JEAN MONNET ReinforcEU

Càtedra Jean Monnet ReinforcEU logo“Enfortir la Unió Europea reforçant els seus valors (ReinforcEU)”, impulsar, consolidar i reforçar des de la UMH les activitats de promoció del coneixement, la reflexió, el debat i la investigació sobre la UE com a organització internacional d’integració regional amb àmplies competències que es projecten sobre molt diferents sectors, atenent, molt especialment, a l’enorme transcendència de consolidar i reforçar els valors en els quals es fonamenta.
catedrajeanmonnet.umh.es

Jean Monnet Actions

Càtedra Jean Monnet «Strengthening the European Union by reinforcing its values” (ReinforcEU)

ENTITAT COORDINADORA
PAÍS: Espanya
DATES: 1/10/2022 – 1/10/2025jeanmonnetactividades | jean-monnet-activities | internacional.umh.es | @jeanmonnetumh | escuela-doctorado.uah.es | ielat.com | euvalweb.euweb.org | https://catedrajeanmonnet.umh.es/mesas-redondas | twitter.com
JEAN MONNET ReinforcEU EU projecte logo

 

Botón más proyectos atrás TORNAR A PROJECTES KA2