònica. Les persones la sol·licitud de les quals ha sigut admesa no han de realitzar cap tràmit fins a la resolució provisional de places assignades.

Consulta el llistat (310Kb .pdf)

Pots consultar el text complet de les bases de la convocatòria (20,4Mb .pdf) (requisits, criteris de concessió, condicions del programa, etc.) i presentar la teua sol·licitud en línia fins al 26 de novembre, a través de l’accés personalitzat (apartat “Informació Acadèmica” > “Sol·licitud Programa ERASMUS UMH”). Tota la documentació que haja d’aportar-se es presentarà a través del Registre General de la UMH, dels Auxiliars dels CEGECAS o seu electrònica com a data límit el 27 de novembre de 2019 a les 14:00h.

Catàleg de places oferides (331Kb Castellà .docx)

La documentació a aportar serà la següent:

 1. Sol·licitud signada (una vegada realitzada la inscripció EN LÍNIA, l’estudiant ha de descarregar el PDF, imprimir-lo i signar-lo). Adjuntar una fotografia recent grandària carnet.
 2. Fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència.
 3. Còpia de l’expedient acadèmic personal (sense validesa acadèmica).
 4. Còpia del certificat o document acreditatiu de coneixements d’idiomes. Aquells estudiants que hagen realitzat el test de nivell d’algun idioma el 14 i 15 de novembre de 2019, hauran de presentar còpia del resguard del pagament de taxes de la prova. El Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat verificarà aquesta dada i adjuntarà el resultat de la prova.
 5. Curriculum vitae, en el seu cas. (Veure annex II Llistat de places amb entrevista)
 6. Certificació Buddy, en el seu cas.
 7. Certificació alumne Promotor, en el seu cas.