Unitat de Mobilitat

28 de febrer 2024

La Unitat de mobilitat té com a principal funció la gestió de programes de mobilitat nacional i internacional destinada als estudiants, PDI i PAS de la UMH, amb la finalitat de realitzar estades per a estudis en universitats nacionals i estrangeres, així com estades per a pràctiques dins dels diferents programes de mobilitat internacional, en institucions estrangeres. Així mateix, gestiona la mobilitat dels estudiants incoming, procedents d’universitats estrangeres.

Els programes de mobilitat que gestiona la unitat són:

Mobilitat internacional:

Mobilitat nacional:

  • Programa SICUE: estades amb finalitats d’estudis en universitats espanyoles.

Unitat de mobilitat

  • Mónica Candela Sempere – Gestió de la mobilitat d’estudiants Erasmus+
  • Susi Olivares Soto – Mobilitat d’estudiants – Programes DESTINO outgoing i Erasmus+
  • Elías Poveda Guilló – Movilidad d’estudiants – Programa SICUE – Dobles titulacions – Estudiant visitant
  • Nuria Quiles Maciá – Movilidad d’estudiants – Programes DESTINO incoming i Erasmus+
  • Ana Sempere Méndez – Movilidad d’estudiants ERASMUS Incoming
  • Juanjo Torres González – Movilidad PAS i PDI Erasmus+ outgoing

Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat

Ubicació
Edifici La Gàl·lia, primera planta
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Avinguda de la Universitat, s/n – 03202 Elx, Espanya
Localitza el Servei de RR.II. de la UMH en el mapa

Telèfon: + 34 966 658 710
Fax: + 34 966 658 705