Suport Lingüístic

28 de febrer 2024

A causa de les grans càrregues de treball de traduccions institucionals, actualment no estem acceptant sol·licituds de revisions o traduccions d’articles científics escrits per professors universitaris i personal d’investigació.

La principal funció de la Unitat de Suport Lingüístic és la realització de traduccions i revisions de documents relacionats amb la projecció internacional de la UMH, en general, i de la docència i investigació, en particular, facilitant especialment la traducció i/o revisió d’articles i documents científics i tècnics.

Sol·licituds

Terminis

El termini de lliurament estimat de les traduccions o revisions realitzades és de 10 dies hàbils per a traduccions i de 7 dies hàbils per a revisions. En tots dos casos aquest termini començarà a comptar-se des de la recepció en la Unitat de l’Imprés d’Acceptació emplenat i signat pel sol·licitant i el responsable del Centre de despesa.

Tarifes oficials (textos fins a 10.000 paraules):

  • Traducció espanyol-anglés: 0,043 €/paraula.
  • Revisió de textos en anglés: 0,021 €/paraula.

Unitat de Suport Lingüístic

  • Paul Nordstrom – Traduccions – Pàgina web anglés.

Ubicació

Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat
Edifici La Gàl·lia, primera planta
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Avinguda de la Universitat, s/n
03202 Elx – Espanya
Localitza el Servei d’RR.II. de la UMH en el mapa

Telèfon: 966 658 667 – Fax: 966 658 705