Internacionalització

La Unitat d’Internacionalització serveix de suport al Vicerectorat de Relacions Internacionals en accions estratègiques per a potenciar la visibilitat i la projecció internacional de la UMH, atraure estudiants i personal docent i investigador d’universitats estrangeres de prestigi i facilitar la participació de la comunitat universitària en programes de mobilitat internacional.

Funcions

  • Identificar i realitzar el seguiment d’oportunitats per a donar suport a la política d’internacionalització de la UMH.
  • Coordinar les accions transversals per a l’establiment de les accions estratègiques d’internacionalització.
  • Informar i assessorar a la comunitat universitària sobre convocatòries i accions en l’àmbit de les relacions transnacionals, la cooperació internacional i els programes acadèmics conjunts.
  • Gestionar les convocatòries d’ajudes de mobilitat internacional per al PDI i el PAS.

Localització

Edifici de Rectorat i Consell Social – Planta Baixa
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Avinguda de la Universitat, s/n – 03202 Elx – ESPANYA

Contacte

Nuria Pérez Martínez
Phone: + 34 96 665 8667
Fax: + 34 966.658.705
E-mail: internacional@umh.es

Segueix-nos en