Programa DESTINO – Beques UMH 2023/2024

27 de març 2024

NOU (01/06/2023): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu d’ajudes assignades de la convocatòria del Programa Destí UMH en el curs 2023/2024.


(25/04/2023): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat provisional d’ajudes assignades de la convocatòria del Programa Destí UMH en el curs 2023/2024.

L’estudiantat disposa d’un termini de 10 dies hàbils per a realitzar al·legacions a través de la seu electrònica de la UMH. El termini és el fins a 8 de maig de 2023


(08/03/2023): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació publica el llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses del Programa de Mobilitat Internacional DESTÍ UMH per al curs 2023/2024.

Les persones la sol·licitud de les quals ha sigut admesa no han de realitzar cap tràmit fins a la resolució provisional de places assignades.

Les persones interessades a presentar al·legacions poden fer-ho des del 8 del 21 de març de 2023, a través de la seu electrònica de la UMH seguint aquests passos:

 1. Entrar en l’apartat els meus tràmits de la seu electrònica: https://universite.umh.es/mistramites
 2. Introduir usuari i contrasenya d’estudiant UMH.
 3. Entrar en l’apartat “expedients”.
 4. Seleccionar l’expedient obert, en relació a aquesta convocatòria de places Erasmus, clicar en la part dreta el botó “detalle” i triar l’opció “esmenar/altres tràmits”
 5. Emplenar l’apartat “exposa/sol·licita de la instància general indicant el motiu de la petició”
 6. Adjuntar arxiu, si és el cas
 7. Clicar a “Presentar en Registre”

(01/02/2023): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx ha publicat la Convocatòria del Programa de Mobilitat Internacional Destí UMH per al curs 2023/2024

Es convoquen un total de 12 places (2 amb destinació al Brasil, 3 amb destinació a països la docència dels quals s’imparteix en anglés i 7 amb destinació a països de parla hispana) per a estades d’estudis en universitats de fora de l’espai europeu.

Pots consultar les bases de la convocatòria, els criteris de concessió i oferta d’universitats.

La sol·licitud es realitzarà EN LÍNIA, a través del formulari que estarà disponible en accés personalitzat dels estudiants (a través de la ruta: Aplicacions/Programes d’Intercanvi/mobilitat internacional d’estudiants, se selecciona l’opció Destí estudiants UMH).

Una vegada emplenat i pujada la documentació sol·licitada, haureu de donar al botó de “Tramitar” i la sol·licitud quedarà registrada.

La documentació a aportar serà la següent:

 1. Còpia del DNI
 2. Còpia de l’extracte d’expedient sense validesa acadèmica
 3. Certificat de coneixement de portugués en cas que el destí sol·licitat siga el Brasil.
 4. Certificat de coneixement d’anglés en cas que el destí sol·licitat siga a un país on la docència s’imparteix en anglés

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 21 de febrer de 2023.


Convocatòries anteriors