Suport Lingüístic

A causa de les grans càrregues de treball de traduccions institucionals, actualment no estem acceptant sol·licituds de revisions o traduccions d’articles científics escrits per professors universitaris i personal d’investigació.

La principal funció de la Unitat de Suport Lingüístic és la realització de traduccions i revisions de documents relacionats amb la projecció internacional de la UMH, en general, i de la docència i investigació, en particular, facilitant especialment la traducció i/o revisió d’articles i documents científics i tècnics.

Sol·licituds

  • Emplenar el següent formulari I: nota per encàrrec (96Kb Castellà .doc)
  • Adjuntar el text a traduir /revisar en format Word 97-2003 (només s’acceptarà un text per cada nota per encàrrec. Nombre mínim de paraules 1.000, màxim 10.000. Per a altres extensions, haurà de consultar en la Unitat de Suport Lingüístic)
  • Enviar per correu electrònic tots dos documents a la Unitat de Suport Lingüístic a: apoyolinguistico@umh.es
  • Signar i enviar per correu intern o escanejat per correu electrònic el Formulari II: imprés d’acceptació, que li serà remés des de la Unitat en els dos dies hàbils següents a la recepció de la Nota per encàrrec.

Terminis

El termini de lliurament estimat de les traduccions o revisions realitzades és de 10 dies hàbils per a traduccions i de 7 dies hàbils per a revisions. En tots dos casos aquest termini començarà a comptar-se des de la recepció en la Unitat de l’Imprés d’Acceptació emplenat i signat pel sol·licitant i el responsable del Centre de despesa.

Tarifes oficials (textos fins a 10.000 paraules):

  • Traducció espanyol-anglés: 0,043 €/paraula.
  • Revisió de textos en anglés: 0,021 €/paraula.

Unitat de Suport Lingüístic

  • Ursula Kress Mattis – Traduccions – Aprenentatge d’idiomes – Examen DELE-CERTACLES.
  • Paul Nordstrom – Traduccions – Pàgina web anglés.

Ubicació

Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat
Edifici La Gàl·lia, primera planta
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Avinguda de la Universitat, s/n – 03202 Elx – Espanya
Telèfon: 966 658 667 – Fax: 966 658 705
apoyolinguistico@umh.es