Internacionalització

28 de febrer 2024

La Unitat d’Internacionalització serveix de suport al Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació en accions estratègiques per a potenciar la visibilitat i la projecció internacional de la UMH, atraure estudiants i personal docent i investigador d’universitats estrangeres de prestigi i facilitar la participació de la comunitat universitària en programes de mobilitat internacional.

Funcions:

  • Identificar i realitzar el seguiment d’oportunitats per a donar suport a la política d’internacionalització de la UMH.
  • Coordinar les accions transversals per a l’establiment de les accions estratègiques d’internacionalització.
  • Informar i assessorar la comunitat universitària sobre convocatòries i accions en l’àmbit de les relacions transnacionals, la cooperació internacional i els programes acadèmics conjunts.
  • Gestionar les convocatòries d’ajudes de mobilitat internacional per al PDI i el PAS.

Contacte:

  • Ursula Kress Mattis
  • Elías Poveda Guilló
  • Juan José Torres González

Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat

Ubicació
Edifici La Gàl·lia, primera planta
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Avinguda de la Universitat, s/n – 03202 Elx – Espanya
Telèfons: +34 96 665 8667 / +34 96 665 8705